Tarkastaa ja validointi ohjelmistojen vaatimukset ja suunnittelueritelmien