I Love Love mema

LeBron James 'Devastated' by Grand Jury Decision in Breonna Taylor Case

2020.09.24 04:29 auscrisos LeBron James 'Devastated' by Grand Jury Decision in Breonna Taylor Case

Following Kentucky Grand Jury's decision not to charge any of the police officers involved in the death of Breonna Taylor, LeBron James expresses his frustrations.
I’ve been lost for words today! I’m devastated, hurt, sad, mad! We want Justice for Breonna yet justice was met for her neighbors apartment walls and not her beautiful life. Was I surprised at the verdict. Absolutely not but damnit I was & still am hurt and heavy hearted! I send my love to Breonna mother, family and friends! I’m sorry! I’m sorry! I’m sorry!! 😔😔🥺🥺😢😢😢😭😭
The most DISRESPECTED person on earth is THE BLACK WOMAN! I promise you I’ll do my best to change this as much as I can and even more!! LOVE to you QUEENS all over this country and beyond! 👸🏽👸🏾👸🏿❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Grandma Freda, Gloria Marie, Savannah Rachael, Zhuri Ann Marie Nova I LOVE YOU MY BLACK QUEENS more than life itself!! 👸🏾🖤🖤🖤🖤
Mema Brinson, Deidra Norris, Pam Walker, Tanesha Walker, Chanelle Walker, Brenda Weems, Caddie Powers I LOVE YOU Queens!!! 🖤🖤🖤🖤🖤
Source: @KingJames
submitted by auscrisos to nba [link] [comments]


2020.09.19 22:28 MsifuniMungu Amri ya Mungu kwa Adamu

Amri ya Mungu kwa Adamu
Mwa 2:15-17 Naye Yehova Mungu akamchukua mtu huyo, na kumweka ndani ya bustani ya Edeni ili ailime na kuihifadhi. Yehova Mungu akamwamrisha mtu huyo, akisema, Unaweza kula kwa uhuru matunda kutoka miti yote ya bustani: Lakini kutoka mti wa maarifa ya mema na maovu, usiyale: kwa kuwa katika siku ambapo utakula matunda kutoka mti huo bila shaka utakufa.
Je, mlielewa chochote kutoka kwenye mistari hii? Je, ni vipi ambavyo sehemu hii ya maandiko inavyo wafanya kuhisi? Kwa nini “Amri ya Mungu kwa Adamu” ilidondolewa kutoka kwa maandiko? Je, kila mmoja wenu sasa anayo picha ya Mungu na Adamu katika akili yenu? Mnaweza kujaribu kufikiria: Kama ni nyinyi mliokuwa katika tukio hilo, je, Mungu katika moyo wenu angekuwa vipi? Ni hisia gani ambazo picha hii zinafanya mhisi? Hii ni picha ya kusisimua na ya kutuliza moyo. Ingawaje kunaye Mungu tu na binadamu ndani yake, ule ukaribu kati yao unastahili kuonewa wivu: Upendo mwingi wa Mungu amepewa binadamu kwa ukarimu, unamzunguka binadamu; binadamu ni mnyofu na asiye na hatia, aliye huru kabisa na asiyejali chochote, anayeishi kwa furaha kwa uangalizi wa jicho la Mungu; Mungu anaonyesha hali ya kujali binadamu huku naye binadamu anaishi katika ulinzi na baraka za Mungu; kila kitu binadamu anachofanya na kusema kinaunganishwa kwa karibu na Mungu na hakiwezi kutofautishwa.
https://preview.redd.it/mgm8fk3gz5o51.jpg?width=640&format=pjpg&auto=webp&s=af03b8e232cb2a8d45e3f59f92bdc4abd57cfb75
Mnaweza kusema kwamba hii ndiyo amri ya kwanza ya Mungu aliyoitoa kwa binadamu tangu kumuumba yeye. Je, amri hii ina nini? Amri hii inayo mapenzi ya Mungu, lakini pia inayo wasiwasi Wake kwa wanadamu. Hii ndiyo amri ya kwanza ya Mungu na pia ndio mara ya kwanza Mungu anakuwa na wasiwasi kuhusu binadamu. Hivi ni kusema, Mungu analo jukumu kwa binadamu tangu ule wakati alipomuumba yeye. Jukumu Lake ni lipi? Lazima amlinde binadamu, kumwangalia binadamu. Anatumai kwamba binadamu anaweza kuamini na kutii maneno Yake. Hili pia ndilo tarajio la kwanza la Mungu kwa binadamu. Na ni kwa tarajio hili kwamba Mungu anasema yafuatayo: “Unaweza kula kwa uhuru matunda kutoka miti yote ya bustani: Lakini kutoka mti wa maarifa ya mema na maovu, usiyale: kwa kuwa katika siku ambapo utakula matunda kutoka mti huo bila shaka utakufa.” Maneno haya rahisi yanawakilisha mapenzi ya Mungu. Yanafichua pia kwamba moyo wa Mungu tayari umeanza kuonyesha hali ya kujali binadamu. Miongoni mwa mambo yote, ni Adamu pekee aliyeumbwa kwa taswira ya Mungu; Adamu alikuwa kiumbe wa pekee aliye hai aliye na pumzi ya uhai ya Mungu; angeweza kutembea na Mungu, kuzungumza na Mungu. Na ndiyo maana Mungu alimpa amri kama hiyo. Mungu aliweka wazi katika amri hii kile binadamu anaweza kufanya, na vilevile akaweka wazi kile asichoweza kufanya.
Katika maneno haya machache rahisi, tunauona moyo wa Mungu. Lakini ni aina gani ya moyo tunaouona? Je, kunao upendo katika moyo wa Mungu? Je, upendo huo unao hali yoyote ya kujali ndani yake? Upendo wa Mungu na kujali kwake katika mistari hii hakuwezi kutambulika na kuthaminiwa tu na watu, lakini unaweza pia kuhisiwa vizuri na kwa kweli. Hayo ni kweli? Kwa vile nimesema tayari mambo haya, bado mnafikiria kwamba haya ni maneno machache tu rahisi? Si rahisi hivyo, kweli? Mngeweza kuona hivi awali? Kama Mungu mwenyewe angekuambia maneno hayo machache mngehisi vipi ndani yenu? Kama wewe si mtu mwenye utu, kama moyo wako ni baridi kama barafu, basi usingehisi chochote, usingethamini upendo wa Mungu, na usingejaribu kuuelewa moyo wa Mungu. Lakini kama wewe ni mtu mwenye dhamiri, mwenye ubinadamu, basi utahisi tofauti. Utahisi joto, utahisi kuwa umetunzwa na umependwa, na utahisi furaha. Je, hayo ni kweli? Unapohisi mambo haya, utatenda vipi kwa Mungu? Utahisi ukiwa umeunganishwa kwa Mungu? Utampenda na kumheshimu Mungu kutoka kwenye sakafu ya moyo wako? Moyo wako utakuwa karibu zaidi na Mungu? Unaweza kuona kutoka kwa haya namna ambavyo upendo wa Mungu ulivyo muhimu kwa binadamu. Lakini kile kilicho muhimu zaidi ni kuthamini na kufahamu kwa binadamu upendo huu wa Mungu. Kwa hakika, Mungu hasemi mambo mengi yanayofanana kwenye awamu hii ya kazi Yake? Lakini je, watu wa leo wanauthamini moyo wa Mungu? Je, mnaweza kung’amua mapenzi ya Mungu Niliyoyazungumzia muda mfupi uliopita? Hamwezi hata kutambua mapenzi ya Mungu wakati yanaonekana waziwazi, yanaweza kushikika na ni halisi. Na ndiyo maana Nasema hamna maarifa na uelewa halisi wa Mungu. Je, haya si kweli?
kutoka katika Neno Laonekana katika Mwili
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Endelea Kusoma:
Baada ya miaka elfu mbili ya matumaini na kungoja, Bwana amerudi! Unakaribishwa kuwasiliana nasi ili ujifunze juu ya kuonekana kwa Bwana na kazi Yake katika siku za mwisho, na kuhudhuria karamu ya Mwanakondoo.
submitted by MsifuniMungu to u/MsifuniMungu [link] [comments]


2020.09.16 09:43 mahali-r Amri ya Mungu kwa Adamu

Amri ya Mungu kwa Adamu
Mwa 2:15-17 Naye Yehova Mungu akamchukua mtu huyo, na kumweka ndani ya bustani ya Edeni ili ailime na kuihifadhi. Yehova Mungu akamwamrisha mtu huyo, akisema, Unaweza kula kwa uhuru matunda kutoka miti yote ya bustani: Lakini kutoka mti wa maarifa ya mema na maovu, usiyale: kwa kuwa katika siku ambapo utakula matunda kutoka mti huo bila shaka utakufa.
Je, mlielewa chochote kutoka kwenye mistari hii? Je, ni vipi ambavyo sehemu hii ya maandiko inavyo wafanya kuhisi? Kwa nini “Amri ya Mungu kwa Adamu” ilidondolewa kutoka kwa maandiko? Je, kila mmoja wenu sasa anayo picha ya Mungu na Adamu katika akili yenu? Mnaweza kujaribu kufikiria: Kama ni nyinyi mliokuwa katika tukio hilo, je, Mungu katika moyo wenu angekuwa vipi? Ni hisia gani ambazo picha hii zinafanya mhisi? Hii ni picha ya kusisimua na ya kutuliza moyo. Ingawaje kunaye Mungu tu na binadamu ndani yake, ule ukaribu kati yao unastahili kuonewa wivu: Upendo mwingi wa Mungu amepewa binadamu kwa ukarimu, unamzunguka binadamu; binadamu ni mnyofu na asiye na hatia, aliye huru kabisa na asiyejali chochote, anayeishi kwa furaha kwa uangalizi wa jicho la Mungu; Mungu anaonyesha hali ya kujali binadamu huku naye binadamu anaishi katika ulinzi na baraka za Mungu; kila kitu binadamu anachofanya na kusema kinaunganishwa kwa karibu na Mungu na hakiwezi kutofautishwa.
https://preview.redd.it/u06ddmg4sgn51.jpg?width=640&format=pjpg&auto=webp&s=6df5aa775361d488284e409b41145c07810d6565
Mnaweza kusema kwamba hii ndiyo amri ya kwanza ya Mungu aliyoitoa kwa binadamu tangu kumuumba yeye. Je, amri hii ina nini? Amri hii inayo mapenzi ya Mungu, lakini pia inayo wasiwasi Wake kwa wanadamu. Hii ndiyo amri ya kwanza ya Mungu na pia ndio mara ya kwanza Mungu anakuwa na wasiwasi kuhusu binadamu. Hivi ni kusema, Mungu analo jukumu kwa binadamu tangu ule wakati alipomuumba yeye. Jukumu Lake ni lipi? Lazima amlinde binadamu, kumwangalia binadamu. Anatumai kwamba binadamu anaweza kuamini na kutii maneno Yake. Hili pia ndilo tarajio la kwanza la Mungu kwa binadamu. Na ni kwa tarajio hili kwamba Mungu anasema yafuatayo: “Unaweza kula kwa uhuru matunda kutoka miti yote ya bustani: Lakini kutoka mti wa maarifa ya mema na maovu, usiyale: kwa kuwa katika siku ambapo utakula matunda kutoka mti huo bila shaka utakufa.” Maneno haya rahisi yanawakilisha mapenzi ya Mungu. Yanafichua pia kwamba moyo wa Mungu tayari umeanza kuonyesha hali ya kujali binadamu. Miongoni mwa mambo yote, ni Adamu pekee aliyeumbwa kwa taswira ya Mungu; Adamu alikuwa kiumbe wa pekee aliye hai aliye na pumzi ya uhai ya Mungu; angeweza kutembea na Mungu, kuzungumza na Mungu. Na ndiyo maana Mungu alimpa amri kama hiyo. Mungu aliweka wazi katika amri hii kile binadamu anaweza kufanya, na vilevile akaweka wazi kile asichoweza kufanya.
Katika maneno haya machache rahisi, tunauona moyo wa Mungu. Lakini ni aina gani ya moyo tunaouona? Je, kunao upendo katika moyo wa Mungu? Je, upendo huo unao hali yoyote ya kujali ndani yake? Upendo wa Mungu na kujali kwake katika mistari hii hakuwezi kutambulika na kuthaminiwa tu na watu, lakini unaweza pia kuhisiwa vizuri na kwa kweli. Hayo ni kweli? Kwa vile nimesema tayari mambo haya, bado mnafikiria kwamba haya ni maneno machache tu rahisi? Si rahisi hivyo, kweli? Mngeweza kuona hivi awali? Kama Mungu mwenyewe angekuambia maneno hayo machache mngehisi vipi ndani yenu? Kama wewe si mtu mwenye utu, kama moyo wako ni baridi kama barafu, basi usingehisi chochote, usingethamini upendo wa Mungu, na usingejaribu kuuelewa moyo wa Mungu. Lakini kama wewe ni mtu mwenye dhamiri, mwenye ubinadamu, basi utahisi tofauti. Utahisi joto, utahisi kuwa umetunzwa na umependwa, na utahisi furaha. Je, hayo ni kweli? Unapohisi mambo haya, utatenda vipi kwa Mungu? Utahisi ukiwa umeunganishwa kwa Mungu? Utampenda na kumheshimu Mungu kutoka kwenye sakafu ya moyo wako? Moyo wako utakuwa karibu zaidi na Mungu? Unaweza kuona kutoka kwa haya namna ambavyo upendo wa Mungu ulivyo muhimu kwa binadamu. Lakini kile kilicho muhimu zaidi ni kuthamini na kufahamu kwa binadamu upendo huu wa Mungu. Kwa hakika, Mungu hasemi mambo mengi yanayofanana kwenye awamu hii ya kazi Yake? Lakini je, watu wa leo wanauthamini moyo wa Mungu? Je, mnaweza kung’amua mapenzi ya Mungu Niliyoyazungumzia muda mfupi uliopita? Hamwezi hata kutambua mapenzi ya Mungu wakati yanaonekana waziwazi, yanaweza kushikika na ni halisi. Na ndiyo maana Nasema hamna maarifa na uelewa halisi wa Mungu. Je, haya si kweli?
kutoka katika Neno Laonekana katika Mwili
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Endelea Kusoma:
Baada ya miaka elfu mbili ya matumaini na kungoja, Bwana amerudi! Unakaribishwa kuwasiliana nasi ili ujifunze juu ya kuonekana kwa Bwana na kazi Yake katika siku za mwisho, na kuhudhuria karamu ya Mwanakondoo.
submitted by mahali-r to u/mahali-r [link] [comments]


2020.09.07 10:21 mahali-r Baraka za Mungu: Huenda Nisiwe Tajiri, lakini Nina Bahati Sana

Baraka za Mungu: Huenda Nisiwe Tajiri, lakini Nina Bahati Sana
https://preview.redd.it/ilgn4sq9pol51.jpg?width=639&format=pjpg&auto=webp&s=75a457ca5669532346be587843b2dbf9da73a5f6
Na Bong, Philippines
Yaliyomo
Nataka Kuwa Tajiri
Maisha ya Kubadilisha Afya kwa Pesa
Namsikia Mungu Akiita Kwa Sauti
Maneno ya Mungu Yaniongoza Kuona Madhara ya Shetani
Napambana Kuondoa Vifungo vya Pesa na Kuja Kufahamu Mamlaka ya Mungu
Ninahisi Shukurani Kubwa kwa Ajili ya Upendo wa Mungu na Kuendelea Mbele kwenye Maisha Mapya

Nataka Kuwa Tajiri

“Mwalimu mkuu, tafadhali mpe mwanangu fursa na kumruhusu afanye mtihani!” Macho ya mama yangu yalimsihi mwalimu mkuu alipokuwa akizungumza kwa sauti ya kutetemeka kidogo.
Bila kuonyesha hisia, mwalimu mkuu akasema, “Hapana, shule ina kanuni. Mtoto anaweza kufanya mtihani tu wakati ada ya mtihani imelipwa!”
Mama yangu alionekana mwenye kutayahari na kumsihi mwalimu mkuu, akisema, “Mwalimu mkuu, najua hili ni gumu sana kwako shuleni pia, lakini nina watoto wengi na sisi huweza kuishi kwa shida tu. Hatuwezi kwa kweli kumudu kulipa ada hii ya mtihani. Mbona nisiiandikie shule cheti cha ‘Naahidi Kulipa Deni’, umruhusu mwanangu afanye mtihani, nami nitajua jinsi ya kuwalipa haraka iwezekanavyo ….”
Mwalimu mkuu alimtazama mama yangu na kuwaza kwa muda kidogo. Akionekana kana kwamba hakuwa na uchaguzi mwingi, alisema, “Sawa, vizuri!”
…………
Sitawahi kusahau wakati niliendelea kwenye shule kuu ya kati ambapo, kwa sababu familia yangu haikuweza kulipa ada ya mtihani, mama yangu alimwomba mwalimu mkuu wa shule kuniruhusu kufanya mtihani na ilimbidi kuandika cheti cha “Naahidi Kulipa Deni”. Nilihisi kuudhika sana wakati huo. Katika jamii hii ambako pesa hutawala bila kupingwa, kama huna pesa zozote basi huwezi kufanikisha chochote, na kimyakimya nikafanya azimio: Baada ya kuwa mtu mzima, nitajitahidi kuchuma pesa, kuwa tajiri na kubadili majaliwa yangu mwenyewe!
https://preview.redd.it/s06e97mxpol51.jpg?width=639&format=pjpg&auto=webp&s=8bc5b622b9ed1e8629e0f917f74def1715095046

Maisha ya Kubadilisha Afya kwa Pesa

Baada ya kuhitimu kutoka shule kuu ya kati, ili nipate kutimiza ndoto zangu haraka ilivyowezekana, nilijiandikisha kwenye shule ya ufundi na kujifunza kurekebisha magari. Nilipokuwa nikihudhuria shule hiyo, nilifanya kazi kwa bidii ili kujifunza maarifa ya kitaalamu. Wale wanafunzi wenza walipokwenda kufurahia wakati wao wa ziada mchana, bado nilikuwa hapo nikijifunza ujuzi wa mashine; kila mtu mwingine alipokuwa amelala usiku, nilikaa macho nikisoma na kujifunza kwa bidii.
Baada ya kuhitimu, nilikwenda jijini Manila ili kukuza ujuzi wangu. Kwa sababu sikuwa na washirika na hati yangu ya kuhitimu haikutoka kwa shule inayojulikana, hata hivyo, nilipoomba kazi, hakuna aliyekuwa tayari kuniajiri. Nilihisi kama sikuwa na chaguo jingine ila kwenda kufanya kazi kwa kampuni ya kurekebisha magari ya mjomba wangu. Ili kuchuma pesa zaidi, nilitengeneza magari na kumsaidia mjomba wangu kufanya hesabu zake. Nilifanya kazi kila siku kutoka macheo hadi magharibi, na mara nyingi ningekuwa bado nikifanya kazi ya ziada wakati watu wengine walipomaliza na kwenda nyumbani.
Nilipofunga ndoa, nilikuwa na watoto watatu. Sikutaka watoto wangu wawe maskini kama nilivyokuwa, na kwa hiyo nilifanya kazi kwa bidii hata zaidi. Nilifanya kazi kila siku kutoka saa moja asubuhi hadi saa moja jioni, na baada ya kazi niliendesha tuk tuk ya umeme, nikiwabeba watu kila mahali ili kuchuma pesa kiasi za ziada. Hatimaye nilirudi nyumbani karibu saa nane usiku na nililala takriban saa tatu au nne tu usiku kila usiku. Si hivyo tu, lakini nilitumia zile siku nne za likizo nilizokuwa nazo kila mwezi kufanya kazi ya pili kama dereva wa teksi ili kuchuma pesa kidogo za ziada. Ingawa tayari nilikuwa muumini wa Bwana, nilihudhuria mikutano tu nilipokuwa na wakati wa ziada wakati huo na wakati mwingine nilihisi kuwa na deni la Bwana, lakini nilipoona familia yangu haikuishi maisha mazuri, ningeanza tena kufanya kazi kwa bidii sana ili kuchuma pesa.
Baada ya miaka kadhaa ya kazi ngumu, hatimaye niliweza kununua nyumba na gari. Jambo ambalo halikuwa zuri sana, hata hivyo, lilikuwa kwamba, kwa sababu nilikuwa nimefanya kazi usiku kwa muda mrefu sana na nilikuwa nimejikaza sana, nilishikwa na shinikizo la damu. Daktari aliniambia niendee matibabu na nisifanye kazi ya kupita kadiri tena. Nikajiwazia: “Sina afya njema tena na kama siwezi kuchuma pesa zozote zaidi wakati ujao, hilo linamaanisha kwamba matumaini yangu kuwa tajiri sasa yamevunjika?” Nilipofikiria jambo hili, nilikata tamaa. Sikuwa tayari kukata tamaa hivyo, hata hivyo, kwa hiyo nilikwenda kwa matibabu na kuendelea kuchuma pesa mchana na usiku. Ni wakati tu nilipohisi mgonjwa kimwili nilipolazimika kukaa nyumbani na kutotoa gari nje. Lakini kila wakati nilipopumzika, niliona kwamba ningechuma pesa kidogo na basi singekuwa radhi kupumzika, na kwa hiyo ningevumilia ugonjwa wangu na kuendelea kuendesha gari. Mwishowe, ugonjwa wangu ukawa mbaya zaidi na nilikuwa dhaifu sana kiasi kwamba sikuweza tena kufanya kazi. Sikuwa na chaguo wakati huo ila kuacha kazi na kupumzika, na kutegemea kutumia dawa ili kujiendeleza kuishi …

Namsikia Mungu Akiita Kwa Sauti

Siku moja mwezi wa Juni, mwaka wa 2016, Mchungaji Jess na mkewe walikuja kutuona. Wakasema kuwa Bwana Yesu alikuwa amekwisha kurudi, na kwamba alikuwa akitekeleza hatua mpya ya kazi. Walisema kwamba Yesu alikuwa ametekeleza kazi ya ukombozi katika Enzi ya Neema na kwamba, ingawa dhambi zetu zilikuwa zimesamehewa na Bwana, kwa sababu tulikuwa tumepotoshwa sana na Shetani, asili yetu ya dhambi na ya kishetani ilikuwa imebakia dhabiti ndani yetu. Walisema chini ya utawala wa asili yetu ya dhambi, mara nyingi tuliweza kutenda dhambi na kumpinga Mungu, na tulifungwa na kubanwa na dhambi. Kutokana na mahitaji yetu kama wanadamu wapotovu, katika siku za mwisho Mungu kwa mara nyingine alikuwa Amepata mwili ili kutekeleza hatua moja ya kazi ya kumhukumu na kumtakasa mwanadamu kwa maneno, na hatua hii ya kazi ilikuwa ikitekelezwa kwa msingi wa kazi ya ukombozi. Mungu alikuwa Amekuja kutuokoa kabisa kutoka kwenye vifungo vya dhambi, na hili kabisa lilikuwa utimilifu wa unabii wa Biblia “Lazima hukumu ianze katika nyumba ya Mungu” (1 Petro 4:17).
Niliposikia ushirika wa Mchungaji Jess, moyo wangu ulihisi kuguswa sana. Nilifikiria jinsi, licha ya kuwa nimemwamini Bwana kwa miaka mingi, sikuwa nimewahi kuondoa vifungo ya dhambi, lakini bado nilikuwa nikifuata mielekeo ya kijamii na kufuatilia maisha ya anasa za mwili…. Mara chache, ningejihisi kuwa na deni la Bwana, lakini sikuweza hasa kujidhibiti—kwa kweli nilikuwa na dhambi iliyokuwa dhabiti ndani yangu! Kadiri niliyosikiliza, ndivyo nilvyozidi kuhisi kuwa ushirika wa Mchungaji Jess ulitoka kwa Mungu, na kwa hiyo nikaamua kumsikiliza kwa dhati. Mchungaji Jess baadaye alinitolea ushuhuda kuhusu kazi ya Bwana Yesu aliyerudi—Mwenyezi Mungu—na alitupa ushirika juu ya vipengele vya ukweli kama vile hatua tatu za kazi ya Mungu kuwaokoa wanadamu, siri ya kupata mwili, jinsi Mungu hutekeleza kazi Yake ya hukumu katika siku za mwisho ili kumtakasa na kumbadili mwanadamu na jinsi Mungu huamua hatima ya mwisho ya wanadamu. Nikawa na hakika kwamba Mwenyezi Mungu ni Bwana Yesu aliyerudi, na mke wangu na mimi tukakubali kwa furaha kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho.
Mara tu baada ya mimi kuikubali kazi ya Mungu ya siku za mwisho, kwa shauku nilihudhuria mikutano, ningesoma maneno ya Mungu wakati wowote nilipopata fursa, nilijihisi kuwa karibu sana na Mungu na hali ya roho yangu ikawa bora zaidi na zaidi. Lakini baada ya muda mfupi, nilipoona kwamba familia yangu ilihitaji pesa kwa ajili ya vitu vingi sana, nilifikiri ilinilazimu nianze kuchuma pesa kwa haraka. Haingefaa kutokuwa na pesa, hivyo nikaanza kufanya kazi kwa bidii mara nyingine tena. Wakati mwingine, kazi ilikinzana na mikutano yangu ya kanisa na ningechagua kuchuma pesa badala yake, na hivyo nilihudhuria mikutano bila taratibu tu. Mke wangu na ndugu zangu katika kanisa walinipa ushirika mara nyingi, wakisema kuwa kazi ya siku za mwisho ilikuwa hatua ya mwisho ya kazi ya Mungu ya kuwaokoa wanadamu. Ilitulazimu tulenge kufuatilia ukweli, walisema, raha za kimwili hazikuwa na thamani, kwamba ilitosha kuwa na chakula na mavazi, na kwamba ilikuwa sawa kufanya kazi saa za kawaida tu. Walinisihi sana nisifuatilie utajiri na raha za kimwili sana kiasi kwamba singekuwa hata na wakati wa kuhudhuria mikutano, kwa kuwa hivyo huenda ningepoteza fursa yangu ya kupata ukweli. Lakini moyo wangu ulikuwa tayari umetwaliwa na fedha na sikuzingatia kabisa yale ndugu zangu waliyoyasema; niliendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuchuma pesa.
Baadaye, nilifanya kazi kwa kampuni ya mjomba wangu wakati wa mchana na kuendesha teksi yangu usiku ili nichume pesa kidogo za ziada. Mwezi mmoja ulipita kwa njia hii, kisha miezi miwili, kisha mitatu …. Ili kuchuma pesa, daima nilikuwa nikisukumiza na kuharakisha. Katika wakati huu, teksi yangu ingekuwa na shida karibu kila siku, lakini sikuwahi kumwomba Mungu au kuingia ndani ya roho yangu kwa ajili ya kujitafakari mwenyewe ili kugundua sababu ni nini. Wakati mmoja baadaye, nilikuwa nakaribia tu kutoka na teksi yangu wakati injini iliharibika. Nikifikiri kwamba kuharibika kwa aina hiyo hakungeweza kutengenezwa kwa haraka, nilirudi nyumbani. Nilipokuwa nikitembea kwelekea nyumbani, sikuweza kujizuia kushangaa: “Tangu nilipoanza kujishughulisha sana kuchuma pesa, sijahudhuria mikutano ya mara kwa mara, na ninahisi kama ninajitenga zaidi na zaidi na Mungu. Kila siku, kichwa changu kinajazwa na mawazo ya jinsi ya kuchuma pesa zaidi na jinsi ya kuishi maisha mazuri zaidi. Sijawahi kufikiria jinsi ninavyoweza kuhudhuria mikutano au jinsi ninavyoweza kusoma maneno ya Mungu zaidi na kuuelewa ukweli zaidi. Injini ya gari langu imeharibika ghafla leo—inaweza kuwa kwamba mapenzi mazuri ya Mungu yamesababisha hili?”

Maneno ya Mungu Yaniongoza Kuona Madhara ya Shetani

Baada ya kufika nyumbani, niliona kuwa mke wangu hakuwa hapo, hivyo nikaenda kanisani kumtafuta. Nilitukia tu kukutana na dada wawili na, walipopata habari kwamba gari langu lilikuwa na tatizo nalo, walifanya ushirika nami, wakisema, “Ndugu, wewe ni Mkristo, na wakati unapokumbana na masuala unapaswa kuyapokea kutoka kwa Mungu! Daima umekuwa ukifanya kazi kwa bidii ili uchume pesa kwa muda sasa, hujahudhuria mikutano mara kwa mara na moyo wako unajitenga zaidi na zaidi na Mungu. Gari lako limeharibika leo na mapenzi ya Mungu yamesababisha hili. Unapaswa kutuliza moyo wako na kutafuta kwa bidii. Fikiria kwa uangalifu: Pesa huchumwa tu kwa sababu tunataka kuzichuma? Kwa kweli tuna uwezo wa kudhibiti majaliwa yetu wenyewe? Kama tunayaelewa maswali haya, basi tutajua ni mtazamo upi wa kuchukua kwa pesa.” Kisha wakaniomba kusoma kifungu cha maneno ya Mungu: “Majaliwa ya mwanadamu yanadhibitiwa na mikono ya Mungu. Wewe huna uwezo wa kujidhibiti mwenyewe: Licha ya mwanadamu yeye mwenyewe daima kukimbilia na kujishughulisha, anabakia bila uwezo wa kujidhibiti. Kama ungejua matarajio yako mwenyewe, kama ungeweza kudhibiti majaliwa yako mwenyewe, ingekuwa wewe bado ni kiumbe?” (“Kurejesha Maisha ya Kawaida ya Mwanadamu na Kumpeleka Kwenye Hatima ya Ajabu” katika Neno Laonekana katika Mwili). Baada ya kusoma kifungu hiki, hawa dada basi walinipa ushirika kuhusu kipengele cha ukweli wa ukuu wa Mungu juu ya majaliwa ya wanadamu. Baada ya kusikiliza jambo hili, nilihisi kujazwa kila aina ya hisia tofauti: “Ndiyo,” niliwaza. “Sisi wanadamu ni viumbe wa Mungu, na majaliwa yetu yanatawaliwa na kudhibitiwa na Mungu. Mungu pia huamua kabla kiasi cha pesa tunachoweza kuchuma maishani mwetu, lakini sikutambua ukweli wa ukuu wa Mungu juu ya majaliwa ya wanadamu, lakini badala yake kwa lengo moja tu nilichuma pesa kwa kazi yangu mwenyewe ya bidii, na kujifanya kuwa tajiri, nikijaribu kubadili majaliwa yangu mwenyewe na kujitahidi kujiweka huru kutoka kwa utawala wa Mungu—kwa kweli mimi ni mwasi na mpumbavu sana!” Baada ya kufikia utambuzi huu, niliwaambia wale dada, “Tangu nilipoacha kuhudhuria mikutano mara kwa mara ili nichume pesa, nimetumia pesa zote ambazo nimechuma nikiendesha teksi yangu kwa kurekebisha gari lenyewe. Wakati huu, pesa nitakazolazimika kutumia kununua injini mpya zitakuwa ndizo pesa zote nilizochuma nikiendesha gari langu kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Hili limenifanya kwa hakika nije kutambua kwamba kwa kweli hatuwezi kudhibiti majaliwa yetu wenyewe, na iwapo ninaishi kama masikini au tajiri au ni kiasi gani cha pesa nilicho nacho haiamuliwi tu kwa jitihada zangu za mtu mmoja, lakini badala yake huamuliwa na ukuu wa Mungu. Mungu anatumia suala la injini ya gari langu kuharibika leo ili kunibembeleza nirudi mbele Yake, kunifanya ntambue ukuu Wake na ili kwamba nisipambane tena peke yangu. Ni lazima nijifunze jinsi ya kumtii Mungu na kufanya kufuatilia ukweli kuwa kipaumbele changu. Jambo sahihi tu la kufanya ni kuaminisha kuchuma pesa mikononi mwa Mungu!”
Baada ya kusikia nikisema hili, mmoja kati ya dada hao akasema, “Mungu ashukuriwe! Ndugu, kwamba unaweza kupata ufahamu wa aina hiyo wa jambo hili ni kwa uongozi wa Mungu! Lakini ikiwa tunataka kuwa huru kabisa dhidi ya utumwa ambao pesa hutuathiria, ni lazima tuwe na utambuzi kuhusu njia na hila za udanganyifu ambazo Shetani hutumia ili kutumia pesa kutupotosha na kutudhuru, ni lazima tupate ufahamu kamili wa uovu na ubaya wa Shetani na tuelewe juhudi za uangalifu ambazo Mungu hutumia kutuokoa. Hebu tusome kifungu kingine cha maneno ya Mungu kinachohusu kipengele hiki.” Alipokuwa akisema haya, huyo dada akanisomea kifungu kimoja cha maneno ya Mungu: “‘Pesa inaifanya dunia izunguke’ ni filosofia ya Shetani na inaenea miongoni mwa wanadamu wote, katika kila jamii ya binadamu. Mnaweza kusema kwamba ni mwenendo kwa sababu umepatiwa kila mtu na sanasana uko katika mioyo yao. Watu walienda kutoka kutoukubali msemo huu hadi kuuzoea ili wanapokutana na maisha halisi, polepole waliukubali kwa kimya, kukiri uwepo wake na hatimaye, waliupa muhuri wao wa idhini. … Hamhisi kwamba hamtaishi katika dunia hii bila pesa yoyote, kwamba hata siku moja haiwezekani? (Ndiyo.) Hadhi ya watu inatokana na kiasi cha pesa wako nayo na pia heshima yao. Migongo ya maskini imekunjwa kwa aibu, ilhali matajiri wanafurahia hadhi zao za juu. Wanatenda kwa njia ya kujigamba na wana majivuno, wakiongea kwa sauti kubwa na kuishi kwa kiburi. … Msemo huu umekuathiri kwa kiwango kipi? Unaweza kujua njia ya ukweli, unaweza kujua ukweli, lakini huna nguvu ya kuufuatilia. Unaweza kujua kwa hakika neno la Mungu, lakini huko radhi kulipa gharama, huko radhi kuteseka kulipa gharama. Badala yake, kwako, ni afadhali utoe siku zako za baadaye na kudura yako kwenda kinyume na Mungu hadi mwisho kabisa. Licha ya kile Mungu anasema, licha ya kile Mungu anafanya, licha ya kiasi unagundua kwamba upendo wa Mungu kwako ni wa kina na mkubwa, bado ungeendelea kwa njia hiyo kwa ukaidi na kulipa gharama ya msemo huu. Hiyo ni kusema huu msemo tayari unadhibiti tabia na fikira zako, na unaona afadhali hatima yako idhibitiwe na msemo huu kuliko kuyatoa yote. Watu wanafanya hivi, wanadhibitiwa na msemo huu na kutawaliwa nao. Hii si athari ya Shetani kumpotosha mwanadamu? Hii si filosofia na tabia potovu ya Shetani ikikita mizizi kwa moyo wako? Ukifanya hivyo, si Shetani amefikia lengo lake? (Ndiyo.)” (“Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee V” katika Neno Laonekana katika Mwili).
Baada ya kusoma kifungu hiki, huyo dada alitoa ushirika, akisema, “Maneno ya Mungu yanazungumza kwa dhahiri juu ya chanzo asili cha sababu ya sisi kutii utumwa wa pesa, na hutuambia athari kubwa zinazotungoja tukifuatilia pesa. Baada ya wanadamu kushawishiwa na kupotoshwa na Shetani, Shetani alitumia aina zote za falsafa na semi kama vile ‘Pesa ni kitu cha kwanza,’ ‘Pesa siyo kila kitu, lakini bila hiyo, huwezi kufanya chochote,’ ‘Mtu hufa kwa ajili ya fedha; ndege hufa kwa ajili ya chakula’ na ‘Pesa ni muhimu sana ulimwenguni’ kutudanganya na kutupotosha. Baada ya kukubali falsafa na semi hizi, sisi huona pesa kuwa muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote, tukiamini kwamba tunaweza tu kupata mahali pa usalama katika jamii ikiwa tuna pesa, na kisha tutafurahia maisha ya utajiri. Kwa hiyo sisi hupambana na kujitahidi na kufanya kazi kwa bidii ya ajabu sana ili kuchuma pesa, na tunakuwa na tamaa zaidi na zaidi. Tunapokuwa na pesa, sisi hutaka pesa zaidi, na bila sisi kujua tunazidi kuwa watumwa wa pesa. Sisi hutumia muda wetu wote kuchuma pesa, sisi huharibu afya yetu ya mwili, na huwa hatufuatilii njia ya kweli hata tunapojua vizuri kabisa kwamba ni njia ya kweli. Halafu hatujihisi tena kutaka kumwabudu Mungu au kutafuta kuishi kwa kudhihirisha maisha yenye maana. Kutoka kwa hili, tunaweza kuona kwamba Shetani hutumia semi hizi mbovu za maisha ili kutupotosha na kutudhuru, kutunasa kabisa katika wavu wake, na hivyo kutufanya tukatae kuwepo kwa Mungu, kukataa ukuu wa Mungu, kumuepuka Mungu na kumsaliti Mungu, na kuwa imara chini ya udhibiti wake na kufungwa naye ili tupoteze wokovu wa Mungu—hii ndiyo nia ya msingi ya Shetani ya kuwapotosha wanadamu. Na bado hatuna ukweli na hatuwezi kubaini njama danganyifu za Shetani, lakini tunatawaliwa kabisa tu. Haya yanapoendelea, sisi huwa mbali na Mungu zaidi na zaidi, na wakati kazi ya Mungu itakapofika mwisho tutakuwa tumechelewa kujuta. Ni lazima tuitunze nafasi tuliyo nayo leo ili kuokolewa na Mungu! Ingawa Shetani hutudhuru na kutupotosha kwa njia kama hizo, Mungu yuko hapo daima, akituokoa kimya kimya. Tunaponaswa katika mtego wa pesa na hatuwezi kutoka, Mungu huizindua mioyo yetu mizito kupitia kutushughulika na kutufundisha nidhamu, kutufanya tuweze kutuliza mioyo yetu na kutafuta kuelewa mapenzi Yake. Kutoka nje, gari lako kuharibika linaonekana kama jambo baya, lakini ndani yake kumefichwa upendo na wokovu wa Mungu kwa ajili yako!”
Kupitia ufunuo wa maneno ya Mungu na ushirika wa dada yangu, hatimaye nilielewa kwamba nilikuwa nimeona fedha kama muhimu sana, kiasi kwamba nilikosa kuzingatia afya yangu mwenyewe kwa ajili ya pesa na kwamba hata nilikuwa nimemuepuka Mungu. Ilidhihirika kuwa yote haya yalikuwa matokeo ya kuwa chini ya vifungo na madhara ya semi za maisha za Shetani, na niliwaza jinsi hili lilikuwa kweli. Kwa sababu, wakati nilipokuwa mdogo, nilikuwa nimeonja uchungu wa kutokuwa na pesa na kuangaliwa kwa dharau na wengine, na nilikuwa nimekubali falsafa na semi za Shetani, kama vile “Pesa ni kitu cha kwanza,” na “Pesa siyo kila kitu, lakini bila hiyo, huwezi kufanya chochote,” nilikuwa nimeamini kwamba pesa zingeweza kutatua tatizo lolote na nilikuwa nimefanya azimio kuwa tajiri, na hivyo, bila kujali jinsi kazi yangu ilivyokuwa ngumu au ya kuchosha kiasi gani, sikujali hata kidogo, hata kama ningepoteza afya yangu mwenyewe. Hasa, baada ya kukubali kazi ya Mungu ya siku za mwisho, nilijua kwamba Mungu alikuwa akionyesha maneno Yake na kufanya kazi Yake ya hukumu ili kumtakasa na kumbadili mwanadamu, na hatimaye kumwongoza mwanadamu kwenye hatima yake mazuri. Pia nilijua kwamba hatua hii ya kazi ilikuwa hatua ya mwisho ya kazi ya Mungu kuwaokoa wanadamu, na kwamba ilikuwa muhimu sana kwetu kupata wokovu. Na bado sikuwa nimeutunza wokovu wa Mungu, lakini nilikuwa nimewazia kupata pesa zaidi tu na kuwa na vitu vizuri vya kufurahia, na hatimaye sikuweza kuhudhuria mikutano mara kwa mara ili kumwabudu Mungu, na moyo wangu ukawa mbali na Mungu zaidi na zaidi. Wakati huu, Mungu alikuwa amenisaidia kupitia ndugu wa kiume na wa kike, na Alikuwa amenipa makumbusho kupitia gari langu kuwa na shida mara nyingi, lakini sikuwa nimezingatia mapenzi ya Mungu hata kidogo, lakini nilitenda tu ari yangu mwenyewe kwa hiari na kumwasi Mungu. Je, haya yote hayakusababishwa na kutegemea semi za maisha za Shetani ili kuishi? Isingekuwa kwa injini ya gari langu kuharibika, singekuwa nimeshiriki katika kujichunguza na kutafuta mapenzi ya Mungu, na si ningekuwa basi ningepoteza fursa yangu ya kupata wokovu wa Mungu na kuishi maisha yangu yote katika majuto? Nilikuwa nimeharibiwa sana na falsafa hizo za shetani! Mungu ashukuriwe, kwa sababu ulikuwa ni mwongozo wa maneno ya Mungu ulioniwezesha kuona kuwa hizo falsafa na semi hizo zilikuwa tu uongo wa uasi uliokusudiwa kuwadanganya na kuwapotosha wanadamu, na niliona kwa dhahiri kusudi bovu la Shetani la kumpotosha mwanadamu. Kuanzia wakati huo kwendelea, sikuwa tena tayari kudanganywa au kufungwa na Shetani, lakini nilitaka kurudi mbele ya Mungu mara nyingine tena na kuhudhuria mikutano kwa dhati, kufuatilia ukweli na kumwabudu Mungu.
Baadaye, niliuratibu tena muda wangu: ningepata jioni mbili kila juma kukutana na ndugu wa kiume na wa kike ili kushiriki maneno ya Mungu na, wakati sikuhudhuria mikutano, ningetenga muda wa kusoma maneno ya Mungu na kutafakari ukweli. Baadaye, moyo wangu ulihisi utulivu na amani, uhusiano wangu na Mungu ukawa wa karibu zaidi na zaidi, na kile kilichonishangaza kweli kilikuwa kwamba ugonjwa wangu pia ulianza kupungua.

Napambana Kuondoa Vifungo vya Pesa na Kuja Kufahamu Mamlaka ya Mungu

Muda mfupi baadaye, Mungu alinijaribu. Siku moja, kanisa lilinipangia kazi ambayo ilihitaji siku kadhaa kutekeleza. Nilijua kwamba Mungu alikuwa akiniinua kwa kunipa kazi hii na kwa kweli nilitaka kuianza, lakini wakati uliohitajika kuitekeleza kazi yangu ilitukia tu kukinzana na kazi yangu. Niliwazia jinsi malipo yangu ya rehani na karo za watoto wangu vilivyopangwa, na katika siku mbili ilinibidi niwape watoto wangu karo zao. Kama singefanya kazi kwa siku chache, singekuwa na pesa za kutosha kulipia yote. Papo hapo nilihisi kama nilikuwa katika hali fulani ya kuleta mfadhaiko na sikujua cha kufanya ili niwe na matokeo mema, na hivyo nikamwomba Mungu na kumwambia matatizo yangu. Baadaye, nikasoma katika sehemu ya maneno ya Mungu “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee III”: “Kitu cha kwanza ambacho mtu lazima aelewe, anapokanyaga guu lake hapa duniani, ni wapi binadamu hutoka, kwa nini watu wako hai, nani anayeamuru hatima ya binadamu, ni nani anayekidhi mahitaji ya binadamu, na Aliye na ukuu juu ya uwepo wa binadamu. Hizi ndizo rasilimali za kweli za maisha, msingi muhimu kwa kuwepo kwa binadamu.” “Ikiwa mtu anayaona maisha kama fursa ya kupitia ukuu wa Muumba na kujua mamlaka yake, ikiwa mtu anayaona maisha yake kama fursa nadra ya kutekeleza wajibu wake akiwa binadamu aliyeumbwa na kutimiza kazi yake maalum, basi mtu atakuwa ana mtazamo sahihi wa maisha, ataishi maisha yaliyobarikiwa na yanayoongozwa na Muumba, atatembea kwenye nuru ya Muumba, atajua ukuu wa Muumba, atakuwa katika utawala Wake, atakuwa shahidi wa matendo Yake ya kimiujiza na mamlaka Yake” (Neno Laonekana katika Mwili).
Baada ya kusoma maneno ya Mungu, nilielewa kwamba Mungu aliwaumba wanadamu na kutupa pumzi ya uzima, kwamba Yeye hutupa kila kitu tunachohitaji ili kuishi na anashikilia ukuu juu ya majaliwa yetu, na Yeye huonyesha ukweli ili kutuongoza kwenye njia sahihi katika maisha. Kama viumbe walioumbwa, tunapaswa kutekeleza wajibu wa kiumbe aliyeumbwa mbele ya Mungu ili kulipizia upendo wake, tunapaswa kupata uzoefu wa kazi Yake katika maisha yetu halisi, na kupitia na kujua mamlaka ya Mungu. Nikikumbuka ya zamani, daima nilikuwa nikitegemea tamaa zangu ovyo za makuu na jitihada za nafsi ili kutembea njia ya watu wa kidunia katika ukimbizaji wa pesa, na yote niliyojiletea yalikuwa ni maumivu, na nilipata hasara maishani mwangu. Sasa, sikuweza tena kuwa kama nilivyokuwa wakati huo wa awali—napaswa kufuatilia ukweli, nitafute mapenzi ya Mungu katika hali zilizonikabili kila siku, nitende maneno ya Mungu na kutii ukuu wa Mungu, kwa maana ni hii tu iliyokuwa njia ya kweli katika maisha na ni ukimbizaji kama huu tu ambao ungeweza kupata sifa za Mungu. Baada ya kupata ufahamu huu, nikamwomba Mungu: “Ewe Mungu! Sasa ninaelewa mapenzi Yako. Nataka kutii na kutekeleza wajibu wangu. Nataka pia kufanya azimio mbele Yako, kwamba bila kujali ni hali gani zitakazoweza kunikabili siku zijazo, daima nitatafuta ukweli kutoka ndani ya maneno Yako, nitende kulingana na matakwa Yako, nitii ukuu na mipango Yako na kutekeleza wajibu wangu kama kiumbe aliyeumbwa. Naomba kwamba Uniongoze.” Baada ya kuomba, moyo wangu ukawa mtulivu na nikaamua kuwa ningetekeleza wajibu wangu kwa dhati.
Siku mbili baadaye, mke wangu aliniambia kuwa mwana wetu alihitaji shilingi elfu saba za karo yake, kwa hiyo nilikichukua kipande cha mapambo ya vito ambacho nilikuwa nimekinunua zamani kutoka kwenye duka la rahani na kukirudisha kwenye duka hilo hilo ili kukiweka rahani. Sikutazamia kamwe meneja wa duka hili anipe shilingi 18,000 kwa kipande hicho! Lilikuwa jambo la kushangaza kwangu, kwa kuwa meneja wa duka hili la rahani wakati wowote alilipa tu kiasi kidogo cha pesa. Nilifikiri kwamba kipande hicho cha mapambo kingenipa kiasi kisichozidi shilingi 11,000 tu, lakini sasa meneja huyu kwa kweli alikuwa amenipa shilingi elfu saba zaidi ya hizo na zilitosha hasa kulipa karo ya mwanangu—hili kweli lilikuwa tendo la ajabu la Mungu! Kwa kweli nilikuja kufahamu kwamba mamlaka ya Mungu yalitawala na kusimamia vitu vyote, kwamba Mungu alipanga vitu vyote kwa ajili ya maisha yetu na kwamba hatukuwa na sababu ya kuwa na wasiwasi au kujisumbua. Niliweza tu kutoa shukrani zangu na sifa kwa Mungu.

Ninahisi Shukurani Kubwa kwa Ajili ya Upendo wa Mungu na Kuendelea Mbele kwenye Maisha Mapya

Siku moja, nilisoma maneno haya ya Mungu: “Kile ambacho Mungu anataka kuona ni kwamba moyo wa mwanadamu unaweza kufufuliwa. Njia hizi ambazo anatumia kufanya kazi kwa mwanadamu ni za kuamsha bila kikomo moyo wa mwanadamu, kuamsha roho ya mwanadamu, kumwacha mtu kujua alipotoka, ni nani anayemwongoza, kumsaidia, kumkimu, na ni nani ambaye amemruhusu mwanadamu kuishi hadi sasa; ni ya kuwacha mwanadamu kujua ni nani Muumbaji, ni nani wanapaswa kuabudu, ni njia gani wanapaswa kutembelea, na mwanadamu anapaswa kuja mbele ya Mungu kwa njia gani; yanatumika kufufua moyo wa mwanadamu polepole, ili mwanadamu ajue moyo wa Mungu, aelewe moyo wa Mungu, na aelewe utunzaji mkuu na wazo nyuma ya kazi Yake kumwokoa mwanadamu. Wakati moyo wa mwanadamu umefufuliwa, hataki tena kuishi maisha ya uasherati, tabia potovu, lakini badala yake kutaka kufuatilia ukweli kwa kuridhishwa kwa Mungu. Wakati moyo wa mwanadamu umeamshwa, anaweza basi kujinusuru kutoka kwa Shetani, kutoathiriwa tena na Shetani, kutodhibitiwa na kudanganywa na yeye. Badala yake, mwanadamu anaweza kushiriki katika kazi ya Mungu na katika maneno Yake kwa njia njema kuridhisha moyo wa Mungu, na hivyo kupata uchaji wa Mungu na uepukaji wa uovu. Hili ndilo lengo la awali la kazi ya Mungu” (“Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee VI” katika Neno Laonekana katika Mwili). Ni baada tu ya uzoefu wangu nilipoelewa hatimaye kwamba Mungu alikuwa amepanga hali hizi ili kuzindua moyo wangu na roho yangu, na kunifanya kufuata njia sahihi katika maisha ya kumtii Mungu, kumcha Mungu na kuepuka maovu, na kuishi katika baraka za Mungu—hii yote ilikuwa jitihada ya bidii ya Mungu! Nilikumbuka ya zamani niliyokuwa nimepitia, kutoka kuingia katika hali ngumu na ya hatari ya pesa na kupata ugonjwa mbaya hadi kuwa na bahati ya kusikia injili ya Mungu ya siku za mwisho na kuja mbele ya Mungu, kisha mara nyingine tena kwenda katika ukimbizaji wa pesa na kunaswa katika wavu wa Shetani. Ndugu zangu wa kiume na wa kike walinipa ushirika kuhusu maneno ya Mungu, nilikuja kupata maarifa kiasi ya Mungu kuhusu ukweli wa ukuu wa Mungu juu ya majaliwa ya wanadamu, na pia nilikuja kupata maarifa kiasi juu ya nia mbovu ya Shetani katika kutumia uongo wa uasi ili kuwapotosha watu, na ni hapo tu nilipoanza kuacha pesa kidogo kidogo, na nilielewa kuwa ni kutenda maneno ya Mungu na kutii ukuu wa Mungu tu iliyokuwa njia sahihi ya kufuata katika maisha…. Ili kuuzindua moyo wangu na kuniokoa dhidi ya kudhuriwa na Shetani, Mungu alinilipia thamani kubwa ya kujitahidi na Alinionyesha huruma. Kila hatua niliyochukua, iwe nilisikiliza na nilikuwa mtiifu, au iwe nilimuepuka na kumepuka Mungu, Mungu daima alitumia njia zilizofaa zaidi kuniokoa. Kwa kweli nilikuja kufahamu jinsi upendo wa Mungu ulivyo halisi na jinsi moyo wa Mungu ulivyo mzuri na mwema! Isingekuwa wokovu wa Mungu, ningekuwa bado ninaishi katika mtego wa Shetani, nikiwa nimenaswa katika kizingia cha pesa, bila kujua kabisa kile ambacho madhara ya Shetani yalikuwa yakinigeuza kuwa. Nilipokuja kwenye ufahamu huu wa upendo wa Mungu, nilithamini sana jinsi ilivyokuwa heshima ya kweli na bahati njema kwangu kuweza kuja mbele ya Mungu—Mungu alikuwa amenipa neema na kunionyesha fadhili! Nilitaka tu kutumia muda na nguvu zaidi katika siku zijazo kuhudhuria mikutano, kusoma maneno ya Mungu na kumwabudu Mungu, kujihami na ukweli zaidi, na kufanya kazi yangu vizuri kulipizia upendo wa Mungu. Mshukuru Mungu na kumsifu!
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Soma Zaidi:
Bwana Yesu ambaye tumekuwa tukitamani amerejea! Je, unataka kujua kuonekana kwa Mungu na kazi Yake katika siku za mwisho? Unataka kupata wokovu wa siku za mwisho wa Mungu? Jihisi huru kuwasiliana nasi.
submitted by mahali-r to u/mahali-r [link] [comments]


2020.09.05 14:12 danyodaddyo My crazy aunt called APS on my mom and now filed an emergency hearing claiming my grandma is disabled and unfit to make her own decisions.

Good morning reddit, I'll try to explain this the best way I can, but I'm hoping to get some good advice on how to best work with the situation. Just thinking about the whole situation is elevating my blood pressure but I'll lay out the back story the best I can.
My grandma (mema) lives next door and we share a back yard. She lives alone as she's a widow since the 60s but raised 2 daughters by her self. Both daughters adopted as babies and about 10-11 years apart. My mom is the younger of the two. When I was 5 my mom and my dad moved us to the house next door to mema, which used to be her MILs house, so my great grandma. My mom house lived in the house ever since.
About 8 years ago after college I moved back home to help my mom who was struggling a bit because the job she was at was not paying her enough. A few years later I met my now wife, and from a financial stand point because of all the student loan debt we have, it made since to continue living in the house with my mom. May 2017 comes around and my wife and I have a baby. Woohoo everyone's excited, my mom is a first time grandma, my mema is a first time great grandma and she loves spending time with the baby.
Fast forward a couple years to mid/late 2019. Mema is turning 86. She just sold her second home which was lake has because it was getting expensive paying for 2 homes on retirement money. I lived with my mema every summer of my life in her lake house until I was 18, so losing that house was hard. But this same year her doctor asked her to go ahead and stop driving. Her doctor at this time had also prescribed her about 4 different medicines and a few daily vitamins to day twice a day. Since we all lived next door at least one of us would be over at memas house everyday but we noticed she was getting confused with all the pills. I offered to take over in just getting them organized each week in her pillbox container to make it easier. This worked great until about when the pandemic started and everything went into lock down.
We noticed after about a month into lock down, roughly February/March she started to miss either her morning medicine or night medicine when we would be over to visit. This is where my family and mema decided one of us would just make it a habit to come over every morning before we left for work to make sure she got her morning meds, if someone didn't make it over in the morning I would visit when I was home on my lunch break and about 5/7 days of the week as soon as week got home from daycare my son was running over to memas to play.
This worked great, she wasn't missing any of her doses any more and enjoyed our company. It's worth noting now that she still takes a shower daily, can use the restroom on her own, can make herself simple foods, sandwiches, frozen dinners, etc. About 4 weeks ago my mom and myself went to her house to discuss updating her will, because mema wanted to make sure I would be able to have her house after passing to keep it in the family. She specifically stated that her other daughter, my aunt, already had a house and did not need to have another, although my mema suspected my aunt thought otherwise. Now she had come to visit on occasion during this year maybe a couple times a month when she would take my grandma to doctors visits or get haircuts when those started again but visits were not very frequent. Until the week the started having a lawyer draft up my memas new will. Which is still being processed as of writing this.
This is when my aunt started showing up every morning about 9 and staying until 1 or 2pm. My family and I choose not to interact with my aunt and haven't since a falling out when she found jesus a few years back and wanted to tell everyone what we were doing wrong. So this occasionally put a wrinkle in my morning visits because I choose not to interact with my aunt, but I can look out the back door and see if she's over there and at least I know she's getting my mema her meds. So our family has only lately been going over in the evenings to avoid my aunt. When we asked my grandma what that all my aunt was doing she told us she was going thru old things in her room and taking stuff back to her house, and explicitly told us she didn't want her over there all the time like that.
Well one day about 2 weeks ago I went over on my lunch because it didn't look like my aunt was there. Well she was and this is when she confronted me about where memas check book was. I asked what she needed it for (mema wanted mom to keep it because my aunt had a tendency of buying things for my grandma and then writing herself a check to get paid back.) I told her I wasn't sure but why did she need it. At this point she was trying to keep it a secret as she took me outside away from mema and told me that she had hired the neighbor to come over and stay with mema from 9-1 everyday. I said why would you spend memas money on something that is not needed because we have been taking care of her every day until you started come over. I just walked away and got ready to go back to work. That evening when I got home I told my grandma what LeeAnn was tryin to do and she was discussed. This was never discussed between them and my aunt was planning on spending $300/week of memas money. My grandma was livid. That same evening my family worked out a detailed plan of how we would make sure we are supporting mema and who would be able to come over in the mornings, afternoon, and evening. So the following day I was off work and when my aunt showed up at my grandma's I walked over and asked her to let mema know what she was planning. She got visibly agitated that I was trying to bring it up and I said I've already told mema your plan and she doesnt want this random neighbor coming over everyday to baby sit her but here's the plan we worked out so you don't have to spend memas money on something she doesn't want. My aunt was furious and we got into a bit of a yelling match about how SHE wants to make the decisions on what happens with her mom and I just need to leave. To which I responded why don't you try asking mema what she wants versus trying to tell her and control everything she does. I left the situation because I didn't want to create any more drama for my mema that morning and told her I'd come back later when my aunt was gone. When talking to my mema later I apologized for creating a ruckus but she said she was not worried and she appreciated what I said and how I stood up for her against my aunt.
We knew at this point my mema was really starting to get annoyed by my aunt being around all the time trying to tell her what to do, trying to control everything and just being a nuisance to everyone but she was afraid to stand up to her alone. She asked me to come over yesterday morning to be there as a 3rd party while she told my aunt a few things. Which were she didn't want her showing up every day anymore because she did not want to be taken care of like she was with my aunt. She also told her that she only wanted my mom or myself taking her to the doctors because she didn't trust the info my aunt may be telling them, trying to speak for her. I did film the whole conversation and only my grandma and myself were aware. My aunt tried to claim that mema did need help and that she was taking care of it. After my grandma said her piece I asked if she needed me for anything else and she said no so I left for work. Well after my aunt's remainder of her visit, which she left about 1pm she apparently went to the court house and filled for an emergency hearing claiming my grandma is disabled and unfit to take care of her self, and I'm assuming she's trying to get POA. I should also mention last week she called Adult protective services on my mom claiming she "stole" $10K from my grandma. This is false as my my grandma offered to loan the money to my mom to help her with a car. My mom and grandma are both on her savings account, and all three people are on the checking account. So last evening as my mom stated to me, my aunt parked on the street and then came knocking on the door waiving a white envelope. My mom said she tried to open the glass storm door to which my mom pulled back close on her and told her she needed to back on up. At this point my aunt tossed the envelope on the porch and left.
In the envelope was a court date for my grandma for the emergency hearing, which is this coming Wednesday.
Sorry this is so long but at this point we're not sure what to say or do to not make things worse but to also make sure my grandma doesn't end up in the hands of my aunt, who we know wants to put my grandma in a nursing home. My grandma has told us repeatedly that she doesn't want that because of what she saw with her mom and gma being in nursing homes.
I'm honestly a little worried that all the stress that my grandma is having to deal with is gonna cause her to say or do something wrong and then she will be taken from us. Any advice is very much appreciated. Thanks for reading.
TL:DR My aunt wants control over my grandma and her estate, my grandma doesn't want that, she would prefer my mom be her power of attorney, now my aunt has filed for an emergency hearing for disability next week.
submitted by danyodaddyo to legaladvice [link] [comments]


2020.09.01 23:17 MsifuniMungu Utendaji Wangu wa Utukuzaji na Ushuhuda kwa Mungu Ulikuwa wa Kipumbavu Mno

Utendaji Wangu wa Utukuzaji na Ushuhuda kwa Mungu Ulikuwa wa Kipumbavu Mno
https://preview.redd.it/ja3qcolrrlk51.jpg?width=640&format=pjpg&auto=webp&s=acbe1151ec5c4075b2b57fc60a531185c447d3e9
Na Zhang Cheng, Mkoa wa Shandong
Kila mara nilipowaona baadhi ya viongozi na wafanyikazi wenza kanisani wakigeuka na kuwa wapinga Kristo, na kuondolewa na Mungu, kwa sababu kila wakati walijishuhudia na kuwaleta ndugu mbele yao, nilijionya: Lazima nihakikishe nimemtukuza na kumshuhudia Mungu katika mambo yote; Sipaswi kuringa au kujitukuza kamwe, nisije nikaingia kwenye njia ya washinde. Na kwa hivyo, kila wakati nilipofanya ushirika, nililenga tu kufichuliwa kwa upotovu wangu mwenyewe na kamwe sikuongea kuhusu utendaji au kuingia kutoka kwa mwelekeo unaosaidia. Wengine waliposema kulikuwa na kuingia au mabadiliko kidogo ndani yangu, nilikana hilo papo hapo. Kwa hiyo nikitenda, niliamini, nilikuwa nikimtukuza na kumshuhudia Mungu.
Siku moja, nilisikia maneno haya kutoka kwa ushirika: “Maarifa ya watu wengine kuhusu kumtukuza na kumshuhudia Mungu hayajakamilika, kwa hivyo wanachotenda si sahihi kabisa. Wanafikiri kuwa kuzungumza kuhusu kupitia kazi ya Mungu kimsingi kunamaanisha kuongea kuhusu kujua upotovu wao wenyewe, kufunua upotovu wao wenyewe, na kujizoesha kuelezea hisia zao, na kuchangua kufunuliwa kwa upotovu wao wenyewe—kwamba huku tu ndiko kumtukuza na kumshuhudia Mungu. Kuzungumza juu ya vipengele kama hivi vya uzoefu na ushuhuda kama mabadiliko ndani ya mtu na mchakato ambao kwao mtu hubadilika, au kuingia kwa mtu katika uhalisi, ni kana kwamba unajishuhudia, si Mungu. Je, maarifa kama haya ni sahihi? Je, kuzungumza kuhusu mchakato ambao uliupitia ili kupata mabadiliko ni sawa na kujishuhudia? Si sawa. … Tunachohitajika kuelewa ni kwamba ili kuwa na matokeo yanayofaa zaidi katika kuwaleta watu mbele za Mungu, unapoongea tu kuhusu uzoefu mbaya, na kutosema chochote kuhusu kuingia halisi, matokeo ni madogo, na si bora, na watu bado hawatakuwa na njia. Wakati wa ushirika wenu, watu wengine wanaona tu jinsi unavyoelezea hisia zako, jinsi unavyojichangua, na jinsi unavyojifichua. Je, vipi kuhusu kuingia kwako halisi, vipi kuhusu utendaji wako? Unawapa watu njia gani ya kutenda? Hujawaambia watu jinsi wanavyopaswa kutenda kuanzia sasa na kuendelea. … Watu wengine hawaelewi kujishuhudia ni nini. Wanafikiri kuwa kuzungumza kuhusu vipengele halisi na kuhusu kipengele cha kuingia kwao katika uhalisi, ni kujishuhudia—lakini kwa kweli huu ni ushuhuda bora zaidi kwa Mungu, ushuhuda mkamilifu zaidi kwa Mungu. Kwamba tunaweza kuwa na uhalisi kidogo, kuhusu matendo mema kiasi, uaminifu kiasi katika kutekeleza wajibu wetu—je, si huu ni upendo wa Mungu? Je, hii si neema ya Mungu? Je, haya si matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu? Kwa kufanya ushirika juu ya mambo kama haya, unaweza kushuhudia uweza wa Mungu zaidi, jinsi ambavyo kazi ya Mungu ni kazi ya wokovu wa mwanadamu, jinsi maneno ya Mungu yanavyoweza kuwabadilisha watu, na kuwakamilisha, na kuwaokoa. Kwa hivyo, ushuhuda kwa kazi ya Mungu pia unahitaji kuzunguma kuhusu kuingia kwako halisi, kuhusu jinsi ulivyotoka katika hali ya kutoweza kuingia hadi hatimaye kuweza kuingia; kuhusu jinsi ulivyotoka katika hali ya kutoweza kujijua hadi hatimaye kuweza kujijua, na kuweza kujua kiini cha asili yako; kuhusu jinsi ulivyotoka katika hali ya kupinga na kuasi dhidi ya Mungu hadi kuweza kumtii, kumridhisha, na kumshuhudia. Ikiwa unaweza kufanya ushirika kuhusu uzoefu na ushuhuda kama huu kwa ukamilifu, basi ushuhuda wako kwa Mungu ni mtimilifu na mkamilifu. Huku pekee ndiko kumtukuza na kumshuhudia Mungu kwa maana ya kweli. … Ikiwa unachozungumzia kwa kirefu ni upotovu wako na ubaya wako mwenyewe tu, na ikiwa, baada ya muongo mmoja au zaidi, huwezi kusema chochote kuhusu mabadiliko ndani yako, je, huku ni kumtukuza na kumshuhudia Mungu? Je, huku ni kumfaharisha Mungu? Je, jambo hili linaweza kushuhudia uweza wa kazi ya Mungu? … Ikiwa ushuhuda wako unawasababisha watu kuwa hasi na kupotea kutoka kwa Mungu, basi si ushuhuda. Kazi yako inampinga Mungu, ni kazi ya Shetani; ni kazi inayompinga Mungu”. (“Maswali na Majibu” katika Mahubiri na Ushirika Kuhusu Kuingia Katika Maisha III). Niliposikia haya niligundua ghafla kuwa kujifunua kwa ukakamavu na kuongea juu ya ufunuo wa upotovu wangu mwenyewe hakukuwa kumtukuza na kumshuhudia Mungu; ushuhuda wa kweli na utukuzaji wa Mungu hauhusishi tu kuongea juu ya kujua kiini chako potovu unapokuwa ukipitia kazi ya Mungu ya hukumu na kuadibu; kilicho muhimu zaidi ni kusema kitu kuhusu kutenda kwako na kuingia kwako halisi. Kwa mfano: Ni ukweli upi ambao umekuja kujua, ni nini ambacho umejua kumhusu Mungu, kazi ya Mungu imekuwa na matokeo gani ndani yako, kumekuwa na mabadiliko yapi katika tabia yako ya zamani, na kadhalika. Ukizungumza kwa kweli kuhusu vipengele hivi vya uzoefu na maarifa, kupitia uzoefu halisi ambao unafanya ushirika kuuhusu utawawezesha ndugu kupata maarifa ya Mungu, na kuona kwamba kazi ya Mungu kweli inaweza kuwaokoa watu na kuwabadilisha, na hivyo kuzalisha ndani yao imani ya kweli kuhusiana na Mungu, na, wakati huo huo, kuwapa njia ya kutenda na kuingia, na kuwajulisha jinsi ya kumridhisha Mungu, na jinsi ya kuingia katika uhalisi wa maneno ya Mungu. Huku pekee ndiko kumtukuza na kumshuhudia Mungu kwa kweli, na ushuhuda kama huo tu ndio unaoweza kumwaibisha Shetani. Ufahamu wangu kuhusu kumtukuza na kumshuhudia Mungu, kwa upande mwingine, ulikuwa wa upande mmoja sana, upuuzi mtupu. Nilidhani kwamba kusema zaidi juu ya upotovu wangu mwenyewe mbele ya ndugu, ili wasiniheshimu, kulikuwa kumtukuza na kumshuhudia Mungu. Nilidhani kwamba kuzungumza juu ya vipengele vyangu halisi vya kuingia kulikuwa kujitukuza na kujishuhudia. Nilikuwa mjinga sana! Kwa wakati huu, sina budi kufikiri juu ya utendaji wangu na matokeo ya kumtukuza na kumshuhudia Mungu.
Wakati mmoja, nakumbuka jinsi dada mmoja aliyekuwa akinikaribisha alivyosema, “Ninyi viongozi mmeziacha familia na kazi zenu ili kutekeleza wajibu wenu mbali na nyumbani, mmepitia shida nyingi, mmepitia mambo mengi, na mmekuja kuelewa ukweli mwingi. Katika ninyi nyote, kumekuwa na kuingia na mabadiliko kiasi fulani. Lakini ninapokaa nyumbani, ninazuiwa sana na mwili, nyakati ambazo moyo wangu una amani mbele za Mungu ni chache mno, na hakujakuwa na mabadiliko ndani yangu. Ningependa kuwa kama ninyi.” Niliposikia haya, nilijiambia, “Lazima nimtukuze na kumshuhudia Mungu, lazima nifanye ushirika kuhusu upotovu wangu mwenyewe, na nisizungumze kuhusu mabadiliko yangu mwenyewe, vinginevyo dada huyu ataniheshimu sana.” Hivyo, nilihakikisha nimezungumza juu ya jinsi, hapo zamani, nilivyokuwa na kiburi na uasi kwa mipangilio ya kanisa nilipokuwa nikitekeleza wajibu wangu, juu ya jinsi ambavyo sikuweza kuelewana na ndugu zangu, juu ya kiasi gani cha yale niliyoyasema kilikuwa kimetiwa doa na uwongo, juu ya jinsi ambavyo nilijaribu kudanganya na kuficha tuhuma juu ya watu…. Baada ya kusikia ushirika wangu, dada huyo alisema, “Nilidhani nyote mlikuwa mmebadilika kabisa—lakini imetokea kwamba ninyi pia hamjabadilika. Eeh! Hakuna yeyote kati yenu aliyebadilika, ambayo inanifanya mimi kuwa mbaya zaidi.” Baada ya hayo, ingawa dada huyo hakuniheshimu tena sana na hakunitegemea, kwa hiyo aligeuka na kuwa hasi, na akafikiria hakuwa na tumaini la wokovu. Wakati mmoja, wakati wa mkutano, niliwazungumzia ndugu kuhusu kipengele kimoja cha upotovu wangu: jinsi nilivyokuwa na dhana kumhusu Mungu. Nilizungumza tu juu ya jinsi nilivyokuwa na dhana juu ya Mungu, si kuhusu jinsi nilivyotatua dhana hizi, na ilitukia kwamba ndugu hao hawakuwa wamekuwa na dhana kama hizo, lakini walikuwa nazo baada ya kusikia ushirika wangu. Na kadhalika. Hayo yalikuwa matokeo ya kutukuza na kushuhudia kwangu kwa Mungu kulikodhaniwa. Kutukuza na kushuhudia kwa Mungu ambako nilitenda hakukukosa kushudia mamlaka na uadhama wa maneno ya Mungu tu, lakini badala yake kuliwapatia ndugu mashaka na dhana juu ya kazi ya Mungu ya kuwaokoa, kuwabadilisha, na kuwakamilisha watu; walipoteza imani katika wokovu, wala hawakuwa na motisha ya kuufuatilia ukweli au azimio la kushirikiana kikamilifu. Kutukuza na kushuhudia kwa Mungu ambako nilitenda hakukushuhudia kwa watu kuhusu wema, uzuri, na haki ya Mungu, hakukushuhudia kuhusu nia njema ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu, kuwaonyesha watu upendo wa Mungu, na kuwawezesha wamjue Mungu; badala yake, ndani ya ndugu kulibuniwa dhana na kutokuelewa kuhusu Mungu, na waliishi katika hali mbaya. Nilikuwa nikimtukuza na kumshuhudia Mungu vipi? Nilikuwa tu nikieneza uhasi na kuachilia kifo. Kimsingi, nilikuwa nikiwaumiza watu na kuleta uharibifu juu yao. Ingawa, kutoka nje, haikuonekana kana kwamba nilikuwa nimefanya kitu chochote kiovu, kiini cha vitendo vyangu kilikuwa kinapingana na Mungu, kilikuwa kinapanda kukosa imani katika uhusiano wa watu na Mungu, lilikuwa shambulio kwa hali nzuri ya ndugu, na hilo lilisababisha kupotea kutoka kwa Mungu. Nilikuwa nikitenda uovu tu! Jambo hili linadharauliwa na kuchukiwa na Mungu kweli!
Shukrani kwa Mungu kwa kunielimisha kuhusu kumtukuza na kumshuhudia Mungu kwa kweli ni nini, kwa kuniwezesha nijue jinsi ufahamu wangu mwenyewe wa utukuzaji na ushuhuda kwa Mungu ulivyokuwa wa upuuzi, kwa kuniwezesha nione kwamba kimsingi, kutukuza kwangu na kushuhudia kwangu kwa Mungu nilikodhania kulikuwa upinzani mkali sana kwa Mungu. Kama ningeendelea hivyo, mwishowe yote ambayo yangenitokea ni kwamba ningekuwa nimeondolewa na kuadhibiwa kwa sababu nilikuwa nimemtumikia Mungu lakini nikamkana. Kuanzia siku hiyo, nilitamani kugeuza njia zangu za kutenda za kipuuzi; niliposhiriki juu ya kujijua, lazima nizungumze zaidi juu ya njia ya kuingia halisi, na juu ya ushuhuda wa kupitia na kutenda maneno ya Mungu. Lazima nishuhudie yote ambayo nimekuja kujua—ili, kwa msaada wa uzoefu na maarifa yangu, ndugu waweze kuyaelewa mapenzi ya Mungu, waweze kupata uzoefu wa kazi ya Mungu, na kupata maarifa kumhusu Mungu, nikiwaleta mbele za Mungu kwa kweli.
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Soma Zaidi:
Ikiwa umepezwa na chapisho letu basi wasiliana nasi tuchambue pamoja+kiunganishi
submitted by MsifuniMungu to u/MsifuniMungu [link] [comments]


2020.08.14 09:30 mahali-r Mtu anawezaje kujua asili na tabia ya Mungu?

Maneno Husika ya Mungu:
Raha ya Mungu inatokana na uwepo na kuibuka kwa haki na mwangaza; kwa sababu ya kuangamizwa kwa giza na maovu. Anafurahia kwa sababu Ameuleta mwangaza na maisha mazuri kwa wanadamu; raha Yake ni raha ya haki, ishara ya uwepo wa kila kitu kilicho kizuri, na zaidi, ishara ya fadhili. Hasira ya Mungu inatokana na uharibifu ambao kuwepo na kuingilia kwa dhuluma kunaleta kwa wanadamu Wake, kwa sababu ya uwepo wa maovu na giza, kwa sababu ya uwepo wa vitu vinavyoondoa ukweli, na hata zaidi kwa sababu ya uwepo wa vitu vinavyopinga kile ambacho ni kizuri na chema. Hasira Yake ni ishara ya kwamba vitu vyote vibaya havipo tena, na fauka ya hayo, ni ishara ya utakatifu Wake. Huzuni Yake ni kwa sababu ya wanadamu, ambao Amekuwa na matumaini nao lakini ambao wameanguka katika giza, kwa sababu kazi Afanyayo kwa mwanadamu haifikii matarajio Yake, na kwa sababu binadamu Awapendao hawawezi wote kuishi katika mwanga. Anahisi huzuni kwa sababu ya wanadamu wasio na hatia, kwa yule binadamu mwaminifu lakini asiyejua, na kwa yule mwanadamu mzuri lakini mwenye upungufu katika maoni yake mwenyewe. Huzuni Yake ni ishara ya wema Wake na huruma Yake, ishara ya uzuri na ukarimu. Furaha yake, bila shaka, inatokana na kuwashinda adui Zake na kupata imani nzuri ya binadamu. Aidha, inatokana na kuondolewa na kuangamizwa kwa nguvu zote za adui na kwa sababu wanadamu hupokea maisha mazuri na yenye amani. Furaha ya Mungu ni tofauti na raha ya binadamu; badala yake, ni ile hisia ya kupokea matunda mazuri, hisia ambayo ni kubwa zaidi kuliko raha. Furaha Yake ni ishara ya wanadamu kuwa huru dhidi ya mateso kutoka wakati huu kuendelea, na ishara ya wanadamu kuingia katika ulimwengu wa mwangaza.
Umetoholewa kutoka katika “Ni Muhimu Sana Kuelewa Tabia ya Mungu” katika Neno Laonekana katika Mwili
Mungu ndicho kile Alicho na Anacho kile anacho. Kila kitu Anachokidhihirisha na kukifichua ni viwakilishi vya dutu Yake na utambulisho Wake. Kila alicho na anacho, pamoja na dutu na utambulisho Wake vyote ni vitu ambavyo haviwezi kubadilishwa na binadamu yeyote. Tabia Yake inajumuisha upendo Wake kwa binadamu, tulizo kwa binadamu, chuki kwa binadamu, na hata zaidi, uelewa wa kina wa binadamu. Hulka ya binadamu, hata hivyo, inaweza kuwa yenye matumaini mema, changamfu, au ngumu. Tabia ya Mungu ni ile ambayo inamilikiwa na Mtawala wa vitu vyote na viumbe vyote vyenye uhai, kwa Bwana wa viumbe vyote. Tabia Yake inawakilisha heshima, nguvu, uadilifu, ukubwa, na zaidi kuliko vyote, mamlaka ya juu kabisa. Tabia Yake ni ishara ya mamlaka, ishara ya kila kitu kilicho cha haki, cha kuvutia, ishara ya kila kitu kilicho chema na kizuri. Aidha, ni ishara ya Yeye ambaye hawezi[a] kushindwa au kushambuliwa na giza na nguvu yoyote ya adui, pamoja na ishara ya Yeye ambaye hawezi kukosewa(wala Hatavumilia kukosewa)[b] na kiumbe yeyote aliyeumbwa. Tabia Yake ni ishara ya nguvu za kiwango cha juu zaidi. Hakuna mtu au watu wanao uwezo au wanaoweza kutatiza kazi Yake au tabia Yake.
Umetoholewa kutoka katika “Ni Muhimu Sana Kuelewa Tabia ya Mungu” katika Neno Laonekana katika Mwili
Watu mara nyingi husema kwamba si jambo rahisi kumjua Mungu. Mimi, hata hivyo, nasema kwamba kumjua Mungu si jambo gumu kamwe, kwani Mungu mara kwa mara huruhusu binadamu kushuhudia matendo Yake. Mungu hajawahi kusitisha mazungumzo Yake na mwanadamu; Yeye hajawahi kujificha kutoka kwa binadamu, wala Yeye hajajificha. Fikira Zake, mawazo Yake, maneno Yake na matendo Yake vyote vimefichuliwa kwa mwanadamu. Kwa hivyo, mradi tu mwanadamu angependa kumjua Mungu, anaweza kumwelewa hatimaye na kumjua Yeye kupitia aina zote za mambo na mbinu. … Kusema kweli, kama mtu atatumia tu muda wake wa ziada vizuri katika kuzingatia na kuelewa matamshi au matendo ya Muumba na kuuweka umakinifu mchache kwa fikira za Muumba na sauti ya moyo Wake, haitakuwa vigumu kwa wao kutambua ya kwamba fikira, maneno na matendo ya Muumba, vyote vinaonekana na viko wazi. Vilevile, itachukua jitihada kidogo kutambua kwamba Muumba yuko miongoni mwa binadamu siku zote, kwamba siku zote Anazungumza na binadamu na uumbaji mzima, na kwamba Anatekeleza matendo mapya, kila siku. Hali Yake halisi na tabia vyote vimeelezewa katika mazungumzo Yake na binadamu; fikira na mawazo Yake vyote vinafichuliwa kabisa kwenye matendo Yake haya; Anaandamana na kufuatilia mwanadamu siku zote. Anaongea kimyakimya kwa mwanadamu na uumbaji wote kwa maneno Yake ya kimyakimya: Mimi niko juu ya ulimwengu, na Mimi nimo miongoni mwa uumbaji Wangu. Ninawaangalia, Ninawasubiri; Niko kando yenu….
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee II” katika Neno Laonekana katika Mwili
Kumjua Mungu kunapaswa kufanywa kupitia kwa kusoma na kulielewa neno la Mungu. Wengine husema: “Sijamwona Mungu mwenye mwili, hivyo ningewezaje kumjua Mungu?” Kwa kweli, neno la Mungu ni maonyesho ya tabia ya Mungu. Kutoka kwa neno la Mungu unaweza kuuona upendo na wokovu wa Mungu kwa wanadamu, na mbinu Yake ya kuwaokoa…. Hii ni kwa sababu neno la Mungu linaonyeshwa na Mungu Mwenyewe ikilinganishwa na kumtumia mwanadamu kuliandika. Linaonyeshwa na Mungu binafsi. Anaeleza maneno Yake mwenyewe na sauti Yake ya ndani. Kwa nini inasemekana kwamba ni maneno ya dhati? Kwa sababu hayo hutolewa kutoka ndani kabisa, Akionyesha tabia Yake, mapenzi Yake, mawazo Yake, upendo Wake kwa wanadamu, wokovu Wake wa wanadamu, na matarajio Yake ya wanadamu…. Miongoni mwa maneno ya Mungu kuna maneno makali, maneno ya upole na yenye kuzingatia, na kuna maneno mengine ya ufunuo ambayo hayalingani na matakwa ya binadamu. Ikiwa unayaangalia tu maneno ya ufunuo, utahisi kwamba Mungu ni mkali kabisa. Ikiwa unaangalia maneno ya upole tu, utahisi kuwa Mungu hana mamlaka mengi. Kwa hiyo hupaswi kuelewa hili nje ya muktadha, lakini uliangalie kutoka kila pembe. Wakati mwingine Mungu huzungumza kwa mtazamo mpole na wenye huruma, na watu wanauona upendo wa Mungu kwa wanadamu; wakati mwingine Yeye huzungumza kwa mtazamo mkali, na watu wanaona tabia ya Mungu ambayo haitavumilia kosa lolote. Mwanadamu ni mchafu kwa njia ya kusikitisha na hastahili kuuona uso wa Mungu au kuja mbele za Mungu. Kuwa watu wanaweza sasa kuja mbele za Mungu ni neema ya Mungu tu. Hekima ya Mungu inaweza kuonekana kutokana na jinsi Yeye anavyofanya kazi na maana ya kazi Yake. Watu bado wanaweza kuona mambo haya katika neno la Mungu hata bila kuwasiliana na Yeye moja kwa moja.
Umetoholewa kutoka katika “Jinsi ya Kumjua Mungu Mwenye Mwili” katika Kumbukumbu za Maongezi ya Kristo
Haijalishi ni katika awamu gani ambayo umeifikia katika uzoefu wako, huwezi kutenganishwa na neno la Mungu au ukweli, na kile unachoelewa kuhusu tabia ya Mungu na kile unachojua kuhusu kile Alicho nacho Mungu na kile Alicho ni vitu ambavyo vimeonyeshwa vyote katika maneno ya Mungu; vimeungana kabisa na ule ukweli. Tabia ya Mungu na kile Alicho nacho na kile Alicho vyenyewe ni ukweli; ukweli ni dhihirisho halisi la tabia ya Mungu na kile Alicho nacho na kile Alicho. Unafanya kile Mungu Alicho nacho na kile Alicho kuwa thabiti na kukionyesha waziwazi; unakuonyesha moja kwa moja kile ambacho Mungu anapenda, kile ambacho Hapendi, kile Anachokutaka ufanye na kile ambacho Hakuruhusu ufanye, ni watu wapi Anaowadharau na ni watu wapi Anaowafurahia. Katika ule ukweli ambao Mungu anaonyesha watu wanaweza kuona furaha, hasira, huzuni, na shangwe Yake, pamoja na kiini Chake—huu ndio ufichuzi wa tabia Yake. Mbali na kujua kile Mungu Alicho nacho na kile Alicho, na kuelewa tabia Yake kutoka katika neno Lake, kile kilicho muhimu zaidi ni haja ya kufikia ufahamu huu kupitia kwa uzoefu wa kimatendo. Kama mtu atajiondoa katika maisha halisi ili kumjua Mungu, hataweza kutimiza hayo. Hata kama kuna watu wanaoweza kupata ufahamu fulani kutoka katika neno la Mungu, ufahamu huo umewekewa mipaka ya nadharia na maneno, na kuna tofauti na vile ambavyo Mungu alivyo kwa kweli.
Umetoholewa kutoka katika “Kazi ya Mungu, Tabia ya Mungu, na Mungu Mwenyewe III” katika Neno Laonekana katika Mwili
Miliki na uwepo wa Mungu, kiini cha Mungu, tabia ya Mungu—yote yamewekwa wazi katika maneno Yake kwa binadamu. Anapopitia maneno ya Mungu, katika mchakato wa kuyatekeleza mwanadamu atapata kuelewa kusudi la maneno Anayonena Mungu, na kuelewa chemichemi na usuli wa maneno ya Mungu, na kuelewa na kufahamu matokeo yaliotarajiwa ya maneno ya Mungu. Kwa binadamu, haya ni mambo yote ambayo mwanadamu lazima ayapitie, ayatambue, na kuyafikia ili kuufikia ukweli na uzima, kutambua nia ya Mungu, kubadilishwa katika tabia yake, na kuweza kutii mamlaka ya Mungu na mipango. Katika wakati huo ambao mwanadamu anapitia, anafahamu, na kuvifikia vitu hivi, atakuwa kupata kumwelewa Mungu polepole, na katika wakati huu atakuwa pia amepata viwango tofauti vya ufahamu kumhusu Yeye. Kuelewa huku na maarifa havitoki katika kitu ambacho mwanadamu amefikiria ama kutengeneza, ila kutoka kwa kile ambacho anafahamu, anapitia, anahisi, na anashuhudia ndani yake mwenyewe. Ni baada tu ya kufahamu, kupitia, kuhisi, na kushuhudia vitu hivi ndipo ufahamu wa mwanadamu kumhusu Mungu utapata ujazo, ni maarifa anayopata katika wakati huu pekee ndio ulio halisi, wa kweli na sahihi, na mchakato huu—wa kupata kuelewa kwa kweli na ufahamu wa Mungu kwa kuelewa, uzoefu, kuhisi, na kushuhudia maneno Yake—sio kingine ila ushirika wa kweli kati ya mwanadamu na Mungu. Katikati ya aina hii ya ushirika, mwanadamu anakuja kuelewa kwa dhati na kufahamu nia za Mungu, anakuja kuelewa kwa dhati na kujua miliki na uwepo wa Mungu, anakuja na kuelewa kujua kwa kweli kiini cha Mungu, anakuja kuelewa na kujua tabia ya Mungu polepole, anafikia uhakika wa kweli kuhusu, na ufafanuzi sahihi wa, ukweli wa mamlaka ya Mungu juu ya vitu vyote vilivyoumbwa, na kupata mkondo kamili kwa na ufahamu wa utambulisho wa Mungu na nafasi Yake. Katika aina hii ya ushirika, mwanadamu anabadilika, hatua kwa hatua, mawazo yake kuhusu Mungu, bila kumwaza pasi na msingi, ama kuipa nafasi tashwishi yake kumhusu Yeye, ama kutomwelewa, ama kumshutumu, ama kupitisha hukumu Kwake, ama kuwa na shaka Naye. Kwa sababu hii, mwanadamu atakuwa na mijadala michache na Mungu, atakuwa na uhasama kiasi kidogo na Mungu, na kutakuwa na matukio machache ambapo atamuasi Mungu. Kwa upande mwingine, kujali kwa mwanadamu na utii kwa Mungu kutakua kwa kiasi kikubwa, na uchaji wake Mungu utakuwa wa kweli zaidi na pia mkubwa zaidi. Katika ya aina hii ya ushirika, mwanadamu hatapata kupewa ukweli pekee na ubatizo wa uzima, bali wakati uo huo pia atapata maarifa ya kweli ya Mungu. Katika aina hii ya ushirika, mwanadamu hatapata kubadilishwa kwa tabia yake na kupata wokovu pekee, bali pia kwa wakati huo atafikia uchaji na ibada ya kweli ya kiumbe aliyeumbwa kwa Mungu. Baada ya kuwa na aina hii ya ushirika, imani ya mwanadamu katika Mungu haitakuwa tena ukurasa tupu wa karatasi, ama ahadi ya maneno matupu, ama harakati na tamanio lisilo na lengo na kuabudu kama mungu; katika aina hii ya ushirika pekee ndio maisha ya mwanadamu yatakua kuelekea ukomavu siku baada ya siku, na ni wakati huu ndio tabia yake itabadilika polepole, na imani yake kwa Mungu, hatua kwa hatua, itatoka kwenye imani ya wasiwasi na kutoeleweka na imani isiyo ya hakika mpaka katika utii wa kweli na kujali, na kuwa katika uchaji Mungu wa kweli, na mwanadamu pia, katika mchakato wa kumfuata Mungu, ataendelea polepole kutoka kuwa mtazamaji na kuwa na hali ya utendaji, kutoka yule anayeshughulikwa na kuwa anayechukua nafasi ya kutenda; kwa aina hii ya ushirika pekee ndipo mwanadamu atafikia kuelewa kwa kweli na ufahamu wa Mungu, kwa ufahamu wa kweli wa Mungu.
Umetoholewa kutoka katika “Kumjua Mungu Ndiyo Njia ya Kumcha Mungu na Kuepuka Maovu” katika Neno Laonekana katika Mwili
Maarifa ya mamlaka ya Mungu, nguvu za Mungu, utambulisho binafsi wa Mungu, na hali halisi ya Mungu haviwezi kutimizwa kwa kutegemea kufikiria kwako. Kwa vile huwezi kutegemea kufikiria ili kujua mamlaka ya Mungu, basi ni kwa njia gani unaweza kutimiza maarifa ya kweli ya mamlaka ya Mungu? Kwa kula na kunywa maneno ya Mungu, kupitia ushirika, na kupitia kwa uzoefu wa maneno ya Mungu, utaweza kuwa na hali halisi ya kujua kwa utaratibu na uthibitishaji wa mamlaka ya Mungu na hivyo basi utafaidi kuelewa kwa utaratibu na maarifa yaliyoongezeka. Hii ndiyo njia tu ya kutimiza maarifa ya mamlaka ya Mungu; hakuna njia za mkato. Kukuuliza kutofikiria si sawa na kukufanya uketi kimyakimya ukisubiri maangamizo, au kukusitisha dhidi ya kufanya kitu. Kutotumia akili zako kuwaza na kufikiria kunamaanisha kutotumia mantiki ya kujijazia, kutotumia maarifa kuchambua, kutotumia sayansi kama msingi, lakini badala yake kufurahia, kuhakikisha, na kuthibitisha kuwa Mungu unayemsadiki anayo mamlaka, kuthibitisha kwamba Yeye anashikilia ukuu juu ya hatima yako, na kwamba nguvu Zake nyakati zote zinathibitisha kuwa Yeye Mungu Mwenyewe ni wa kweli, kupitia kwa matamshi ya Mungu, kupitia ukweli, kupitia kwa kila kitu unachokabiliana nacho maishani. Hii ndiyo njia pekee ambayo mtu yeyote anaweza kutimiza ufahamu wa Mungu. Baadhi ya watu husema kwamba wangependa kupata njia rahisi ya kutimiza nia hii, lakini unaweza kufikiria kuhusu njia kama hiyo? Nakwambia, hakuna haja ya kufikiria: Hakuna njia nyingine! Njia ya pekee ni kujua kwa uangalifu na bila kusita na kuhakikisha kile Mungu anacho na alicho kupitia kwa kila neno Analolielezea na Analolifanya. Hii ndiyo njia pekee ya kujua Mungu. Kwani kile Mungu anacho na alicho, na kila kitu cha Mungu, si cha wazi na tupu—lakini cha kweli.
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee I” katika Neno Laonekana katika Mwili
Tanbihi:
a. Maandishi asilia yanasema “ni ishara ya kutoweza.”
b. Maandishi asilia yanasema “na vilevile ishara ya kutoweza kukosewa kuwa (na kutovumilia kukosewa).”
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Soma Zaidi:
Kumjua Mungu ni nini hasa? Kuwa kwa ufahamu wa Biblia na nadharia ya teolojia unaweza kuchukuliwa kama kumjua Mungu?
Ni vipi Mungu amewaongoza na kuwaruzuku wanadamu hadi leo?
Je, unatamani Mwokozi aje na kuleta wokovu kamili kwa wanadamu? Mungu aliwasili kati yetu kimya kimya muda mrefu uliopita. Jihisi huru kuwasiliana nasi ili ujifunze kuhusu kuonekana kwa Mungu na kazi Yake katika siku za mwisho.
submitted by mahali-r to u/mahali-r [link] [comments]


2020.08.09 10:20 melancholiclogician 23 [F4A] This introvert needs a friend

Hirap maghanap ng friends na kapareho mo ng interests/hobby. I'm into film photography, pero mema lang di naman ako pro. Ngayong quarantine nakahiligan ko na magbasa ng mga libro para pampalipas oras. Konti palang nababasa ko pero so far paborito ko ay Percy Jackson and the Olympians. Mahilig din ako makinig ng mga podcasts like Let's Not Meet, NoSleep, Creepsilog, Wag Kang Lilingon and others na medyo on the creepy and scary side. I love Avatar the Last Airbender. Sa music kahit ano pinapakinggan ko naman pero mostly rnb, opm or opm na rnb.
We don't have to give our personal infos to each other. Kwentuhan lang about our interests. HMU with your book, song or podcast recommendations!! :)
submitted by melancholiclogician to phr4r [link] [comments]


2020.08.07 05:54 xsheeebeeex I was arrested & now I’m sober.

July 21, 2020 @ approx. 2:38 a.m. I was stopped by local officers wearing only a t-shirt with no belongings, staggering alone down the middle of the street in downtown... Officer: “Have you been drinking tonight?” BOM (Blackout Me): “ALOT”
Let me give you some context…I am 26 years old, I just graduated college with a BFA in Design. I work for several organizations most notably a nonprofit teen center to help underrepresented and underprivileged youth in my area. I have been there for nearly 7 months and I work as a creative intern at the moment, mostly focusing on programming, social media, and event planning. I also work part-time for the library on campus where I digitize archived documents for future online viewing and referencing. I love my work, I take pride in what I create, and I’ve loved my life since graduating college. (Even though every 2020 grad understands how awful this year was to graduates of every kind, just a giant middle finger to any student that achieved something academically this past spring.)
How did I end up alone on the street at 2 a.m. being accosted by police?
I’ve had a drinking problem for nearly my entire life. It all started at the age of 14 when a strange older boy dropped me and a girlfriend of mine off a handle of cheap, low-grade vodka to share and enjoy while my mom was out. I sat on the trampoline in my backyard and chugged nearly 1/4 of the bottle in my first “sip”. That first encounter should have been the sign that this liquid was not my friend BUT oh no, I’m too stubborn for that. This first evening of binge drinking ended up with my devastated mother hovering over my nearly dead hypothermic body in a hospital bed. The paramedics cut through my (probably fugly) teenage attire to revive me after I had gone unconscious. I woke up to my bio father’s face…which if you have daddy issues, you know is never a good sign. People were worried. I should have been worried.
I drank fairly heavily for the remainder of high school and even into my early college days. I started to drink often and excessively about a year or so ago. But this year has felt different. Some of the things my drinking has caused really helped to shine a big, fat spotlight on the reflection glaring back at me each time I picked up a bottle or ordered a cocktail.
My Warning Signs:
  1. I scared my teenage brother into having a friend pick him up from my house after he returned home with me from my 26th birthday packed full of river floating and sangria sipping.
  2. I returned home with a tinder date and nearly broke my back on a barstool. I still have a deep scar to remind me on the small of my back.
  3. I lost my keys and got locked out of my apartment. My best friend had to find me via my location sharing and save me from god only knows what.
  4. I ordered an uber and got lost in my brothers apartment complex. He finally found me in the grass somewhere. I then cried for hours on his couch about his newborn son’s wellbeing.
  5. I threw up all over myself and my ex-boyfriends bed then passed out for him to clean it up.
  6. I threw up all over myself and my current boyfriends bed then passed out for him to clean it up.
AND
  1. I got arrested.
That Monday evening I had gone to dinner with my mom and some girlfriends. It was pretty lowkey, we shared a few beers and margaritas over dinner. I left with a friend and continued to drink wine and beer until my boyfriend picked me up. I was fairly intoxicated at this point and talked him into scootering to a local bar to share a drink with me. We got into a fight at the bar and I stormed off. I ended up crying to two random people smoking outside of their apartment for awhile until my boyfriend finally found me and asked me to leave with him. I refused.
The man I was crying to took me up into his apartment…at this point I was blacked out. Somehow I ended up with no clothes on and apparently tried to jump off of his roof. With a failed attempt he secured a t-shirt on me and I returned to my favorite defense mechanism…FLIGHT. I ran and ran and ran until I was too far for him to catch me. I was half way to my house when cops found me on the side of the road. I remember bits and pieces of that interaction but I didn’t fully return until they had me booked and I was sitting in the cold, dirty jail cell. I called them racists, bastards, assholes, pigs and almost broke both of my hands on the metal door locking me in that square room with no windows. I watched a girl sit on the ground and rub her breakfast (oatmeal) into her hair and face. I talked with another girl about how she ended up there. I cried, I threw up, I cried some more. I wished harm on all the officers sitting happily outside of those doors, mocking all of us at notably one of our lowest points in life. I raged and slept and finally they let me out to do my paperwork, mug shot, and fingerprints. I sat waiting for about an hour until they gave me the 2 rings, 1 necklace, and 2 pairs of earrings that I was wearing when I entered the facility. Those were my only belongings. I didn’t know a single person…other than my ex-ex-ex-boyfriend’s phone number (and I was definitely not calling him). I grasped a piece of paper with another inmates contacts like “mema” and “dad”, as if a random stranger’s family and friends would help me in this situation. I didn’t know my mom’s number, my boyfriend’s number, my best friend’s number…no one. So I walked.
I walked bare foot in the heat for roughly 3 miles until I came across the first business. My hands were bruised, blistered, and bleeding. I had welts the size of tennis balls forming on the balls of each foot. I walked into the Mexican restaurant to ask for a cup of water and to use their phone…they refused. I asked a seated man if I could use his phone, he declined. After walking out, he followed me and asked if I needed help. I politely asked if he could drive me the rest of the way home which was about 3 minutes from this taco spot. He did and I thanked him. I sat outside of my apartment for about an hour waiting for anyone to come by. My landlords sister walked past and I told her about my situation. She immediately called the cops and let me into my apartment. I got inside and face-timed my boyfriend on my laptop. He was shocked. He had no idea and came right over.
No one knew where I was or if I was okay for 12+ hours. I was missing…I was lost…I was gone…and I wasn’t missed. That scares me more than anything.
After talking it over with the cop and piecing most of the night together, he left me with a contact and case number. I didn’t think I had been raped…but I didn’t know.
“I didn’t think I had been raped.”
I never want this to be a thought I have again. I’m done. I’m one week sober and I pray more than anything that it sticks this time. It has to.
[wrote this a week ago, still going strong]
IWNDWYT :’)
submitted by xsheeebeeex to stopdrinking [link] [comments]


2020.07.29 19:48 tuttieelane0307 Any tips on starting a ministry for people halfway across the world as a 13 year old?

Ever since I was 2 I have been interested in Ukrainian orphans, and helping with stuff like joy boxes for them and going on mission trips there and stuff. Then when I was 4 I became a christian. When I was 8 I decided I want to become a missionary. I also went on a mission trip there when I was 8. Then 2 years ago when I was 11, there were these 3 Ukrainian orphans my parents translated for at VBS who were staying at this 6 month foster thing where they go to stay at America with a family. We all loved the kids, but we were to poor to adopt them. Then last year my parents since my Daddy now had a stable job (pastor) so they tried to adopt them. Turns out Ukraine basically has it set up to where its almost impossible to adopt ( extremely high prices, and even if you are fully functioning, if you even have some kind of mental disorder, that is very mild (such as GAD, which my mema has) ) so my parents were unsuccessful in adopting. And plus they have crowded orphanages, bad living conditions, almost no education, which means after the people leave the orphanages, most of them end up either being criminals or prostitutes. And its a lot of kids in orphanages. So I am trying to start a ministry where I somehow help these kids get good family's easier. So any tips?
submitted by tuttieelane0307 to Christianity [link] [comments]


2020.07.26 23:26 MsifuniMungu Ni Nini Maana ya Krismasi, na Je, Unamwabudu Bwana Yesu Kweli?

Na Siyuan
Yaliyomo
Vyanzo vya Krismasi
Kila mwaka, Krismasi inapokaribia, maduka kwenye mitaa hutayarisha maonyesho yang’aayo ya zawadi za Krismasi, pamoja na Baba Krismasi na miti ya Krismasi, na kadhalika. Kuna taa nyingi za rangi nyingi zilizoning’inizwa katika miti na kwenye majengo, na miji mizima hupambwa kwa fanusi na mapazia ya rangi nyingi, na kila mahali kuna furaha na msisimko. Kwa Ukristo, Krismasi ni likizo ya pekee sana, na miezi kadhaa kabla ya Krismasi, makanisa mengi yataanza kujishughulisha na kuandaa kila kitu kilicho muhimu kwa likizo ya Krismasi. Katika Siku ya Krismasi, makanisa hujaa, na ndugu hushiriki katika sherehe, wakila chakula rasmi cha Krismasi, kuigiza na kumwabudu Bwana Yesu, na kadhalika. Uso wa kila mtu hujawa na furaha. Hata hivyo, tunapokutana pamoja katika mikusanyiko yenye furaha ili kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu, je, tunaelewa maana ya Krismasi? Pengine ndugu watasema, “Bwana Yesu alisulubiwa msalabani ili kuwakomboa watu wote, na kwa hivyo ili kukumbuka na kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu, Wakristo walianzisha Krismasi. Ingawa siku maalum ambayo Bwana Yesu alizaliwa haijaandikwa katika Biblia, Krismasi hatua kwa hatua ilianza kuwa likizo ya watu wote baada ya upanuzi wa injili ya Yesu Kristo.” Huenda ikawa twalijua hili, lakini je, tunajua upendo wa Mungu na mapenzi Yake kwetu ambayo kwa kweli yalifichwa katika kuzaliwa kwa Bwana Yesu? Na tunapaswaje kukabili Krismasi kwa njia ambayo inaupendeza moyo wa Bwana?
Bwana Yesu Alizaliwa Kwa Sababu ya Upendo wa Mungu na Wokovu wa Mwanadamu
Mwanzoni, Yehova alifanya kazi katika umbo la Roho miongoni mwa wanadamu, Alimtumia Musa kutangaza sheria na amri Zake, Aliwaongoza wanadamu kuhusu jinsi ya kuishi duniani, Aliwaruhusu watu kujua yaliyokuwa mema na yaliyokuwa maovu, namna ya kumwabudu Mungu, na kadhalika. Lakini Enzi ya Sheria ilipokuwa ikifika mwisho wake, kwa sababu wanadamu walikuwa wakipotoshwa na Shetani kwa undani zaidi kuliko wakati wowote mwingine, mwanadamu hakuweza kufuata sheria na hakukuwa tena na sadaka tosha za dhambi ambazo wangeweza kuzitoa ambazo zingelipia dhambi zao; watu walikabiliwa na hatari ya kulaaniwa na kuhukumiwa kifo na sheria wakati wowote. Mungu hakuweza kuvumilia kuwaona wanadamu, ambao Alikuwa amewaumba kwa mikono Yake Mwenyewe, waangamizwe kwa njia kama hiyo. Kwa hivyo, ili kuwaruhusu wanadamu waendelee kuishi, Mungu alishuka kutoka mbinguni na kupata mwili kama Bwana Yesu Kristo, Alionekana na kutekeleza kazi Zake, Alionyesha njia ya “Ninyi tubuni: kwa kuwa ufalme wa mbinguni uko karibu” (Mathayo 4: 17), Aliwafundisha watu kuwa na uvumilivu, subira na kuwapenda maadui zao, na kuwasamehe watu mara sabini mara saba. Pia Aliwaponya wagonjwa na kuwatoa pepo, na kufanya ishara na maajabu mengi na, mwishoni, Alisulubiwa msalabani, hivyo kuwaokoa wanadamu kutoka kwa dhambi zao. Ilimradi tumkubali Bwana Yesu kama Mwokozi wetu na kumwomba Bwana kwa kweli, tukikiri dhambi zetu na kutubu, basi dhambi zetu zimesamehewa, na tunaweza kufurahia amani, furaha na wingi wa neema ambayo hutoka kwa Bwana. Inaweza kusemwa kwamba, ni kwa sababu tu Bwana Yesu alizaliwa na Mungu binafsi alipata mwili ili kutenda kazi ya ukombozi, ndiyo wanadamu waliweza kuepuka hukumu na pingu za sheria, na hivyo hawakuwa tena na uelekeo wa kulaaniwa au kuhukumiwa kifo. Kwa sababu tu Bwana Yesu alizaliwa, wale waliomfuata waliweza kufurahia amani na furaha halisi. Hata zaidi, ni kwa sababu tu Bwana Yesu alizaliwa, na Roho wa Mungu akapata mwili wa kawaida, Akitumia lugha ya wanadamu kuyanena maneno Yake, ndiyo tunajua wazi zaidi kutoka kwa maneno ya Bwana mapenzi ya Mungu na mahitaji Yake kwa mwanadamu, tunaweza kuwa na utendaji mpya na wa juu zaidi, na uhusiano wetu na Mungu unaweza kuwa wa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Lile ambalo lilisababisha kuja kwa Bwana Yesu duniani, kuonyesha Kwake ukweli na kukamilisha kazi ya kusulubiwa, lilijawa na jitihada za Mungu za kuokoa wanadamu—ulikuwa upendo na rehema ya Mungu kwetu sisi wanadamu wapotovu!
Yale Ambayo ni Mapenzi ya Bwana na Matakwa Yake Kwetu
Ingawa, Bwana Yesu alipomaliza kazi ya ukombozi, Alifufuka na kupaa mbinguni, ili kukumbuka kuzaliwa Kwake, watu wengi huandaa karamu za jioni wakati wa Krismasi, wao huigiza na kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Lakini je, tumewahi kuwa na ufahamu wa maana ya Krismasi ni nini, na kujua mapenzi na mahitaji ya Bwana Yesu kwetu ni nini? Je, ni nini hasa tunachopaswa kufanya ili kumridhisha Mungu na kupata sifa Zake?
Bwana Yesu alisema, “Saa inakuja, ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu, wala huko Yerusalemu. … Lakini saa inakuja, nayo ni sasa, ambayo waabuduo wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli: kwa kuwa Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu” (Yohana 4:21, 23). Tunaelewa kutoka kwa maneno ya Bwana Yesu kwamba Bwana anatarajia tumwabudu Mungu kwa roho na kwa ukweli, na sio kushika kwa ugumu aina zote za utaratibu au kushiriki katika shughuli. Mafarisayo, wakuu wa makuhani na waandishi hekaluni katika siku za zamani walisisitiza tu kujihusisha katika sherehe mbalimbali za dini na kushikilia sheria. Kila siku, walitoa sadaka ili kumwabudu Mungu, lakini hawakutilia maanani sana kuweka maneno ya Mungu kwenye vitendo, wala hawakufuata amri za Yehova, sana kiasi kwamba hata walitelekeza amri za Mungu na kufuata tu desturi za mwanadamu. Mwishoni, hawakukosa tu kupata sifa ya Mungu, bali pia walichukiwa na kulaaniwa na Bwana Yesu. Makanisa sasa yakifanya maadhimisho makubwa ya Krismasi, ni usitawi wa msisimko wa mara moja tu; kila mtu hukusanyika pamoja kwa shangwe na furaha, lakini kweli hatumwabudu Bwana, au kutumia fursa hii kuelewa mapenzi Yake au kupata kumjua, na hivyo hatutapokea kibali cha Bwana Yesu. Kwa kweli, tangu Bwana Yesu alipoanza kazi Yake rasmi hadi alipomaliza kazi Yake ya ukombozi, Alionyesha ukweli mwingi na kutuwekea mahitaji mengi. Mapenzi ya Bwana ni kutumaini kwamba sote tutasisitiza kuyaweka maneno Yake katika vitendo, na kufuata mafundisho Yake wakati wote, katika maeneo yote, bila kujali masuala au watu ambao huenda tutakutana nao. Hili ndilo ambalo Bwana anataka kutoka kwetu, na ndio kanuni muhimu sana ya utendaji kwa wale wetu ambao tunaamini katika Mungu. Kama Bwana alivyosema: “Mkidumu katika neno langu, basi ninyi ni wanafunzi wangu kweli” (Yohana 8:31), “Ninyi ni rafiki zangu, mkifanya chochote ninachowaamuru” (Yohana 15:14). Kwa hivyo, inaweza kuonekana kwamba, katika maisha yetu ya kawaida na katika kuwashughulikia watu wengine, ni muhimu sana kusisitiza kutenda kulingana na maneno ya Bwana, kwa maana hiki ni kitu ambacho wale ambao wanaamini katika Mungu na kumwabudu Mungu kwa kweli lazima wakifikie zaidi ya yote.
Je, Tunamwabudu Bwana Kweli?
Sasa, ndugu wengi huja kanisani wakati wa Krismasi kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu, kuomba pamoja, kusoma Biblia pamoja, na kuimba sifa za Bwana pamoja. Lakini wakati mwingine wote, tunajishughulisha na kazi na amaili zetu wenyewe au na kuingiliana na watu wengine. Mara chache sana tunajituliza mbele za Bwana na kuomba na kusoma maneno Yake au kutafuta kuelewa mapenzi Yake. Ndugu wengine mara nyingi huhudhuria mikutano, lakini wao hutenda na kuyapitia maneno ya Bwana kwa nadra sana katika maisha yao, bado wanaishi katika dhambi, na dhambi zao zinakua kwa kasi. Kwa mfano, Bwana Yesu anataka tuwe wanyenyekevu na wapole, lakini tunapopatana na kufanya kazi pamoja na wafanyakazi wenza na pamoja na ndugu katika kanisa, tunatawaliwa na tabia zetu zenye kiburi, tunaona maoni yetu na mawazo yetu kama yaliyo sahihi na tunajitetea, na hatuwezi kuelewana na wengine kwa utulivu. Bwana Yesu anahitaji kwamba tujifunze kuwasamehe wengine na kuwapenda wengine kama tunavyojipenda. Lakini wengine wanapoingilia vitu tunavyovipenda, tunahisi kukerwa, sana hivi kwamba tunaishi ndani ya tabia mbovu za Shetani, na tunawahukumu na kuwalaani watu wengine. Bwana Yesu anataka kwamba tujitenge na watu wa kidunia, lakini katika ufuatiliaji wetu wa sifa ya kidunia, hadhi na anasa za mwili, tunafuata mienendo mibaya ya ulimwengu, tunaishi katika dhambi na tunazidi kuwa mbali zaidi na zaidi na Bwana. Hii ni mifano michache tu ya jinsi ambavyo sisi hushindwa kuishi kulingana na mahitaji ya Bwana. Ingawa sisi husisitiza sana kuendeleza sherehe za dini, na tunasisitiza kuwa na shukrani kwa ajili ya wokovu wa Bwana na tunamsifu Bwana katika siku mahsusi za likizo mbalimbali, lakini hatufuati njia ya Bwana na mara nyingi sisi huishi katika dhambi. Je, hivi ndivyo tunavyomwabudu Bwana Yesu? Je, Bwana anaweza kutusifu kwa ajili ya hili kweli? Chukua kwa mfano wakati ambapo wazazi wanamlea mtoto wao awe mtu mzima. Ikiwa mtoto huyo kwa kweli ni mwenye busara na mwenye kuwapenda wazazi, atatahadhari kujua kile ambacho wazazi wake wanakipenda na kile wasichokipenda, na wakati wowote anapowafanyia wazazi wake chochote, kila mara atajua cha kufanya ili kuwapendeza. Lakini kama chote anachofanya ni kufanya karamu kubwa ya siku za kuzaliwa kwa wazazi wake, na kusema tu, “Ninawapenda, mama na baba!” na wazazi wake wanapomhitaji kwa kweli, yeye hujishughulisha sana na maisha yake kiasi kwamba hawezi kutimiza majukumu yake kwa wazazi, je, anaweza kusemekana kuwa mwenye kuwapenda wazazi wake kweli?
Jinsi ya Kupatana na Mapenzi ya Mungu na Kupata Sifa Zake
Ikiwa tunataka kuwa watu ambao kweli wanamwabudu Mungu na kupata sifa Zake, jambo la muhimu ni kutenda kulingana na maneno ya Mungu, kumtukuza Mungu mioyoni mwetu, kusisitiza kufuata njia ya Bwana katika kila kitu, kutilia umuhimu maneno ya Bwana, na kutumia kile tunachoishi kwa kudhihirisha kwa kweli kuwa na ushuhuda kwa Mungu na kumtukuza Mungu. Bila shaka, baadhi ya ndugu hukusanyika pamoja wakati wa Krismasi kuimba nyimbo na kumsifu Bwana, kubadilishana uzoefu wetu na ufahamu wa kuyatenda maneno ya Bwana katika maisha yetu, kuauniana na kusaidiana kutatua masuala katika maisha yetu ya kiroho, na kufunga umbali kati yetu na Mungu, hii pia inapatana na mapenzi ya Mungu. Aidha, Krismasi inapokaribia, sasa kuna nchi nyingi za magharibi ambazo huandaa matukio ya usaidizi kwa ajili ya Wakristo walioteswa na watu wasiokuwa na makao, na ambazo huwakusanya pamoja watu wanaotafuta kimbilio na Wakristo wakimbizi walioteswa kutoka duniani kote ili waweze kubadilishana uzoefu, hivyo kuwawezesha kuhisi ukunjufu wa Mungu katika majira ya baridi kali. Hivi pia ni vitu ambavyo Mungu atavikumbuka. Kwa ufupi, likizo yenyewe si muhimu na sherehe zote mbalimbali si muhimu. Yale ambayo ni muhimu zaidi ni maneno ya Bwana Yesu na mambo anayohitaji kutoka kwetu. Kuweza kuwa na moyo wa kumcha Mungu na kuyatafuta mapenzi ya Bwana katika kila kitu, kutenda maneno ya Bwana na kumridhisha Bwana kwa kukidhi mahitaji Yake—hili ndilo jambo la muhimu zaidi. Ni kwa kutenda tu kwa njia hii ndiyo tunamwabudu Bwana Yesu kwa kweli na kupata sifa Zake.
Shukrani ziwe kwa nuru na mwongozo wa Mungu, na Awe na sisi sote!
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Bwana Yesu ambaye tumekuwa tukitamani amerejea! Je, unataka kujua kuonekana kwa Mungu na kazi Yake katika siku za mwisho? Unataka kupata wokovu wa siku za mwisho wa Mungu? Jihisi huru kuwasiliana nasi.
submitted by MsifuniMungu to u/MsifuniMungu [link] [comments]


2020.07.24 18:05 mahali-r Ni vipi Mungu amewaongoza na kuwaruzuku wanadamu hadi leo?

Ni vipi Mungu amewaongoza na kuwaruzuku wanadamu hadi leo?
Maneno Husika ya Mungu:
Kazi ya usimamizi wa Mungu ilianza Alipoumba ulimwengu, na mwanadamu ni kiini cha kazi Yake. Uumbaji wa Mungu wa kila kitu, unaweza kusemwa, ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu Kazi ya usimamizi Wake imesambaa katika maelfu ya miaka, na haijatekelezwa katika dakika na sekunde tu, ama kufumba na kufumbua, ama katika mwaka mmoja au miwili, ilimbidi Aumbe vitu vingine zaidi kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, kama vile jua, mwezi, na aina zote za viumbe walio hai, na chakula na mazingira kwa ajili ya wanadamu. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa usimamizi wa Mungu.
Umetoholewa kutoka katika “Mwanadamu Anaweza Kuokolewa Katikati ya Usimamizi wa Mungu Pekee” katika Neno Laonekana katika Mwili
Ni kazi gani ambayo Mungu amefanya kuzigawanya mbari? Kwanza, aliandaa mazingira makubwa ya kijiografia, Akiwapa watu maeneo tofautitofauti, na kisha kizazi baada ya kizazi kinaendelea kuishi pale. Hii imeamuliwa—mawanda ya kuendelea kuishi kwao yameamuliwa. Na maisha yao, kile wanachokula, kile wanachokunywa, riziki zao—Mungu aliamua hayo yote zamani sana. Na Mungu alipokuwa anaumba viumbe vyote, Alifanya maandalizi tofautitofauti kwa ajili ya aina tofauti za watu: Kuna vijenzi tofautitofauti vya udongo, hali ya hewa tofauti, mimea tofauti, na mazingira tofauti ya kijiografia. Maeneo tofautitofauti yana hata ndege na wanyama tofauti, maji tofauti yana aina tofauti za samaki wao spesheli na bidhaa za majini. Hata aina ya wadudu inaamuliwa na Mungu. … Tofauti katika vipengele hivi tofautitofauti zinaweza zisionekane au kufahamika kwa watu, lakini Mungu alipokuwa anaumba viumbe vyote, alivionyesha kinaganaga na aliandaa mazingira tofauti ya kijiografia, mandhari tofauti, na viumbe hai tofauti kwa ajili ya mbari mbalimbali. Hiyo ni kwa sababu Mungu aliumba aina tofautitofauti za watu, na Anajua kile ambacho kila mmoja anahitaji na mitindo yao ya maisha ni nini.
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee IX” katika Neno Laonekana katika Mwili
Masharti ya msingi kwa mitindo tofauti ya maisha ya binadamu ni yapi? Je, hayahitaji utunzaji wa msingi wa mazingira yao kwa ajili ya kuendelea kuishi? Hii ni sawa na kusema, ikiwa wawindaji wangepoteza misitu ya milima au ndege na wanyama, basi wasingekuwa tena na riziki yao. Hivyo ikiwa watu ambao wanategemea uwindaji wangepoteza milima ya misitu na wasiwe tena na ndege na wanyama, wasingekuwa tena na chanzo cha riziki yao, basi mwelekeo wa aina hiyo ya mbari ungechukua na mahali watu wa aina hii wangeelekea ni kiwango kisichojulikana, na wangeweza pia tu kutoweka. Na wale ambao wanafuga kwa ajili ya riziki yao hutegemea nini? Kile ambacho kweli wanakitegemea si mifugo yao, lakini ni mazingira ambayo mifugo wao wanaendelea kuishi—uwanda wa mbuga. Kama kusingekuwa na uwanda wa mbuga, wangelishia wapi mifugo wao? Kondoo na ng’ombe wangekula nini? Bila mifugo, watu wanaohamahama hawangekuwa na riziki. Bila chanzo cha riziki yao, watu hawa wangekwenda wapi? Kuendelea kuishi kungekuwa vigumu sana; wasingekuwa na maisha ya baadaye. Bila vyanzo vya maji, mito na maziwa yangekauka. Je, samaki hao wote wanaotegemea maji kwa ajili ya maisha yao wangeendelea kuwepo? Samaki hao wasingeendelea kuishi. Je, watu hao ambao wanategemea maji na samaki kwa ajili ya riziki yao wangeendelea kuishi? Ikiwa hawakuwa na chakula, ikiwa hawakuwa na chanzo cha riziki zao, watu hao wasingeweza kuendelea kuishi. Yaani, kama kuna tatizo na riziki zao au kuendelea kwao kuishi, jamii hizo zisingeendelea kuwepo. Zisingeweza kuendelea kuishi, na zingeweza kupotea, kufutiliwa mbali kutoka duniani. Na ikiwa wale ambao wanalima kwa ajili ya riziki yao wangepoteza ardhi yao, kama hawangeweza kupanda vitu, na kupata vyakula vyao kutoka kwa mimea mbalimbali, matokeo yake yangekuwa nini? Bila chakula, je, watu wasingekufa kwa njaa? Ikiwa watu wangekufa kwa njaa, je, aina hiyo ya watu isingefutiliwa mbali? Kwa hiyo hili ni kusudi la Mungu katika kudumisha mazingira mbalimbali. Mungu ana kusudi moja tu katika kudumisha mazingira mbalimbali na mifumo ya ikolojia, kudumisha viumbe hai tofautitofauti ndani ya kila mazingira—ni kulea aina zote za watu, kuwalea watu pamoja na maisha katika mazingira ya kijiografia tofautitofauti.
Ikiwa viumbe vyote vingepoteza sheria zao, visingeishi tena; ikiwa sheria za viumbe vyote zingekuwa zimepotea, basi viumbe hai miongoni mwa viumbe vyote visingeweza kuendelea. Binadamu pia wangepoteza mazingira yao kwa ajili ya kuendelea kuishi ambayo wanayategemea kwa ajili ya kuendelea kuishi. Ikiwa binadamu wamepoteza hiyo yote, wasingeweza kuendelea kuishi na kuongezeka kizazi baada ya kizazi. Sababu ya binadamu kuendelea kuishi mpaka sasa ni kwa sababu Mungu amewapatia binadamu viumbe vyote kuwalea, kuwalea binadamu kwa namna tofauti. Ni kwa sababu tu Mungu anawalea binadamu kwa namna tofauti ndio maana wameendelea kuishi mpaka sasa, kwamba wameendelea kuishi hadi siku ya leo.
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee IX” katika Neno Laonekana katika Mwili
https://preview.redd.it/1x6s435kwtc51.jpg?width=639&format=pjpg&auto=webp&s=73038904d093175ece23c53e7dd4dc8e8858260c
Yehova aliwaumba wanadamu, ambayo ni kusema kwamba Yeye aliumba babu za wanadamu: Hawa na Adamu. Lakini hakuwapa akili zaidi au hekima. Ingawa walikuwa tayari wanaishi duniani, hawakuelewa takriban chochote. Na kwa hiyo, kazi ya Yehova ya kuwaumba wanadamu ilikuwa imekamilishwa nusu tu. Haikuwa imekamilika hata kidogo. Alikuwa ameumba tu mfano wa mwanadamu kutoka kwa udongo na kumpa pumzi Yake, lakini Hakuwa amempa mwanadamu radhi ya kutosha kumcha Yeye. Hapo mwanzo, mwanadamu hakuwa na akili ya kumcha Yeye, au kumwogopa Yeye. Mwanadamu alijua tu jinsi ya kuyasikiliza maneno Yake lakini hakujua ujuzi wa msingi wa maisha duniani na sheria za kufaa za maisha. Na kwa hiyo, ingawa Yehova aliumba mwanamume na mwanamke na kumaliza siku saba za shughuli, Hakukamilisha uumbaji wa mwanadamu hata kidogo, kwa maana mwanadamu alikuwa ganda tu, na hakuwa na uhalisi wa kuwa mwanadamu. Mwanadamu alijua tu kwamba ni Yehova aliyeumba wanadamu, lakini mwanadamu hakuwa na fununu ya jinsi ya kutii maneno na sheria za Yehova. Na kwa hiyo, baada ya kuumbwa kwa wanadamu, kazi ya Yehova ilikuwa mbali sana kumalizika. Pia alitakiwa kuwaongoza wanadamu kabisa mbele Yake ili wanadamu waweze kuishi pamoja duniani na kumcha Yeye, na ili wanadamu waweze kwa mwongozo Wake kuingia katika njia sahihi ya maisha ya kawaida ya binadamu duniani baada ya kuongozwa na Yeye. Kwa njia hii tu ndiyo kazi ambayo ilikuwa imeendeshwa kwa kiasi kikubwa kupitia jina la Yehova ilimalizika kabisa; yaani, kwa njia hii tu ndiyo kazi ya Yehova ya kuumba ulimwengu ilihitimishwa kabisa. Na kwa hiyo, kwa vile Alimuumba mwanadamu, Alipaswa kuongoza maisha ya wanadamu duniani kwa miaka elfu kadhaa, ili wanadamu waweze kutii amri na sheria Zake, na kushiriki katika shughuli zote za maisha ya kufaa ya binadamu duniani. Wakati huo tu ndio kazi ya Yehova ilikamilika kabisa.
Umetoholewa kutoka katika “Maono ya Kazi ya Mungu (3)” katika Neno Laonekana katika Mwili
Baada ya kazi ya Yehova katika Enzi ya Sheria, Mungu Alianza kazi yake ya hatua ya pili: kwa kuutwaa mwili—kuwa na mwili kama binadamu kwa miaka kumi, ishirini—na kuongea na kufanya kazi Yake Kati ya waumini. Na bado bila mapendeleo, hakuna aliyejua, na ni idadi ndogo tu ya watu walitambua kuwa Alikuwa Mungu Aliyepata mwili baada ya Yesu Kristo kupigiliwa misumari msalabani na kufufuka. … Baada tu ya kazi ya Mungu katika hatua ya pili kukamilika—baada ya kusulubishwa—kazi ya Mungu ya kutoa mwanadamu kwenye dhambi (ambayo ni kusema, kumtoa mwanadamu mikononi mwa Shetani) ilitimilika. Na hivyo, kutoka wakati huo kuendelea mbele, wanadamu walipaswa tu kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi ili dhambi zao ziweze kusamehewa. Yaani, dhambi za wanadamu hazikuwa tena kizuizi cha kuufikia wokovu wake na kuja mbele za Mungu na hazikuwa tena nguvu za kushawishi ambazo Shetani alitumia kumlaumu mwanadamu. Hii ni kwa sababu Mungu Mwenyewe Alikuwa Amefanya kazi halisi, na kuwa katika mfano na limbuko la mwili wenye dhambi, na Mungu mwenyewe Alikuwa sadaka ya dhambi. Kwa njia hii, mwanadamu alishuka kutoka msalabani, akiwa amekombolewa na mwili wa Mungu, mfano wa huu mwili wa dhambi. Na hivyo, baada ya kushikwa mateka na Shetani, mwanadamu alikuja hatua moja mbele karibu na kukubali wokovu mbele za Mungu. Kwa hakika, huu ulingo wa kazi ndio ulikuwa usimamizi wa Mungu ambao ulikuwa hatua moja mbali na Enzi ya sheria, na wa kiwango cha ndani kuliko Enzi ya Sheria.
…………
Baadaye kukaja Enzi ya Ufalme, ambayo ni hatua ya utendaji zaidi na bado ni ngumu zaidi kukubalika na mwanadamu. Hii ni kwa sababu jinsi mwanadamu ajavyo karibu na Mungu, ndivyo afikapo karibu na kiboko cha Mungu, na ndivyo uso wa Mungu unavyokuwa wazi mbele ya mwanadamu. Kwa kufuatia kukombolewa kwa wanadamu, mwanadamu kirasmi anarejelea familia ya Mungu. Mwanadamu alifikiria kuwa huu ndio wakati wa kufurahia, bado ameegemezwa kwa shambulizi la Mungu na mifano ya yale ambayo bado hayajaonekana na yeyote: Inavyokuwa, huu ni ubatizo ambao watu wa Mungu wanapaswa “kuufurahia.” Katika muktadha huo, watu hawana lingine ila kuacha na kujifikiria wao wenyewe, Mimi ndimi mwanakondoo, aliyepotea kwa miaka mingi, ambaye Mungu Amegharamika kumnunua, sasa kwa nini Mungu Ananitendea hivi? Ama ni njia ya Mungu kunicheka, na kunifichua? … Baada ya miaka mingi kupita, mwanadamu amedhoofika, kwa kuupitia ugumu wa usafishaji na kuadibu. Ijapokuwa mwanadamu amepoteza “utukufu” na “mapenzi” ya wakati uliopita, bila ya kufahamu amekuja kuelewa ukweli wa kuwa mwanadamu, na amekuja kutambua kazi ya Mungu ya kujitolea kuokoa wanadamu. Taratibu mwanadamu anaanza kuchukia ushenzi wake mwenyewe. Anaanza kuchukia jinsi alivyo mkali, na lawama kuelekea kwa Mungu, na mahitaji yote yasiyokuwa na mwelekeo aliyodai kutoka Kwake. Wakati hauwezi ukarudishwa nyuma, matendo ya zamani huwa ya kujuta katika kumbukumbu za mwanadamu, na maneno na upendo wa Mungu vinakuwa ndivyo vinavyomwendesha mwanadamu katika maisha Yake mapya. Majeraha ya mwanadamu hupona siku baada ya siku, nguvu humrudia, na akasimama na kutazamia uso Wake mwenye Uweza … ndipo anagundua kuwa daima Ameishi kando yangu, na kwamba tabasamu Lake na sura Yake ya kupendeza bado zinasisimua. Moyo Wake bado unawajali wanadamu Aliowaumba, na mikono Yake bado ina joto na nguvu kama ilivyokuwa hapo mwanzoni. Ni kama mwanadamu alirudi kwenye bustani ya Edeni, lakini wakati huu mwanadamu hasikizi ushawishi wa nyoka, na hatazami kando na uso wa Yehova. Mwanadamu anapiga magoti mbele ya Mungu, na kutazama uso Wake wenye tabasamu, na kumtolea Mungu kafara yenye thamani—Ee! Bwana wangu, Mungu wangu!
Umetoholewa kutoka katika “Mwanadamu Anaweza Kuokolewa Katikati ya Usimamizi wa Mungu Pekee” katika Neno Laonekana katika Mwili
Tangu kuwepo kwa usimamizi wa Mungu, siku zote amejitolea kabisa katika kutekeleza kazi Yake. Licha ya kuficha nafsi Yake kutoka kwao, siku zote Amekuwa katika upande wa binadamu, akiwafanyia kazi, akionyesha tabia Yake, akiongoza binadamu wote na kiini Chake, na kufanya kazi Yake kwa kila mmoja kupitia nguvu Zake, hekima Yake, na mamlaka Yake, hivyo akiileta Enzi ya Sheria, Enzi ya Neema, na sasa Enzi ya Ufalme katika uwepo. Ingawaje Mungu huificha nafsi Yake kutoka kwa binadamu, tabia Yake, uwepo Wake na miliki Yake, na mapenzi Yake kwa binadamu yanafichuliwa bila wasiwasi wowote kwa binadamu kwa minajili ya kuona na kupitia hali hiyo. Kwa maneno mengine, ingawaje binadamu hawawezi kumwona au kumgusa Mungu, tabia na kiini cha Mungu ambacho binadamu wamekuwa wakigusana nacho ni maonyesho kabisa ya Mungu Mwenyewe. Je, hayo si kweli? Licha ya ni mbinu gani au ni kutoka katika mtazamo gani Mungu hufanya kazi Yake, siku zote Anawakaribisha watu kulingana na utambulisho Wake wa kweli, akifanya kile ambacho Anafaa kufanya na kusema kile Anachofaa kusema. Haijalishi ni nafasi gani Mungu anazungumzia kutoka—Anaweza kuwa amesimama kwenye mbingu ya tatu, au amesimama akiwa mwili Wake, au hata kama mtu wa kawaida—siku zote Anaongea kwa binadamu kwa moyo Wake wote na kwa akili Zake zote, bila uongo na bila ufichaji wowote. Wakati Anapotekeleza kazi Yake, Mungu huonyesha neno Lake na tabia Yake, na huonyesha kile Anacho na alicho, bila kuficha chochote. Anamwongoza mwanadamu na maisha Yake na uwepo Wake na miliki yake.
Umetoholewa kutoka katika “Kazi ya Mungu, Tabia ya Mungu, na Mungu Mwenyewe I” katika Neno Laonekana katika Mwili
Mungu Anapoanza kufanya kazi kwa mtu, wakati amemchagua mtu, Haambii yeyote, wala Hamwambii Shetani, wala hata kufanya maonyesho makubwa. Anafanya tu kwa ukimya, kwa asili kile ambacho kinahitajika. Kwanza, Anakuchagulia familia; usuli ambao hiyo familia inao, wazazi wako ni nani, mababu zako ni nani—haya yote tayari yaliamuliwa na Mungu. Kwa maneno mengine, haya hayakuwa uamuzi wa mvuto wa ghafla yaliyofanywa na Yeye, lakini badala yake hii ilikuwa kazi iliyoanza kitambo. Baada ya Mungu kukuchagulia familia, pia Anachagua tarehe ambayo utazaliwa. Kwa sasa, Mungu anaangalia unapozaliwa katika dunia hii ukilia, Anatazama kuzaliwa kwako, Anatazama unapotamka maneno yako ya kwanza, Anatazama unapoanguka na kutembea hatua zako za kwanza, ukijifunza kutembea. Kwanza unachukua hatua moja na kisha unachukua nyingine … sasa unaweza kukimbia, sasa unaweza kuruka, sasa unaweza kuongea, sasa unaweza kuonyesha hisia zako. Mwanadamu anavyokuwa, macho ya Shetani yamewekwa kwa kila mmoja wao, kama chui mkubwa mwenye milia anavyomwangalia nyara wake. Lakini kwa kufanya kazi Yake, Mungu hajawahi kuteseka mapungufu yoyote ya watu, matukio ama mambo, ya nafasi ama wakati; Anafanya kile anachopaswa kufanya na Anafanya kile Anacholazimika kufanya. Katika mchakato wa kukua, unaweza kukutana na mambo mengi ambayo hupendi, kukutana na magonjwa na kuvunjika moyo. Lakini unapotembea njia hii, maisha yako na bahati zako ziko chini ya ulinzi wa Mungu kabisa. Mungu anakupa hakikisho halisi litakalodumu maisha yako yote, kwani Yeye yuko kando yako, anakulinda na kukutunza. Bila kujua haya, unakua. Unaanza kukutana na mambo mapya na unaanza kujua dunia hii na wanadamu hawa. Kila kitu ni kipya kwako. Unapenda kufanya kile unachopenda. Unaishi katika ubinadamu wako mwenyewe, unaishi katika nafasi yako ya kuishi na huna hata kiasi kidogo cha mtazamo kuhusu kuwepo kwa Mungu. Lakini Mungu anakulinda katika kila hatua ya njia unapokua, na Anakutazama unapoweka kila hatua mbele. Hata unapojifunza maarifa, ama kusoma sayansi, Mungu hajawahi toka upande wako kwa hatua hata moja. Wewe ni sawa na watu wengine kwamba, katika harakati za kuja kujua na kukutana na dunia, umeanzisha mawazo yako mwenyewe, una mambo yako mwenyewe ya kupitisha muda, mambo unayopenda mwenyewe, na pia unayo matamanio ya juu. Wakati mwingi unafikiria siku zako za baadaye, wakati mwingi ukichora muhtasari wa jinsi siku zako za baadaye zinapaswa kuwa. Lakini haijalishi kitakachofanyika njiani, Mungu anaona vyote na macho wazi. Labda wewe mwenyewe umesahau siku zako za nyuma, lakini kwa Mungu, hakuna anayeweza kukuelewa bora kuliko Yeye. Unaishi chini ya macho ya Mungu, unakua, unapevuka. … Kutoka ulipozaliwa hadi sasa, Mungu amefanya kazi nyingi sana kwako, lakini Hakupi maelezo moja baada ya nyingine ya kila kitu Amefanya. Mungu hakukuruhusu kujua, na Hakukwambia). Hata hivyo, kwa mwanadamu, kila kitu anachofanya Mungu ni muhimu. Kwa Mungu, ni kitu ambacho lazima Afanye. Katika moyo wake kuna kitu muhimu Anapaswa kufanya ambacho kinazidi yoyote ya mambo haya. Yaani, kutoka alipozaliwa mwanadamu hadi sasa, Mungu lazima ahakikishe usalama wao. Baada ya kusikia maneno haya, mnaweza kuhisi kana kwamba hamwelewi kikamilifu, kusema “usalama huu ni muhimu sana?” Kwa hivyo ni nini maana halisi ya “usalama”? Labda mnauelewa kumaanisha amani ama pengine mnauelewa kumaanisha kutopitia maafa ama msiba wowote, kuishi vyema, kuishi maisha ya kawaida. Lakini katika mioyo yenu lazima mjue kwamba si rahisi hivyo. Kwa hivyo ni nini hasa kitu hiki ambacho Nimekuwa nikizungumzia, ambacho Mungu anapaswa kufanya? Usalama unamaanisha nini kwa Mungu? Kuna hakikisho lolote la usalama wenu? La. Kwa hivyo ni nini hiki ambacho Mungu anafanya? Usalama huu unamaanisha humezwi na Shetani. Je, jambo hili ni muhimu? Wewe humezwi na Shetani, kwa hivyo hili linahusisha usalama wako, au la? Hili linahusisha usalama wako binafsi, na hakuwezi kuwa na lolote muhimu zaidi. Baada ya wewe kumezwa na Shetani, nafsi yako wala mwili wako si vya Mungu tena. Mungu hatakuokoa tena. Mungu huacha nafsi kama hiyo na huacha watu kama hao. Kwa hivyo Nasema kitu muhimu sana ambacho Mungu anapaswa kufanya ni kuhakikishia usalama wako, kuhakikisha kwamba hutamezwa na Shetani. Hili ni muhimu kiasi, silo? Kwa hivyo mbona hamwezi kujibu? Inaonekana kwamba hamwezi kuhisi wema mkubwa wa Mungu!
Mungu anafanya mengi kando na kuhakikisha usalama wa watu, kuhakikisha kwamba hawatamezwa na Shetani; pia hufanya kazi nyingi sana kwa kutayarisha kumchagua mtu na kumwokoa. Kwanza, una tabia gani, utazaliwa kwa familia ya aina gani, wazazi wako ni nani, una kaka na dada wangapi, na hali, hadhi ya kiuchumi na tabia za familia ambayo unazaliwa ndani ni gani—haya yote yanapangiwa wewe kwa uangalifu na Mungu. … Kwa nje, inaonekana kwamba Mungu hajafanya chochote kikuu kwa mwanadamu; Anafanya kila kitu kwa siri tu, kwa unyenyekevu na kwa kimya. Lakini kwa hakika, vyote ambavyo Mungu anafanya vinafanywa kuweka msingi wa wokovu wako, kuandaa njia mbeleni na kuandaa hali zote muhimu za wokovu wako. Mara moja wakati maalum wa kila mtu, Mungu anawarudisha mbele Yake—wakati unapofika kwako kusikia sauti ya Mungu, huo ndio wakati unapokuja mbele Yake. Wakati hili linafanyika, watu wengine wamekuwa wazazi tayari wenyewe, ilhali wengine ni watoto wa mtu tu. Kwa maneno mengine, watu wengine wameoa na kupata watoto ilhali wengine bado hawajaoa, na hawajaanza bado familia zao. Lakini licha ya hali za watu, Mungu tayari ameweka nyakati utakapochaguliwa na injili na maneno Yake yatakapokufikia. Mungu ameweka hali, ameamulia mtu fulani ama muktadha fulani ambamo injili itapitishwa kwako, ili uweze kusikia maneno ya Mungu. Mungu tayari amekuandalia hali zote muhimu ili, bila kujua, unakuja mbele Yake na unarudishwa kwa familia ya Mungu. Pia, bila kujua, unafuata Mungu na kuingia katika kazi Yake ya hatua kwa hatua, kuingia katika njia ya Mungu ya kazi ambayo, hatua kwa hatua amekuandalia. … Kuna sababu tofauti na njia tofauti za imani, lakini licha ya sababu inakuleta kumwamini Yeye, yote hakika yamepangwa na kuongozwa na Mungu. Kwanza, Mungu hutumia njia kadhaa ili kukuchagua na kukuleta katika familia Yake. Hii ndiyo neema Mungu anayompa kila mwanadamu.
Sasa na kazi ya Mungu katika siku za mwisho, Hampi tena mwanadamu neema na baraka tu kama Alivyofanya mwanzoni, wala halazimishi watu kwenda mbele. Wakati wa hatua hii ya kazi, ni nini mwanadamu ameona kutoka kwa vipengele hivi vyote vya kazi ya Mungu ambavyo wamepitia? Wameona upendo wa Mungu, na hukumu na kuadibu kwa Mungu. Kwa wakati huu, Mungu zaidi ya hayo, anamtegemeza, tia nuru, na kumwongoza mwanadamu, ili aje kujua nia Zake polepole, kujua maneno Anayozungumza na ukweli Anaompa mwanadamu. Wakati mwanadamu ni mnyonge, wakati amevunjika roho, wakati hana popote pa kugeukia, Mungu atatumia maneno Yake kufariji, kushauri na kuwatia moyo, ili mwanadamu wa kimo kidogo aweze kupata nguvu polepole, kuinuka kwa wema na kuwa radhi kushirikiana na Mungu. Lakini wakati wanadamu hawamtii Mungu ama wanampinga Yeye, ama wanapofichua upotovu wao, Mungu hataonyesha huruma kuwarudi na kuwafundisha nidhamu. Kwa ujinga, kutojua, unyonge, na uchanga wa mwanadamu, hata hivyo, Mungu ataonyesha uvumilivu na ustahimilivu. Kwa njia hii, kupitia kazi yote Mungu anamfanyia mwanadamu, mwanadamu anapevuka, anakua na anakuja kujua nia za Mungu polepole, kujua baadhi ya ukweli, kujua ni nini mambo mema na ni nini mambo hasi, kujua uovu ni nini na kujua giza ni nini. Mungu hamrudi na kumfundisha nidhamu mwanadamu siku zote wala Haonyeshi uvumilivu na ustahimilivu siku zote. Badala yake anampa kila mtu kwa njia tofauti, katika hatua zao tofauti na kulingana na kimo na ubora wa tabia yao tofauti. Anamfanyia mwanadamu mambo mengi na kwa gharama kubwa; mwanadamu hafahamu lolote la gharama hii ama mambo haya Mungu anafanya, ilhali yote ambayo anafanya kwa kweli inafanywa kwa kila mtu. Upendo wa Mungu ni wa kweli: Kupitia neema ya Mungu mwanadamu anaepuka janga moja baada ya jingine, ilhali kwa unyonge wa mwanadamu, Mungu anaonyesha ustahimili wake muda baada ya muda. Hukumu na kuadibu kwa Mungu yanaruhusu watu kuja kujua polepole upotovu wa wanadamu na kiini chao cha kishetani. Kile ambacho Mungu anapeana, kutia nuru Kwake kwa mwanadamu na uongozi Wake yote yanawaruhusu wanadamu kujua zaidi na zaidi kiini cha ukweli, na kujua zaidi kile ambacho watu wanahitaji, njia wanayopaswa kuchukua, kile wanachoishia, thamani na maana ya maisha yao, na jinsi ya kutembea njia iliyo mbele. Haya mambo yote ambayo Mungu anafanya hayatengwi na lengo Lake la awali. Ni nini, basi lengo hili? Mbona Mungu anatumia njia hizi kufanya kazi Yake kwa mwanadamu? Anataka kutimiza matokeo gani? Kwa maneno mengine, ni nini ambacho anataka kuona kwa mwanadamu na kupata kutoka kwake? Kile ambacho Mungu anataka kuona ni kwamba moyo wa mwanadamu unaweza kufufuliwa. Njia hizi ambazo anatumia kufanya kazi kwa mwanadamu ni za kuamsha bila kikomo moyo wa mwanadamu, kuamsha roho ya mwanadamu, kumwacha mtu kujua alipotoka, ni nani anayemwongoza, kumsaidia, kumkimu, na ni nani ambaye amemruhusu mwanadamu kuishi hadi sasa; ni ya kuwacha mwanadamu kujua ni nani Muumbaji, ni nani wanapaswa kuabudu, ni njia gani wanapaswa kutembelea, na mwanadamu anapaswa kuja mbele ya Mungu kwa njia gani; yanatumika kufufua moyo wa mwanadamu polepole, ili mwanadamu ajue moyo wa Mungu, aelewe moyo wa Mungu, na aelewe utunzaji mkuu na wazo nyuma ya kazi Yake kumwokoa mwanadamu. Wakati moyo wa mwanadamu umefufuliwa, hataki tena kuishi maisha ya uasherati, tabia potovu, lakini badala yake kutaka kufuatilia ukweli kwa kuridhishwa kwa Mungu. Wakati moyo wa mwanadamu umeamshwa, anaweza basi kujinusuru kutoka kwa Shetani, kutoathiriwa tena na Shetani, kutodhibitiwa na kudanganywa na yeye. Badala yake, mwanadamu anaweza kushiriki katika kazi ya Mungu na katika maneno Yake kwa njia njema kuridhisha moyo wa Mungu, na hivyo kupata uchaji wa Mungu na uepukaji wa uovu. Hili ndilo lengo la awali la kazi ya Mungu.
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee VI” katika Neno Laonekana katika Mwili
Miaka elfu kadhaa imepita, na mwanadamu angali anafurahia nuru na hewa aliyopewa na Mungu, angali anapumua pumzi iliyotolewa na Mungu Mwenyewe, angali anafurahia maua, ndege, samaki na wadudu walioumbwa na Mungu, na kufurahia viumbe vyote vilivyotolewa na Mungu; mchana na usiku zingali zinabadilishana nafasi zao bila kusita; hiyo misimu minne inabadilishana kama kawaida; nao batabukini wanaopaa wanaondoka msimu huu wa kipupwe, lakini bado watarudi kwenye msimu ujao wa machipuko; samaki ndani ya maji hawajawahi kuondoka kwenye mito, maziwa—maskani yao; wadudu aina ya nyenje kwenye mchanga wanaimba kwelikweli kwenye siku za kiangazi; nyenje kwenye nyasi wanaimba kwa sauti ya polepole huku wakikaribisha msimu wa mapukutiko, wale batabukini wanaanza kutembea kwa makundi, huku nao tai wanabakia pweke; fahari za simba wakijitosheleza wenyewe kwa kuwinda; nao kunguni wa kaskazini wa Ulaya hawatoki kwenye nyasi na maua…. Kila aina ya kiumbe kilicho hai miongoni mwa viumbe vyote kinaondoka na kurudi, kisha kinaondoka tena, mabadiliko milioni yanafanyika kwa muda wa kufumba na kufumbua—lakini kile kisichobadilika ni silika zao na sheria za kusalia. Wanaishi katika ruzuku na kustawishwa na Mungu, na hakuna mtu anayeweza kubadilisha silika zao, na vilevile hakuna mtu yeyote anayeweza kukiuka sheria hizi za kuishi. Ingawaje mwanadamu, anayeishi miongoni mwa viumbe vyote amepotoka na kudanganywa na Shetani, angali hawezi kupuuza maji yaliyoumbwa na Mungu, hewa iliyoumbwa na Mungu, na vitu vyote vilivyoumbwa na Mungu, na binadamu angali bado anaishi na kuzaana kwenye anga hii iliyoumbwa na Mungu. Silika za mwanadamu zingali hazijabadilika. Binadamu angali anategemea macho yake kuona, masikio yake kusikia, ubongo wake kufikiria, moyo wake kuelewa, miguu na viganja vyake kutembea, mikono yake kufanya kazi, na kadhalika; silika zote ambazo Mungu alimpa binadamu ili aweze kukubali toleo la Mungu limebakia hivyo bila kubadilishwa, welekevu ambao binadamu alitumia kushirikiana na Mungu bado haujabadilika, welekevu wa mwanadamu wa kutenda wajibu wa kiumbe kilichoumbwa haujabadilishwa, mahitaji ya kiroho ya mwanadamu hayajabadilika, tamanio la mwanadamu kuweza kujua asili zake halijabadilika, hamu ya mwanadamu kuweza kuokolewa na Muumba haijabadilika. Hizi ndizo hali za sasa za mwanadamu, anayeishi katika mamlaka ya Mungu, na ambaye amevumilia maangamizo mabaya yaliyoletwa na Shetani. Ingawaje mwanadamu amepitia unyanyasaji wa Shetani, na yeye si Adamu na Hawa tena kutoka mwanzo wa uumbaji, badala yake amejaa mambo ambayo yana uadui na Mungu kama vile maarifa, fikira na kadhalika, na amejaa tabia ya kishetani iliyopotoka, kwenye macho ya Mungu, mwanadamu yungali bado mwanadamu yule yule Aliyemuumba. Mwanadamu angali anatawaliwa na kupangiwa na Mungu, na angali anaishi ndani ya mkondo uliowekwa wazi na Mungu, na kwa hivyo kwenye macho ya Mungu, mwanadamu ambaye amepotoshwa na Shetani amefunikwa tu na uchafu na tumbo linalonguruma, na miitikio ambayo ni ya kujikokota kidogo, kumbukumbu ambayo si nzuri kama ilivyokuwa, na mwenye umri ulioongezeka kidogo—lakini kazi na silika zote za binadamu bado hazijapata madhara kamwe. Huyu ndiye mwanadamu ambaye Mungu ananuia kuokoa. Mwanadamu huyu anahitaji tu kusikia mwito wa Muumba na kusikia sauti ya Muumba, naye atasimama wima na kukimbia kutafuta ni wapi sauti imetokea. Mwanadamu huyu lazima tu aweze kuona umbo la Muumba naye hatakuwa msikivu wa kila kitu kingine, ataacha kila kitu, ili kuweza kujitolea mwenyewe kwa Mungu, na hata atayatenga maisha yake kwa ajili Yake. Wakati moyo wa mwanadamu unapoelewa maneno hayo ya moyoni kutoka kwa Muumba, mwanadamu atakataa Shetani na atakuja upande wake Muumba; wakati mwanadamu atakuwa ametakasa kabisa uchafu kutoka kwenye mwili wake, na amepokea kwa mara nyingine toleo na ukuzaji kutoka kwa Muumba, basi kumbukumbu la mwanadamu litarejeshwa, na kwa wakati huu mwanadamu atakuwa amerejea kwa kweli katika utawala wa Muumba.
Umetoholewa kutoka katika “Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee I” katika Neno Laonekana katika Mwili
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Soma Zaidi:
Baada ya miaka elfu mbili ya matumaini na kungoja, Bwana amerudi! Unakaribishwa kuwasiliana nasi ili ujifunze juu ya kuonekana kwa Bwana na kazi Yake katika siku za mwisho, na kuhudhuria karamu ya Mwanakondoo.
submitted by mahali-r to u/mahali-r [link] [comments]


2020.07.13 20:32 AwareSmile Sharing a part of my spirit. Clairvoyance & Spiritual Awakening

Before I get into my story, I have encountered some rather insensitive people on this thread so I just ask for respect in regards to what I’m about to share. It’s something I hold very dear to my heart. It’s all love❤️
In the last 6 months or so - I have been experiencing clairvoyance with my grandma that semi recently passed on. I’ve never had a first hand experience with this sort of spiritual communication until her passing. (Aside from seeing the angel of death at a young age, and shadow people - but this as different as it’s direct communication with a spirit. My grandma was a kindred spirit/soulmate. Not every soulmate is romantic, and I use this word to describe her because she was my other half. We understood me without words and vice versa. Words can barely do our bond justice. I’ve been feeling like I’m living in some of matrix or alternate reality without her being here (physically).. She raised me all of my life so it’s always just been her & I, she was basically a mother to me.
When she first fell sick in 2018 after a heart attack, her health began declining (lived for another year and a half after this) - but I vividly remember asking her, “If there’s really another side after this life. Please, visit me. Let me know you’re there.” - of course, she rolled her eyes when I said this lol.. but, she did. When she passed, I was grieving on her bed a few days after everything happened, and I suddenly had this extremely vivid vision of her and I laughing in her garage. We were sitting in our chairs. She was smoking her cigarette, and I was hitting my weed pipe. Something we did almost daily together. But, I know this memory didn’t come from me because I wasn’t thinking about our times together then, I was simply missing her.
The vision came on so strong that I actually laughed, because I was so happy to see her. My mom kinda looked at me funny when I did this because she didn’t understand what was happening. (lol) - but, that was the first time I genuinely laughed since she has passed. I knew she was with me then, because it felt like she was literally in the room and I just couldn’t physically see her.
I had a visitation dream with her a while ago, and in the dream I hugged her - she was glowing., and looked so peaceful. After the third hug that I gave her (was so happy to see her) her soul meshed into mine and ever since then I’ve felt very connected to her spirit. The crazy thing is, and it honestly seems like when she passed on, that I became extremely more intuitive; as if I had taken on her essence and some of her knowledge? I’m trying to understand this phenomena.
(I often hear her speaking to me when I tune in, and see her in my minds eye.)
After only a few months after her passing, I felt spiritually empowered. It was the strangest feeling because I felt completely broken, but strong in a sense that I struggled to fully comprehend. I don’t know how to explain it, but it felt like her spirit was literally pushing me forward. I even started an intuitive reading business and GUYS. If you knew me before that, you’d know I would’ve never had the actual confidence to do so. I had always been the mentor or guardian of my friends and gave out spiritual advice all the time, but to actually utilize my gift and make something of myself shocked my entire family.
Has anyone experienced an increase in spiritual gifts after losing a loved one? This blows my mind tbh.
For example, she was extremely intuitive herself and claircognizant. When I was a little girl, she used to state certain things about people or situations and I always asked.
“Mema, how do you know that?” and; she’d always respond with: “I just do” - I never understood this about life and things until she passed on.
submitted by AwareSmile to Psychic [link] [comments]


2020.06.28 04:03 merderspegerder Is it possible to AP and not even know it?

So for context, I’m a 22F and have been through a lot in life. I lost my mom when i was 9 and my dad at 19, also all of my grandparents by 21. I went to see a sort of “psychic” and i have no doubts in her abilities because she told me information that i had no clue about until i validated it with my aunt. While there she told me that i could AP, and that my mom and mema (moms mom) could too, but I’ve never done it to my knowledge except for maybe seeing my lost loved ones in dreams that felt very real. My question is, is it possible that I’m very capable of doing it and could be actively doing it and not even know it because i very rarely ever dream aka i just don’t remember them? I would appreciate any of y’all’s help/advice
submitted by merderspegerder to AstralProjection [link] [comments]


2020.06.05 20:38 Deafening_Madness My 5 year old has developed fears of almost everything.

So my son was going through the process of testing for adhd, autism, and anxiety disorders (they did diagnose him with anxiety) before school was shut down because of covid. They didn't get very far and we are still waiting to hear back from the specialists we were referred to. So he obviously processes things differently from the "average child"
My son is brilliant and has no problem communicating, he has a lot of social anxiety and it takes him longer to learn certain things, other things he picks up on insanely quickly. He LOVES video games and playing cards, not really an outdoor lover since he's so scared of bugs so we play inside a lot. He has always been really into spooky things, (I was the same way at his age) Halloween, the scary versions of his favorite cartoons, he always picks out spooky kids books when we book Shop. His favorite YouTube channel is Baby teeth 4, which they do a lot of spookier content.
A couple weeks ago he was at his paternal grandparents house and their dog died. The dog was very old and had a heart disease, he adored that dog and I feel like all of this really started around that time. Also, it may be important to mention that when my son was 3 my grandmother, his great grandmother, who we were very very close with died at the assisted living home and she died with us all holding her hand. It really hit him hard, he didn't cry right away but as soon as it was just him and I in the car he had a good cry and of course I held him and comforted him and he didn't seem to unhealthy hold onto the event. He still remembers his Mema fondly and still talks about her and her favorite things. As I have lost all my grandparents in the past few years (the remaining 3 that I had) so has he gone through these losses.
So almost overnight he's become scared of his bedroom, the hallway, and the bathroom, he isn't scared if he's not alone and even if he's got the cat or our dog with him he won't be scared. Our dog is very old too and suffers from arthritis and I'm sure you all know how much a 5 year old moves around the house, it's just not possible for our dog to keep up at this stage in her life. He's been so worried about going to the bathroom that he has been holding it and holding it and telling me he doesn't need to go and hes wet the bed 2 nights in a row. He NEVER wets the bed. The first night I just thought it was an accident but now I think it's because he's trying to hold it in. He also is scared to flush the toilet all of a sudden. He says he hears monsters in the house and that our house is "definitely haunted." He's also convinced that his grandparents dog died because the dog stopped eating, which I asked his grandmother about and she said the dog never stopped eating or anything, he just kind of died. So now he says that if he doesn't eat he will die. He will get so worried in between meals that he's going to die if he doesn't eat NOW. He's always been in the 10th percentile with his weight so I'm glad he's wanting to eat all the time but obviously I wish he wasn't so concerned he would immediately die if he didn't eat all day. He's scared that bees are going to fly into his mouth, that ants are going to get all over him, and that spiders are going to bite him. He's scared if he goes swimming he's going to drown. He's worried every night before bed that he's going to have a nightmare.
I'm sure there's more I'm not thinking of right now but that's the gist of it. I really don't know what to do. Should I give in and follow him into every single room? I haven't been because I thought if I give in and go with him everywhere in the house I'll never get him to face his fear and go by himself, but I feel guilty as hell for making him do it alone. I'm not a religious person but his father and his family are and since his dad has him on weekends he's always gone to church with them. He's believes in God and heaven. Should I somehow use his religion to help him calm his fears? I am all for him believing in whatever he decides to, even if I don't agree with it and I would never ever tell him he's wrong for what he believes. I do feel super weird and like I'm lying when I say anything about heaven (like grandparents and the dog going to heaven and watching over him) or God (like God will always protect him) but maybe I should say these things more? I always try to use reason with him, never do I tell him he's wrong and that the things he fears are not real, I just tell him things like "this is a monster and ghost free house ","ghosts only live in big old houses and our house is new, ghosts wouldn't like to live here " I tell him it's impossible for him to die if he skips a snack and that he would have to go days and days without eating before it would hurt him and that would just never happen. I tell him the bees don't want to fly into his mouth and that he's a giant to an ant, that ant can't hurt you (I even put my bare foot into a trail of ants to show him they wouldn't hurt me) I hung a dream catcher in his room and told him how it works, I also dug out the baby monitor and hooked it back up in his room so he knows I can hear him all night and if he needs me I'll be right there. I just want to make sure I'm approaching this situation in the way I should and I'm not making it worse on accident. If anyone has any advice I would sooo greatly appreciate it. I'm sorry this is so long! I know all of this is because of his anxiety and the very last thing I want to do is put him on meds, im not against medicating him, but it is my absolute last resort.
submitted by Deafening_Madness to Parenting [link] [comments]


2020.05.30 22:17 MsifuniMungu Baada ya Usaliti wa Mumewe Mungu Alimuokoa Kutoka kwenye Fadhaa ya Uchungu

Baada ya Usaliti wa Mumewe Mungu Alimuokoa Kutoka kwenye Fadhaa ya Uchungu
Na Ouyang Mo, Mkoa wa Hubei
Baada ya miongo miwili ya mema na mabaya ambayo yeye na mumewe walipitia pamoja, hakuwahi kamwe kufikiria kwamba mumewe angekuwa na uhusiano wa nje ya ndoa. Alishindwa kabisa kuvumilia wakati alipogundua hilo. Licha ya kujaribu kila kitu ili kumfanya mumewe ampende tena, yote ilikuwa kazi bure. Katikati ya maumivu yake na kutokuwa na tumaini, ni maneno ya Mungu yaliyomwokoa, yakimsaidia kupata kiini cha maumivu yake, kuelewa maana ya maisha, na hatua kwa hatua kutoka kwenye fadhaa ya mateso yake.
Muda kweli huyoyoma. Hong’er alikua kutoka msichana mdogo mshamba na kuwa mwanamke mzuri kijana, na shauku yake katika upendo ikaamka. Yeye hakupendelea utajiri au hadhi, lakini alitaka tu uhusiano ambao, bila kujali shida wanazopitia, kuna urafiki wa karibu sana na upendo, wao husaidiana wakati wa haja, na kuzeeka pamoja. Alikuwa akisubiri kwa utulivu kuwasili kwa wakati fulani …
Mume aliingia ghafla ndani ya ulimwengu wa Hong’er, akiufanya moyo wake upapatishwe na uso wake mzuri na macho maangavu kabisa, na pia alikuwa na hisia kwa kweli kwa Hong’er. Kuanzia hapo, siku zake tulivu, shwari zilikuwa zimejaa kianga. Baada ya muda walikuja pamoja, na upole wake na busara yake vilitia msukumo upendo ndani ya Hong’er hata zaidi ya uzuri yake. Hong’er alijua kwamba yeye ndiye aliyetaka kumwaminia maisha yake na kuzeeka pamoja naye. Pia yule mume aliapa kumpa furaha ya maisha. Hata hivyo, wazazi wake walilalamika kwamba yule mume alitoka kwenye familia masikini na wakamtaka amwache. Hong’er hakujali kabisa kuhusu hilo, kwamba tu kwa kweli walipendana na wangeweza kubaki pamoja imara maisha yote. Licha ya vipingamizi vya wazazi wake, alihamia mbali pamoja naye.
Baada ya muda mfupi walikuwa na mtoto mvulana wa kupendeka, mnenemnene, na walifanya kazi kwa bidii kumpa maisha mazuri. Ingawa lilikuwa jambo gumu na la kuchosha kwa Hong’er, kufanya kazi kwa bidii pamoja na mpenzi wake kuilea nyumba yao pamoja ilikuwa furaha nzuri sana kwake. Hasa siku ya kuzaliwa kwake, mume alitumia mshahara wake wa nusu mwezi ili kuagiza wimbo wa mapenzi—Inyeshe Isinyeshe—uchezwe redioni kwa ajili yake. Mara tu ulipoanza aliguswa sana kiasi kwamba alilia; katika wimbo huo, alisikia sauti za mioyo yao zikiunganishwa. Ni kipi kinachoweza kuwa cha thamani zaidi kuliko watu wawili wanaopendana ambao wamegundishwa pamoja milele, walioahidiana kuwa pamoja? Hong’er hakuwa akitafuta utajiri mkubwa, ni aina hii ya upatanifu wa ndoa tu na mapenzi. Nyumba kama hiyo patanifu ilitosha kwake.
Miaka ilipita kama siku, na kufumba na kufumbua tayari ilikuwa miaka 20. Mwana wao alikuwa mtu mzima na walikuwa wanafanya kazi kwa bidii pamoja ili kuanzisha biashara kubwa ya familia. Lakini kwa wakati fulani alitambua kwamba mumewe alikuwa akija nyumbani mara chache zaidi na zaidi, na kutoa udhuru zaidi na zaidi kwamba ilimlazimu kuwaburudisha wengine. Nyumba iliyokuwa kwa wakati mmoja yenye upendo, na furaha ilianza kuonekana kutokuwa na urafiki zaidi na zaidi. Hong’er alikuwa na wasiwasi: Walipokuwa tu wakiandaa ujenzi wa kampuni hiyo kulikuwa na vitu vingi ambavyo mume alilazimika kuvishughulikia mwenyewe, na ingawa kweli alikuwa na shughuli nyingi wakati huo daima angekuja nyumbani haraka alivyoweza. Sasa vipengele vyote vya uendeshaji wa kampuni hiyo vilikuwa vinafuata mkondo na hakuwa na shughuli nyingi kama hapo awali, hivyo kwa nini angerudi nyumbani mara chache? Hong’er alijihisi mpweke. Alikuwa na uelewa wa asili wa mtindo wa wateja wao: Huduma ya mahali pamoja ya aina zote za burudani kama vile kusinga miguu, bafu za mvuke, karaoke, na klabu za usiku zilishakuwa kanuni zisizosemwa za sekta hiyo, na ulishakuwa mtindo kwa wanaume wengi kuzuru kila aina za maeneo ya burudani kuwa na ushirikiano wa ngono wa usiku mmoja au uhusiano wa nje ya ndoa. Mumewe akiwaburudisha wageni siku baada ya siku, akiingia na kutoka katika aina hizo za maeneo ya burudani ambazo zilijaa majaribu, inaweza kuwa kwamba …? Hapana, Isingewezekana! Yeye na mumewe walikuwa wametembea pamoja kupitia kila shida kwa zaidi ya miongo miwili iliyopita, na kila kitu kidogo wakati huo kilikuwa ushahidi kwa mapenzi yao. Msingi wa nguvu jinsi hiyo wa upendo ungewezaje kuvunjika mbele ya majaribu kidogo? Alikuwa na uhakika kwamba upendo wao ungeweza kuhimili mtihani wowote. Hong’er alitumia hilo kujifariji, lakini akiwa amekabiliwa na uhalisi wake, bado hakuwa na utulivu kabisa.
Lakini uhalisi haukukubaliana na kujituliza kwa Hong’er kama ambavyo angependa. Mumewe alikuwa na gharama moja kubwa, isiyoelezwa baada ya nyingine, alishindwa kurudi nyumbani mara kwa mara zaidi, na alikuwa mjanja sana katika sababu zake. Mambo yote haya yalikuwa mapigo kwake; wasiwasi ndani ya moyo wake ulimsumbua hata zaidi. Ingawa alihisi, kwa kutegemeza kulingana na tabia isiyo ya kawaida ya mumewe, kwamba labda hakuwa mwaminifu kwake, hakuwa tayari kukubali au kukiri uhalisi huo. Hakuthubutu kuamini kwamba mtu ambaye alikuwa amemwahidi kumpa furaha ya maisha na ambaye alikuwa amepitia miongo miwili ya matatizo pamoja naye angeweza kumsaliti ghafla. Yaweza kuwa kiapo cha “mpaka kifo kitutenganishe” hakikuwa kitu ila uwongo rahisi?
Uhalisi haukumruhusu Hong’er kuendelea kujidanganya tena; akaanza kumfuata. Siku moja, alimfuata hadi kwenye jamii moja ya kitajiri sana na akagundua kulikuwa na nyumba pale aliyokuwa ameijenga na mwanamke mwingine. Wakati alipomwona huyo mwanamke amemshika mtoto mdogo mikononi mwake ulikuwa mshtuko kamili. Hakuthubutu kuyaamini macho yake mwenyewe. Lilikuwa limeingia mawazoni mwake mara nyingi kwamba iliwezekana mumewe alikuwa akiingia na kutoka kwenye hoteli na wanawake wengine, kwamba alikuwa na urafiki wa ndani nao, lakini hakuweza kufikiri kwamba angeanzisha familia nyingine na kuwa na mtoto na mwanamke mwingine. Wakati huo chembe ya mwisho ya faraja aliyokuwa nayo kwake mwenyewe ilivunjikavunjika, ikaanguka akiwa amekabiliwa na ukweli wa kuchukiza. Kufumba na kufumbua, viapo vyao, na kila sehemu ya zaidi ya miongo miwili ya kusaidiana kwa pamoja viliporomoka hadi chini, chini kabisa. Angewezaje kuwa katili hivyo? Angeweza kweli kuwa amesahau ahadi yake kumpa furaha ya maisha? Alikuwa amesahau hisia alizozionyesha kupitia wimbo “Inyeshe Isinyeshe”? Alikuwa amesahau kwamba alikuwa ameacha kila kitu kwa ajili yake, na kila kitu ambacho walipitia pamoja? Angewezaje kusahau? Angemfanyia hivyo kwa nini? Miaka ishirini ya upendo ingeshindwaje kuhimili majaribu ya mgeni? Wakati huo hasira na huzuni vilimghadhabisha Hong’er; moyo wake ulikuwa unatetemeka na machozi yalimtiririka usoni bila kupenda. Alimpigia mumewe kelele kwa sauti iliyopwelea, “Una hakika unataka kututupa mimi na mwanao kando na kumchagua mwanamke huyu?” Alitumaini kuona sura ya hatia kwenye uso wa mumewe, kumwambia kwamba alikuwa amekosea, kusema kwamba bado alikuwa ameichukua familia yao moyoni mwake, lakini mumewe alikuwa kimya kabisa licha ya machozi yake na kuhoji kwake. Kuona mtazamo wake, Hong’er alichanganyikiwa kabisa. Hakuwa na habari kabisa kwa nini angeweza kumsaliti kinyama hivyo. Akampiga kofi kwa nguvu, akishindwa kudhibiti chuki iliyokuwa ndani ya moyo wake.
Hong’er hakuwa na kumbukumbu ya kuondoka mahali hapo—ilionekana kama kila kitu kilikuwa kimefyonzwa kutoka ndani yake. Alisimama ufuoni kadiri utusitusi wa jioni ulivyoongezeka, bila mwenzi isipokuwa mwanga uliokuwa ukififia na alama za jua linalotua. Wimbi baada ya wimbi la maumivu lilichemka moyoni mwake. Onyesho baada ya onyesho la miongo yao pamoja lilitokea mbele ya macho yake moja baada ya jingine. Alikuwa amepuuza upinzani wa familia yake dhidi ya huyu mwanamume na alikuwa amehamia mbali sana kutoka nyumbani wakiwa naye. Alikuwa amefanya kazi kwa bidii pamoja naye na hakuna matatizo yao yoyote ya kifedha yaliyokuwa yamefifiza hisia zao hata kidogo. Walikuwa wamefika umbali huu pamoja wakipitia yote machungu na matamu, upepo na mvua. Walikuwa wametajirika na mtoto wao alikuwa amekua, lakini mumewe alikuwa na uwezo wa kuitupa familia yenye furaha ili kujenga kiota na mwanamke mwingine. Alichukia kukosa kwake msimamo, na kuuchukia ukatili wake. Lakini mara tu alipofikiria familia hii yenye furaha ambayo alikuwa ameifanyia kazi kwa bidii ikipotea tu, alihisi kuwa hawezi kuvumilia kutengana nayo na hivyo alitaka kufanya yote aliyoweza kuirudisha. Mradi angerudi angeweza kuyasamehe makosa yake ya zamani kwa sababu alikuwa amebahatishia furaha yake yote naye.
Baada ya kurudi nyumbani Hong’er alianza kufanya mipango ya kuiokoa ndoa yake. Rafiki mmoja akamwambia: “Mwanamume anapokwenda nje kufanya kazi ili kukimu maisha, yeye hupata matamshi mengi mno ya dharau huko nje. Anapokuja nyumbani yeye huhitaji upendo wa nyumbani; kwa njia hiyo atakuwa na furaha. Kama tu wanavyosema, ‘Mwanamume humpenda mkewe kwa kupikiwa chakula kitamu na mkewe.’” Hong’er alijua kwamba mumewe alipenda maandazi ya kinyunya, hivyo kila siku kwa utaratibu alitengeneza aina mbalimbali za maandazi ya kinyunya kwa mikono na kufikiria kila njia yoyote nyingine kuuliza juu yake kwa umakini. Alimtumia mtoto wao kutengeneza sababu za aina zote za kumfanya aje nyumbani, lakini bila kujali jinsi Hong’er alivyomshawishi daima alikuwa amevuvuwaa. Hong’er alifikiria labda hakupenda kwa sababu Hong’er alikuwa akizeeka na kupoteza urembo wake hivyo akaanza kutumia nguvu nyingi katika kujipamba ili kuonekana kijana. Alifikiria njia nyingi za kuurejesha moyo wa mumewe, lakini yote ilikuwa bure. Kipindi hicho kweli kilikuwa kigumu na cha kuchosha kwa Hong’er, na alihisi kweli kutojiweza. Kila siku, aliosha uso wake kwa machozi na hakuweza kulala vizuri usiku. Hakujua ni vitu vingapi alivyovijaribu kurekebisha nyumba yao iliyovunjika. Bila chaguo jingine lolote, angesubiri tu katika maumivu yake, na kusubiri mumewe kuja karibu.
Hong’er alisubiri hivyo kwa miaka mitatu, na katika siku hizo zote ndefu alijiuliza zaidi ya mara moja: “Hisia kutoka kwenye miaka zaidi ya ishirini zinawezaje kutoweka hivyo tu? Kwa nini nisingeweza kuirudisha familia yenye furaha, kamilifu kutokana na jitihada zangu zote?” Aliuliza tena na tena, lakini hakuna mtu aliyeweza kumpa jibu. Alisubiri siku baada ya siku, lakini hakuna kitu kilichokuja. Ilikuwa bila shaka “hukumu ya kifo” kwa ndoa yake na mumewe. Akiwa na huzuni nyingi, Hong’er hakuwa na nguvu tena ya kuhimili aina hiyo ya pigo. Alikuwa amefika mwisho na hakuwa tena na ujasiri au nguvu za kuendelea. Alimeza kwa funda moja tembe arobaini za dawa za kulegeza misuli…
Aliamka siku iliyofuata na kujikuta hospitalini na kuona kuwa mwanawe na mumewe walikuwa hapo. Machozi ya uchungu yalifurika bila kukoma usoni mwake—alilia hadi akapata kizunguzungu, moyo wake ukiwa umevunjika. Familia kuja pamoja katika hali hizi ilikuwa ni kejeli sana, lakini hakuna kitu angeweza kufanya juu ya jambo hilo. Aliangalia juu angani na kushusha pumzi: “Ni nani anayeweza kuniambia ni kwa nini mume na mke wanaweza kufaulu katika shida pamoja, lakini hawawezi kufaulu katika utajiri? Mapenzi ya zaidi ya miongo miwili yanawezaje kuwa dhaifu hivi?”
Muda mfupi baada ya hayo, mama mkwe wa mwanawe akashiriki injili ya Mungu ya siku za mwisho na Hong’er na kumwambia kuwa ni Mungu pekee anayeweza kumwokoa na kushughulikia mateso yake yote. Hii ni kwa sababu mwanadamu aliumbwa na Mungu; hapo mwanzo, wanadamu waliishi chini ya utunzaji na ulinzi wa Mungu na waliishi kwa furaha sana, lakini wakawa mbali na Mungu kwa sababu walikuwa wamepotoshwa na Shetani. Walianza kukataa kuwepo kwa Mungu na kuishi ndani ya madhara ya Shetani; kukatishwa tamaa kwao na maumivu yao vilikua na kukua. Mungu mwenyewe akawa mwili ili kuonyesha ukweli na kumwokoa wanadamu ili kuwapokonya wanadamu kutoka kwenye mkamato wa Shetani. Mtu akija mbele ya Mungu, asome maneno Yake na kuelewa ukweli kupitia kwayo, ni wakati huo tu anapoweza kubaini kiini cha uovu katika jamii, kukaa mbali na madhara ya Shetani, na kuishi chini ya utunzaji na ulinzi wa Mungu. Mama mkwe wa mwanawe akasoma kifungu cha maneno ya Mungu: “Mwenye Uweza ana rehema kwa watu hawa wanaoteseka sana. Wakati huo huo, Amechoshwa na watu hawa wasio na utambuzi, maana lazima Asubiri sana jibu kutoka kwa wanadamu. Anatamani kutafuta, kuutafuta moyo wako na roho yako. Anataka kukuletea chakula na maji na kukuzindua, ili usione kiu na kuhisi njaa tena. Unapokuwa umechoka na unapoanza kuona huzuni katika ulimwengu huu, usifadhaike, usilie. Mwenyezi Mungu, Mlinzi, atakaribisha kuwasili kwako wakati wowote. Yuko kandokando yako akiangalia, akikusubiri urudi. Anasubiri siku ambayo kumbukumbu yako itarejea: ukiwa na utambuzi wa ukweli kwamba ulitoka kwa Mungu, kwa namna fulani na mahala fulani ulipopotea kwa wakati mmoja, ukianguka barabarani ukiwa hujitambui, halafu pasipo kujua unakuwa na baba. Unatambua zaidi kuwa mwenye Uweza amekuwa akiangalia, akisubiri kurejea kwako muda huu wote” (“Kutanafusi kwa Mwenye Uweza” katika Neno Laonekana katika Mwili).
Baada ya kusikiliza maneno haya ambayo hakuwahi kamwe kusikia kama hayo kabla, Hong’er aliguswa mno, kana kwamba mkondo wa vuguvugu ulikuwa ukifurika ndani ya moyo wake na kumtia joto, mwili na moyo. Kwa miaka hiyo michache iliyopita hakuna mtu aliyekuwa ameielewa huzuni kali ndani ya moyo wake, na hakuna mtu angeweza kushiriki mzigo wa maumivu yake. Hasa, hakuna mtu aliyeweza kumwelewa au kumfariji. Alikuwa amekaa siku nyingi usiku za upweke, kukosa usingizi, akilia kimya mpaka alfajiri akiwa peke yake. Hilo jeraha lilimfuata kama kivuli ambacho hakuweza kamwe kukisahau au kukiondoa. Alidhani hakuwa na chaguo ila kuendelea mbele jinsi hiyo, akiwa mpweke na mwenye maumivu, kwa miaka yake iliyobaki. Lakini siku hiyo, kifungu hicho kilibisha mlango wa moyo wake. Aligundua kwamba alipokuwa na maumivu, akivumilia mateso, na akilia, Mungu alijua na Alikuwa daima pembeni yake akisubiri ageuke. Aliposikia maneno ya Mungu ya kulea, Hong’er hakuweza kujizuia kujawa na machozi; alihisi kuwa Mungu alikuwa pamoja naye na kwa kweli hakuwa peke yake. Ingawa hakuwa amesikia kumhusu Mungu kabla na hakujua chochote juu Yake, alikuwa daima Akimwangalia akiwa kando yake. Hakumwokoa tu mapema na kuhifadhi maisha yake wakati aliamua kufa, lakini wakati alipopoteza kabisa matumaini katika maisha, Alimruhusu kusikia sauti Yake kupitia mkwe wa mwanawe. Alitumia maneno Yake kumgusa na kuupa moyo wake upendo, akileta matumaini na kuboresha maisha yake ya kukata tamaa na maumivu. Wakati huo, Hong’er aliona upendo na wokovu wa Mungu na moyo wake uliojeruhiwa ulifarijika. Alikuwa na kitu cha kutegemea.
Baada ya hayo Hong’er ilianza kuhudhuria Kanisa la Mwenyezi Mungu, kusoma maneno ya Mungu, kushiriki ukweli, na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu wakiwa na ndugu na dada zake. Aliona kwamba wote walikuwa wema na waliwatendea wengine kwa uaminifu. Waliweza kusema kwa uaminifu na kwa urahisi kuhusu upotovu walioufichua, kisha kuchangua upotovu huo kulingana na maneno ya Mungu na kutafuta kuwa watu waaminifu ambao Mungu huwapenda. Hakuna mtu aliyemdhihaki mtu mwingine yeyote, lakini walisaidiana na kupeana riziki. Kila uso ulikuwa unafurika tabasamu zenye furaha. Hong’er aliona hali ya kweli, yenye furaha ikiwa ya kuambukiza na alipata aina ya utulivu na uhuru ndani ya familia hiyo kubwa ambayo hakuwahi kuwa nayo kamwe kabla. Aligundua upya upendo ambao hakuwa ameuhisi kwa muda mrefu na hisia ya kuja nyumbani. Dhiki yake ilipungua siku baada ya siku, na polepole tabasamu zilionekana kwenye uso wake. Ndani ya maneno ya Mungu alipata majibu ya mambo ambayo kwa muda mrefu yalimchanganya na akajua kiini cha mateso yake mwenyewe. Aliona yafuatayo katika maneno ya Mungu: “Kwa kweli, kati ya vitu vingi katika uumbaji wa Mungu, mwanadamu ni wa kiwango cha chini sana. Ingawa ni mtawala wa vitu vyote, mwanadamu ni kiumbe pekee ambaye yupo chini ya hila za Shetani, ni kiumbe pekee ambaye anashikwa kwa namna nyingi katika uharibifu wake. Mwanadamu hajawahi kuwa na ukuu juu yake mwenyewe. Watu wengi wanaishi katika uovu wa Shetani, na kuumizwa na dhihaka zake; anawaudhi kwa njia hii hata hapo watakapokuwa wamelemewa kabisa, wakistahimili kila badiliko, kila ugumu katika ulimwengu wa kibinadamu. Baada ya kuwachezea, Shetani huimaliza hatima yao” (“Kazi na Kuingia (1)” katika Neno Laonekana katika Mwili). “Moja baada ya nyingine, hii mienendo yote inabeba ushawishi mwovu unaoendelea kumpotosha mwanadamu, kumfanya kuendelea kupoteza dhamiri, ubinadamu na mantiki, na unaoshukisha maadili yao na ubora wao wa tabia zaidi na zaidi, hadi kwa kiwango ambamo tunaweza hata kusema wengi wa watu sasa hawana uadilifu, hawana ubinadamu, wala hawana dhamiri yoyote, wala akili yoyote” (“Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee VI” katika Neno Laonekana katika Mwili). “Nyote mnao uzoefu wa neno “usaliti” kwa sababu watu wengi wamefanya kitu kuwasaliti wengine awali, kama vile mume kumsaliti mke wake, mke kumsaliti mume wake, mwana kumsaliti baba yake, binti kumsaliti mama yake, mtumwa kumsaliti bwana wake, marafiki kusalitiana, jamaa kusalitiana, wauzaji kuwasaliti wanunuzi, na mengineyo. Mifano hii yote ina asili ya usaliti” (“Tatizo Kubwa Sana: Usaliti (1)” katika Neno Laonekana katika Mwili). “Asili ya mtu ni maisha yake, ni kanuni ambayo anaitegemea ili kuendelea kuishi, na anashindwa kuibadilisha. Jinsi ilivyo hali ya usaliti—kama unaweza kufanya kitu ili kumsaliti ndugu au rafiki, hii inathibitisha kwamba ni sehemu ya maisha yako na hali ambayo ulizaliwa nayo. Hiki ni kitu ambacho hakuna mtu anaweza kukikana” (“Tatizo Kubwa Sana: Usaliti (1)” katika Neno Laonekana katika Mwili).
Kupitia maneno ya Mungu, Hong’er alielewa kuwa mateso yote ya binadamu hutokana na upotovu wa Shetani, na kwamba watu wote huishi ndani ya pipa kubwa, lililokolezwa kabisa uovu. Huwa tunashambuliwa na jumbe mbovu za Shetani kama vile: “Fanya nyumba yako kuwa imara, na uwe na burudani pembeni”; “Maisha ni mafupi. Yafurahiye wakati unapoweza”; “Chukua fursa kustarehe, kwa maana maisha ni mafupi”; “Wanaume tisa kati ya kumi huchezacheza, wa kumi ni mpumbavu tu.” Hizi hudai kwamba mwanamume kujihusisha na mwanamke mwingine, kuwa na hawara kunavumilika na ni ishara ya hadhi. Aidha, kumbi za burudani ambazo zimejaa majaribu tele ziko kila mahali, kutoka mitaa mikubwa hadi vichochoro vidogo, zikifanya iwe rahisi sana kwa watu kujiingiza katika raha za kimwili. Watu wengi hujishughulisha bila aibu na ushirikiano wa ngono wa usiku mmoja na uhusiano wa nje ya ndoa. Wao ni waovu na wapotovu sana, wameharibiwa sana kiasi kwamba hawana mfano wa binadamu. Watu wanapokosa kuuelewa ukweli hawana utambuzi wowote kati ya mema na maovu, uzuri na ubaya, au uwezo wowote wa kutofautisha kati ya mambo hasi na mambo chanya. Mitazamo yao juu ya mambo imepotoka na huchukua mambo maovu kama ya haki na ya heshima. Wao hukataa ahadi zao na kuzisaliti ndoa zao ili tu kuziridhisha tamaa zao za kimwili, wakipoteza mshiko wa ubinadamu, mantiki, maadili, na heshima ambazo wanadamu wanapaswa kuwa nazo. Wao huishi chini ya miliki ya Shetani na hujifurahisha kikamilifu katika mwili, hufuatilia starehe, na kuziridhisha tamaa zao zisizofaa. Hong’er akaiwazia jamii hii mbovu. Waume kuwasaliti wake na wake kuwasaliti waume ni matukio ya kawaida; chini ya uharibifu wa mitindo miovu, watu ambao hawana ukweli hawana upinzani kwa mambo haya. Wana uelekeo wa kupatwa na athari za mawazo haya maovu japo hawatarajii hilo, na wao hupuuza majukumu, maadili na haki, na dhamiri zao ili tu kuiridhisha tamaa ya muda mfupi ya kimwili. Huwatupa pembeni wake au waume zao, wakisababisha madhara yasiyoaminika kwa familia zao, labda hata mateso ya maisha. Aliona kwamba mumewe pia alikuwa mwathirika wa mitindo hii miovu ya Shetani. Hong’er alikumbuka jinsi mumewe alivyozoea kumtunza na kumpenda sana, na kwamba hawakujitafutia utajiri wa mali—ni upendo wa wote wawili na huba tu, na furaha na upatanifu. Lakini mara tu walipotajirika alianza kuwaburudisha wateja mara nyingi na kuruka kutoka eneo moja la burudani hadi jingine. Hakuweza kukataa mvuto wa mitindo hiyo miovu na alianza kuishi maisha ya uasherati. Alikuwa na uhusiano wa nje ya ndoa na alikuwa akiishi kwa tamaa zake zisizofaa, akifikiria tu juu ya kuiridhisha tamaa yake ya kimwili. Hakufikiria kamwe hisia za mkewe, sembuse familia yao. Hili lilisababisha kuvunjika kwa nyumba yao na kutengana kwao. Upendo waliokuwa nao kwa zaidi ya miaka ishirini ulionekana kuwa dhaifu sana mbele ya hiyo mitindo miovu; haungeweza kuhimili pigo dogo kabisa. Si hayo yote yalisababishwa na Shetani kumpotosha mwanadamu?
Hong’er alitambua kwamba alikuwa amedhuriwa sana na Shetani, daima akitafuta upendo wa upatanifu wa ndoa, kuzeeka pamoja, na “hadi kifo kitutenganishe.” Alidhani kwamba kuwa na ndoa ya aina hiyo kulikuwa ndiyo furaha ya pekee katika maisha. Baada ya mumewe kupotea alijaribu kila kitu ili kuokoa upendo wao ulioharibiwa, na wakati matamanio yake yalipokuwa hayakutimizwa aliishi katika fadhaa ya maumivu na hakuweza kujinasua, hata kujaribu kupata faraja katika kifo. Si hayo yote yalikuwa ni mawazo na mitazamo isiyo sahihi tu ambayo Shetani amewajaza wanadamu nayo katika kumchezea na kumdhuru Hong’er? Ni kwa kusoma maneno ya Mungu tu ndipo Hong’er alielewa kwamba wanadamu wote ni wenye ubinafsi na hufanya vitu vyote kwa manufaa yao wenyewe na kulingana na kanuni zao wenyewe. Hakuna upendo wa kweli kati ya watu wawili; upendo wa kimapenzi haupo kabisa. Lakini Shetani hutumia dhana za aina zote za upuuzi kuwapotosha na kuwashawishi watu ili wauheshimu uovu na kufuatilia upendo wa kimapenzi zaidi ya yote, wakiishi kabisa ndani ya uongo wake. Wanakuwa wapotovu na waliokengeuka zaidi na zaidi, na kuwa mbali na Mungu zaidi na zaidi. Ilikuwa ni wakati huo ambapo Hong’er kweli aliona kwamba bila ya ukweli, watu hawana utambuzi kati ya mema na maovu, uzuri na ubaya, na hakuna utambuzi kwa mambo chanya. Watachezewa na kudhuriwa tu na Shetani, na hatimaye kumezwa wazima na Shetani. Kwa sababu ya wokovu wa Mungu, Hong’er aliona ukweli wa upotoshwaji wa wanadamu na Shetani na kugundua kiini cha mateso. Maneno ya Mungu yaliuchangamsha moyo wake sana; alihisi starehe zaidi.
Halafu Hong’er akasoma kifungu hiki cha maneno ya Mungu: “Kwa sababu kiini cha Mungu ni takatifu, hiyo ina maana kwamba kupitia tu Mungu ndipo unaweza kutembea njia yenye kung’aa na sahihi katika maisha; ni kupitia tu Mungu unaweza kujua maana ya maisha, ni tu kupitia Mungu unaweza kuishi kwa kudhihirisha maisha halisi, kumiliki ukweli, kujua ukweli, na ni kupitia tu Mungu unaweza kupata maisha kutoka kwa kweli. Ni Mungu Mwenyewe tu anaweza kukusaidia kuepuka maovu na kukuokoa kutoka kwa madhara na udhibiti wa Shetani. Kando na Mungu, hakuna mtu au kitu kinaweza kukuokoa kutoka kwa bahari ya mateso, ili usiteseke tena: Hili linaamuliwa na kiini cha Mungu. Ni Mungu Mwenyewe tu hukuokoa bila ubinafsi wowote, ni Mungu pekee anayehusika na maisha yako ya baadaye, na hatima yako na maisha yako, na Yeye anapanga mambo yote kwa ajili yako. Hili ni jambo ambalo hakuna kitu ambacho kimeumbwa au hakijaumbwa kinaweza kutimiza. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeumbwa au hakijaumbwa kina kiini cha Mungu kama hiki, hakuna mtu au kitu kina uwezo wa kukuokoa au kukuongoza wewe. Huu ndio umuhimu wa kiini cha Mungu kwa mwanadamu” (“Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee VI” katika Neno Laonekana katika Mwili).
Hong’er alielewa kutoka kwenye maneno ya Mungu kwamba ni Mungu pekee anayeweza kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye upotovu wa Shetani, na watu wanaweza tu kupata utambuzi juu ya mbinu na utaratibu wa kuwapotosha wanadamu wa Shetani kwa kuuelewa ukweli kupitia maneno ya Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kupata ufahamu kuhusu ulaghai wa Shetani, kuepuka madhara yake, na kuishi kwa uhuru. Alishusha pumzi, akisikitika kwamba kwa miaka mingi sana alikuwa ametawaliwa na mawazo yasiyo sahihi na kwamba kutafuta furaha kwa kupitia ndoa ilikuwa njozi tu. Alifikiria ukweli kwamba mumewe pia alikuwa mtu aliyepotoshwa na Shetani, na yote aliyoyatafuta yalikuwa mambo hasi, maovu. Kwa hivyo angeweza tu kumletea mateso na uharibifu; hangeweza kumletea furaha yoyote. Ni upendo wa Mungu kwa watu tu usio wa ubinafsi, na ni Mungu tu anayetaka kwa dhati kuwaokoa watu kutoka kwenye utawala wa Shetani. Mungu ameonyesha kila aina ya ukweli na hupanga kila aina ya mazingira ili kuwatakasa na kuwabadili wanadamu, na yote ni kuwaongoza watu kuepuka madhara ya Shetani na kuwaletea maisha ya furaha. Lakini kwa wanadamu wapotovu, mara tu kitu kinapogusa maslahi yao wenyewe binafsi watasaliti; ni Mungu pekee anayeweza kuwa upande wa watu wakati wote, mahali pote, na kuwasaidia kukabiliana na shida zote. Ni Mungu pekee anayeweza kutegemewa kwa hakika, na nyumba ya Mungu ni bandari halisi pekee kwa roho ya mtu. Wakati wa zamani, Hong’er hakuwa na ufahamu wa mitindo miovu ambayo huibuka kutoka kwa Shetani na alikuwa ameishi tu kwa kumchukia mumewe bila furaha yoyote au nderemo. Aliishi kila siku katika mateso, kama amefungwa na kudhuriwa na Shetani—maumivu hayakusemeka. Sasa kwa vile alikuwa amepata kiini cha mateso yake hakumchukia mumewe tena. Ilikuwa ni kama uzito mkubwa ukiondolewa kutoka kwenye mabega yake, na alihisi aina fulani ya amani, utulivu, na uhuru katika roho yake ambavyo hakuwahi kuwa navyo awali kamwe! Kwa kweli alipata uzoefu wa kuwa na ufahamu kuhusu kila aina ya watu, matukio, na mambo kupitia kuufahamu ukweli na hatimaye alikuwa huru kutoka kwenye maumivu makali ya mateso na madhara kutoka kwa Shetani.
https://preview.redd.it/0d09pk46ny151.jpg?width=540&format=pjpg&auto=webp&s=62dbb97744321c77da454bf4bdb37e674ff4c97f
Sasa kwa vile alikuwa na nuru na mwongozo wa maneno ya Mungu, Hong’er hakusononeka tena hivyo kama awali. Pia alimwachilia kabisa mumewe na kuwa na amani na usaliti wake wa ndoa yao. Hatimaye aliziaga hizo siku za fadhaa zilizomtisha na kila mtu aliyemjua alisema kuwa alikuwa amebadilika kama mtu, kwamba alikuwa amekuwa mwenye kufikiri vizuri zaidi na asiye na mawazo. Alijaa shukrani kwa Mungu kwa sababu mabadiliko haya yote yalifanikishwa ndani yake kupitia maneno ya Mungu.
Miaka kadhaa imepita. Hong’er husoma maneno ya Mungu mara nyingi, huishi maisha ya kanisa, ana ushirika juu ya maneno ya Mungu na ndugu zake na dada zake, na huweka kila kitu katika kutimiza wajibu wa mmoja wa viumbe. Siku zake zinatosheleza sana. Ameuelewa ukweli fulani na ameona kwa dhahiri kwamba maisha ya mtu duniani hayaishwi tu kwa ajili ya mume au mke wa mtu au watoto, lakini ni kutimiza wajibu sahihi wa kiumbe, na kwamba ni kwa kuishi kwa njia hiyo tu mtu anaweza kuleta furaha kwa Mungu. Hatimaye amepata njia sahihi katika maisha, ambayo ni kumfuata Mungu, kukubali hukumu na kuadibu kwa maneno ya Mungu, kupitia kazi ya Mungu, na kutafuta kuelewa na kupata ukweli. Ni kumwogopa Mungu na kuepukana na uovu, na kuwa mtu ambaye humtii na kumwabudu Mungu. Haya yote tu ndiyo aina ya maisha yenye maana na yenye furaha zaidi. Nia ya Hong’er ni kuichukua njia ya aina hii katika maisha chini ya mwongozo na uongozi wa Mungu, kupata ukweli na uzima, kujiweka huru kabisa na madhara ya Shetani, na kuishi kwa kudhihirisha maisha yenye maana—kwa kudhihirisha uhalisi wa ukweli na kuleta utukufu kwa Mungu!
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Bwana amerudi! Tunaweza kumkaribisha Bwana vipi?
Wasiliana Nasi
submitted by MsifuniMungu to u/MsifuniMungu [link] [comments]


2020.05.26 02:08 Sista_J Mom, Can You Forgive Me?

Hey mom, I’m dealing with some stuff, and I’m pretty good at moving on, but I can’t let go of this mistake: leaving college without completing my Bachelor’s.
I was told college would be the best time of my life, and expectations of me were high. Both you and dad wanted to be musicians, and you lived your dreams through me. Mema and Papa never went to college, and they were so proud. I got into a great school with a talent scholarship, and my teachers told me everything was on my side.
It wasn’t. College was the worst, most defeating, most soul-sucking years of my life. The school is one of the best in the country, and the first thing they told us in orientation was that the dropout rate was over 90 percent. I loved it, but it was so hard, and I needed support I didn’t have. I had no social life or friends because I never learned how to make them. You and dad were so hateful toward treatment of mental illness, so my depression and major anxiety went unchecked. I double-majored because you demanded I take on a major I knew wasn’t right for me and I refused to give up what I knew would work, so I gave everything I had to 25 credit hours a semester plus extracurriculars. I lost almost 30 pounds from the eating disorder. Mema died my freshman year, and I didn’t know enough to realize I was mourning my mother figure when she went. I didn’t have enough money to eat. I lived in my car two summers in a row, because you told me I wasn’t welcome to come back. I got involved in an abusive relationship; I didn’t know any better. I was assaulted on campus. I lost all spirituality. I became so, so numb, because I knew the only thing I had was to reach that degree.
I didn’t. I left with four credits to go. It was too much when I put it all together, and I made it nine semesters before the rest of my class graduated and I was too ashamed to go on. I crashed and burned, hard, and it’s been almost ten years since I’ve even been able to look at that failure.
I’ve stopped trying to tell people about it. I’m begging you to believe me.
It wasn’t all bad- my craft took me all over the world. I genuinely enjoyed what I did, and that’s why I can’t let go and forgive myself. But it’s time, and I’m so tired of holding it.
Mom, can you think of any reason to forgive me? Forgiving myself isn’t working. Thanks for reading.
submitted by Sista_J to MomForAMinute [link] [comments]


2020.05.18 13:37 The8BitShow The Last of Us - A Exhortation in Favor of Inocence (2.0)

The Last of Us - A Exhortation in Favor of Inocence (2.0)

A Few Considerations

This is a repost. MMy original post had some misspelled and when i tried to edit the images where lost. as i intend to people to read the post with the images in one-go, i reposted. pls, i´m no troll and mean no harm, don´t block this post
I know this subreddit it's for The Last of Us Part 2 only, but I realised the other subreddit is too much toxic and the people in this one are more peaceful, nice and respectful, so sorry for that, I hope I don't get banned or something
Also sorry for my bad English, an Brazilian, so English ain't my first language, feel free to correct me.
Fell free to uup or down vote the post and comment your thoughts on the subject and your POV on the events and themes explored through the game
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prologue

"The Beauty of the Devotion to Details"

One of the most memorable moments from The Last of Us it's the Giraffe scene. I'll always remember this scene because it's really beutiful, well crafted and meaningful - after so many brutal and dark moments you had on the winter sequence the game let's you take a break from all that pain and apreciate the beuty of the nature.
But one thing i'va notice from the first time i watched this cutscene it's Joel reaction after he talks to Ellie. Instead of looking to her as she walks always after declining his offer to back to Jackson and forget about the cure, Joel looks at the giraffes leaving the area.

Joel´s reaction is priceless for it´s meaning
That kept me intrigued. Why?
When i got my PS4 back in the ending of 2016, it came with Uncharted 4. It was my first experience with Naughty Dog (although I'm pretty sure I played crash in ps1, or I'm having fake flashbacks) since I had a Xbox during that generation. It blew my mind the amazing action set pieces and the grafics, the voice acting (which led me to want to understand more about the amazing world of voice acting and learn the importance of it in gaming). But what I most liked was the attention to details that Naughty Dog had. Evey corner I looked had a detail. On cloths, textures, walls, guns, everything had details.
I knew about The Last of Us, bur haven't played so I thought it was just another overestimated game.
Then I decide to pay a PSN+ in the ending of 2019, and guess what game was available to Plus members? The Last of Us.
I played the game. I enjoyed the game. I understood the game. I loved the game.
I'm not a man that cries a lot, but almost dropped a tear in Sara's death. When Tommy and Joel reunited I got emotioned. I got sad when Joel fought Ellie. I got worried when he got hurt in Colorado and when we didn't solve Ellie after he leaved the Fireflies hospital.
And boy, that game had details. From the cutscenes, to cenarios and even in optional dialogue. Everything was perfect.
Then I started to learn everything I could about The Last of Us and Naughty Dog. And I realised that they always where a company that likes details.
So, that thing stocked in my mind: Why Joel looked at the giraffes???
I solve a video by Nick Eh 30 that talked about facts we didn't knew about The Last of Us [https://youtu.be/RDaE_uK0MQU]. The video points about the fact that the giraffes don't appear only in Salt Lake City but through the entire game, and mostly, representing child.
As I repeated my playthrough of the game I payed attention to this fact. And indeed the giraffes appear a lot, like a lot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
The giraffes appear also in (in order of appearance):
1- Sarah´s bedroom in Texas
2- Child´s toy in Boston
3- Picture in Bill´s Town
4- Picture Frame in Pittsburgh
5- Decoration in Pittsburgh
6- Child´s toy in Pittsburgh
7- Child´s toy in Jackson
8- Zoo advertsement (i don´t know how it´s called) in Salt Lake City
9,10,11- Child´s area toy and wallpaper in Salt Lake City (hospital)

But I also realised that the giraffes ain't the only animals in the game.

1
2
3
4
Animals appear also in (in order of appearance):
1- Wild dogs in Pittsburgh
2- Buckley in Jackson
3- Monkeys in Colorado
4- Bunny in Colorado
I also watched the documentary"Grounded - The Making of The Last of Us", and it shows that the team always wanted to put a scene with animals. So, I puted all together - The giraffes many appearances, the other animals, Naughty Dog attention to details - I realised that the Giraffes are a symbol.
To explain better. Neil Druckman (I'm sure everyone in this subreddit knows who he is) has a fixation with writing stories with "themes". The first The Last of Us ws written based on the theme "The unconditional love of a parent to his child". The plot of Uncharted 4 surrounds the theme of "How to deal with the fact you need to stop doing something you love" (couldn't find better words to describe English ain't my first language, fell free to correct me) and The Last of Us Part 2 is based on the theme of "The circle of violance generated by revenge". With that in mind, is easy to see that through the hole game you find mataphors, symbols, representations or "metacommentaries" about the theme of unconditional love of a parent and his child and the subthemes (right to take a live to save someone you love/dealing with grief/right to kill), and it's no different with the giraffes.
So the giraffes are a simbol or a representation that tells something about the themes of the game. But what do they represent?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 1

Giraffes, Giraffes and more Giraffes


The scene where we interest with the giraffes makes Joel talk to Ellie about the cure and also make him change his mind. So it has something to do with "Ellie" and the "Cure".
Like I said the giraffes appearances trough the game are always related to child. What's the most important and distinct characteristics of child's? The "Innocence".
But, this scene and one of the other appearances of the giraffes (the picture frame with a picture of 2 giraffes) also resemble the condition of "Peace" (the picture frame is in a abandoned house you find that is a safe place where you can rest and also it's where Ellie tried to make peace with you for Tess's death; the one in Salt Lake City also I'd in a quiet and peaceful place that gives you a feeling of happiness and also makes Ellie happy and secure enough to talk to you again and forget about the winter episode).
So we can assume that the Giraffes are a representation of "Peaceful Innocence", such as a child has.
But what that has to do with Ellie or her situation?
• The Last of Us - but who is us??
The title of the game also has a symbolical meaning. It's not literal or it would mean that Ellie and Joel are the last humans alive. No not that, the world it's full of other people that even live in communities. So, it must have a symbolical meaning.
In the scene with the giraffes in Salt Lake City one of the things it shows, and the one most people instantly get it's that: "the nature is way better without the human interference". That made a lot of people theorize that Joel decided it's not worth to save the human race cause of that. I believe they're partially right. Why?
Let's hold that question for a second and take a look at all the other animals appearances trough the game.
All of them represent the same thing than the Giraffes. Why fnst we say that? The monkeys in Colorado, bunny in the Winter sequence, Buckley the dog in Tommy's hidroeletric powerplant (which was named after Troy Baker's dog that died before they started shooting) and even the wild dogs in Pittsburgh all act in the same way; with a peaceful Innocence.
-> Although Joel believes that someone is trying to ambush him in the university's lab it's just monkeys acting normaly, and they don't even attack him although his entering and interfering in their habitat.
-> Although Tommy's community in Jackson needed a watch dog, he said that Buckley isn't a good watch dog, meaning his docile and mema no harmn. Even when Joel 5ries to pet him, a complete stranger, he doesn't do anything.
-> The bunny Ellie kills to get food in winter doesn't even know what hited him. He was innocently and peacifuly walking by (such as the deer that only runs away).
-> Although Joel warns Ellie to stay way from the wild dogs in Pittsburgh, the dogs doesn't even try to attack them. They're just playing and them run away as you get closer.
So we can say the all the animals that appear in the game represent "peaceful Innocence".
So let's back to Ellie and joel. What that has to do with them?
Joel need sto take Ellie to the Fireflies to make a cure. But as they walk toeugh Salt Lake City they meet a group of Giraffes passing by peaceful and innocently feeding rehmselvs of the leaves. They mean no harmn and don't even flinch when Joel and Ellie pet them. As Joel look to them fading away and realizing something it's different in Ellie, he tries to talk her trough giving up on the hole cure plan. Why?
Joel realized humanity it's not worth saving cause he solve how the nature it's better, which mean the human beings are a horrible speacies. Yes.
But most important of that: Joel realized that Ellie had something special - not her immunity to the virus, no, that's also symbolic. Joel realized that Ellie, different of everyone else, had something, a characteristic lost by mankind a long ago: "humanity". What am I taking about? Try to keep up.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 2

A Exhortation in favor of Innocence


Everyone Joel had met in this 20 years after the outbreak had showed no sign of humanity. Everyone Reyes to kill those who appear in their way, being them someone who mean harmn or not. David an his group kills and eats his victims. The Fireflies don't hesitate in killing at first sight or shooting when someone isn't on their side. The hunters kills innocent victims by ambushing them with deception skills. Even Tommy and his group, who are good people, only cared ofr themselves and not even wanted to know about a possibility of a cure (Tommy only accepted to take Ellie to the Fireflies because he realized Joel was starting to love her like a daughter).
But, Ellie it's different.
When you are arriving the cpsitol building in Boston, Ellie thanked Joel and Tess for protecting and taking we to the Fireflies safe, showing gratitude even tough they're being paid to do that.
Although she and Bill got wrangled up at some point, all she wanted was to help - although she could just lay back and watch them she really wanted to help them to survive.
When they met Henry and Sam she said her name with no hesitation and trusted them and stoped Joel from killing them because they saved her. She also stoked a toy for Sam so eh could have some fun.
Even feeling something was wrong with David, she trusted him and decide to give him a chance.
Also, despite being born in that horrible world, and be dealing and seeing horrible people doing horrifying things, she's always shocked with Joel's excessive brutality towards those monsters.
When Joel looked to those giraffes and looked back to Ellie semblance, he solve in her eyes that she had a very special characteristic "Peaceful Innocence". He understood that she was special not because she was immune to the cordyceps, but because she was immune to that world, to the people in that world and the bestly characteristics and actions. Joel realised that the animals acted more like humans then the humans, whom have acting like animals, and that Ellie acted like a human not a animal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 3

We neee to talk about Sarah...

The game begins with the outbreak day, where we are presented to the protagonist, Joel, and also we learn that int hst day he lost his daughter and with her, a part of him was lost. But, Sarah didn't died for a infected, did she? No, she died for a human being in full control of his actions.
From that day on, Joel lost his faith in humanity. And in that moment when he realized Ellie had a sign of humanity, he knew, she needed to be protected by those who wanted to abuse her and take that from her. From those who doesn't understand what precious teiar she has. She need to bre prorect by the animals that lived in that world - like a shepherd protected the a Shep from the Wolf.
• Dealing with Grief
Joel passed the last 20 years mourning Sarah's death. But, as he got more attached to Ellie, and started to leave her as his daughter, he found his reason "to keep fighting for".
The advice Joel gives to Ellie in the ending cutscenes is something he realised after that, that you can't keep running away from your past, you need to accept it and make peace with it, then, only then, you'll be free from it and enable to find a reason to live.
Joel found his reason to live, his goal: be a father. Not for his biological daugh4er, but by the daughter he chooses to love and that choose him.
When Joel and Tess are arguing about if they need to move on and take Ellie to the Fireflies, Joel's say this is bullshit and their waisting their time and Tess is smarter than this she replied: "We're shitty people Joel, it's been like that for a long time". Joel says "they're survivors". Tess days that "this is teir chance to..." And before she can continue he said it's over. Tess understood she passed all these years just existing, not living like some like to say. She lives with only one goal in mind survive - in other words she lives like a animal.
For Joel, that was ok cause he didn't need a girl, cusse for him, life didn't mattered anymore.
But, as Joel started to love Ellie, he understood that that wasn't enough. He learned he need to deal with his grief to be a better father to Ellie, to love her unconditionally.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 4

Parallel Themes and Paradoxes


When Sarah died, the person who killed her way only following orders, orders given by someone who tough only on protecting the civilians, the nation, but most important, he was saving someone more inpportant to him someone he loved - himself.
Same thing with with the hunters, David and the fireflyes and even Tommy. They all tough primarily in themselves and their families.
Tommy even states he has a cause, a family,and they have others to care for.
Although it's important to care for those you love, Joel realized they wasn't thinking actually for their love ones, in protecting them, in what's good to them, but what's good for themselvs. Don't take me wrong, I love Tommy, he's a amazing character, but he didn't even thinked about having a cure that could save his people and free them from their life. If we pay attention, we can see Tommy went trough a Loth to find a cause to fight for. And eh couldn't loose that, he didn't wanted his efforts to he in vain.
When Joel for to the Fireflies everyone knows what happened. He knew that he couldn't let his daughter died, he knew he couldn't let the last of them, the last of humans died for animals in vain.
Joel understood that you need to have a balance between your caused and people. Tommy cared more for himself and his community, he didn't thinked about others around the world or stop the infection. Same with the hunters or David or bill or the Fireflies - who cared so much for their cause they only thought about making a cure at all costs.
Joel took in consideration not only the fact he wouldn't e enable to handle a lost of another daughrer, but thstellie needed to develop her humanity even more. He knew that after what happened with David, she was listing her humanity and he couldn't let that happened. Joel understood the best thing he could do to the world was keep her alive.
Does the lives he took along his path was something fair or good? I don't know, that's up to all of us to know, deep down.
Is it right to kill to save someone more important to you or should we take in consideration others feelings? Should we care Moe a out causes or people? Again, that's up to us to understand and take our conclusions.
But maybe you´re thinking: what about Henry and Sam? They´re very important characters to the game, so they must mean something to the narrative.
They´re a paralel, a paradox of Joel and Ellie. They not only show that if joel didn´t trust Ellie she may end up dead, if Joel lost another daughter he probably will commit suicide - i doubt Joel will have the emocional to deal with another dead daughter. SO they are just a symbol of the possible outcome of Joel and Ellie relationship. Just after their deaths joel decides to give Tommy the responsability to, is this a coincident? I doubt that. Probably Joel understood he was getting to much attached to Ellie and what this attachment could result. So that´s may be the reason why he asked Tommy to deliver her.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epilogue

The Begging is The End is The Beginning


Like I said, the first game leads with a lot of themes and the characters presented have all diferentd opinions and points about them. Some themes were implied and others explicitly explored and answers were given to all sides in many directiins.
But one thing is for sure: the cure wasn't a immunity to a fungus but the ability to keep a childish like Peaceful Innocence, that resembles not only the childs or animals, but humans.

https://preview.redd.it/2otiuvvcdiz41.jpg?width=720&format=pjpg&auto=webp&s=45d9be71d03724cb65f581a9f877989736f46b86
But in part 2 we will kill animals, The ones used to represent humanity. And Ellie, the last of us, the last one to expresses humanity, is getting full of rage and hate and the felling of vengenace. Does that means she is listing her humanity? Probably, but will need to wait to see how the game will reflect and represent that and develop that theme.
submitted by The8BitShow to TheLastOfUs2 [link] [comments]


2020.05.14 09:26 lightstrange 23 [M4F] Looking for a tasty convo

Sobrang dry kausap yung mga nasa dating apps, the more na nagbababad ako dun, the more na nagiging uninterested ako so I’m fed up and have decided to ask for more.

About me:

About you:

Let me know more about you and see where this goes
submitted by lightstrange to phr4r [link] [comments]


2020.05.05 23:21 MsifuniMungu 30. Kupitia Dhiki, Upendo wa Mungu Uko Pamoja Nami

30. Kupitia Dhiki, Upendo wa Mungu Uko Pamoja Nami
https://preview.redd.it/xsh3p84jj0x41.jpg?width=640&format=pjpg&auto=webp&s=1d9c3cc65141bb58bb09a19d6d4b4b3ca099002f
Na Li Ling, Jimbo la Henan
Jina langu ni Li Ling, na nilifikia umri wa miaka 76 mwaka huu. Nilipata imani katika Bwana Yesu mnamo mwaka wa 1978 baada ya kuugua, na katika kipindi hicho nilipokea neema Zake nyingi. Hii ilinitia msukumo wa kumfanyia Bwana kazi kwa shauku; nilikwenda mahali pote nikitoa mahubiri na kushiriki injili, na vile vile kuwakaribisha ndugu nyumbani kwangu. Kanisa letu lilikua kwa upesi sana na kuwa mkutano wa zaidi ya watu 2000, na kwa sababu hiyo, serikali ya Chama cha Kikomunisti cha China ilianza kutukandamiza muda mfupi baadaye. Polisi walikuja na kuipekua nyumba yangu mara kadhaa ili kujaribu kunizuia kuitenda imani yangu na kueneza injili, na kila walipokuja, wangechukua chochote cha thamani na kitu chochote kilichoweza kuchukuliwa—hata taa za globu. Zaidi ya hayo, nilikamatwa na maafisa wa Idara ya Usalama wa Umma (PSB) na kuzuiliwa mara nyingi. Nilikubali kazi ya Mwenyezi Mungu ya siku za mwisho mnamo mwaka wa 1996, na miaka miwili baadaye nilipata kukamatwa na kuteswa tena na serikali ya CCP, lakini wakati huu kuliwa na wasiwasi zaidi. Nilipata uzoefu wa moja kwa moja wa jinsi ilivyokuwa vigumu sana mtu kumwamini Mungu katika nchi inayomkana Mungu kama China. Licha ya shida hizi zote, bado nilihisi wokovu na upendo wa Mungu kwangu.
Usiku wa manane siku moja mnamo Mei 1998, muda mfupi baada ya saa nane usiku, sauti ya mtu akiponda kwenye mlango wangu ilinishtusha kutoka katika usingizi mzito. Singeweza kujizuia kuwa na wasiwasi na nikawaza, “Labda ni polisi! Kuna ndugu watano hapa kutoka nje ya mji waliokuja kueneza injili. Nawezaje kuwalinda?” Nilijawa na hofu. Kabla hata ya kufika mlangoni, polisi waliupiga mlango teke ukafunguka kwa kishindo kikubwa. Mkuu wa Idara ya Usalama wa Kisiasa ya PSB, akiwa na bunduki mkononi, na maafisa wa polisi zaidi ya dazeni wenye virungu vya umeme wakaingia kwa kishindo. Punde tu alipovuka kizingiti afisa mmoja alinigeukia, akanipiga teke kikatili na kunipigia ukelele, “Ala! Umekamatwa mara nyingi sana, lakini bado una kiburi cha kumwamini Mungu! Zingatia maneno yangu, nitahakikisha kwamba utapoteza kila kitu ulicho nacho na familia yako kuangamizwa!” Maafisa wabaya walianza kusema kwa sauti kubwa katika vyumba vya kulala. “Polisi, amkeni sasa hivi!” Bila hata kusubiri ndugu wengine wavae mavazi yao, walitutia pingu kwa pamoja, wawili kwa wawili, wakatupekua, na pia wakachukua pete ambayo nilikuwa nimevalia. Kisha walianza kupekua mahali pote, hata kupekua ghala langu la unga na kumimina unga wote kwenye sakafu. Walirusha vitu tu kwenye sakafu nzima. Waliishia kuchukua vinasasauti kumi na moja, runinga moja, kipepeo kimoja, taipureta moja, na vitabu zaidi ya 200 vya maneno ya Mungu. Hata walifungua ili kudadisi vijikabati vya mwanangu na kuiba yuani zaidi ya elfu moja alizokuwa amepokea tu kama mshahara wake. Punde tu maafisa dazeni moja au takribani kiasi hicho walikuwa karibu kutupeleka sote kwenye kituo cha polisi, mwanangu alikuwa akirejea nyumbani kutoka kazini. Mara alipoona kwamba mshahara wake ulikuwa umeibwa alikimbia kwa maafisa na kuwaomba warumdishie pesa zake. Mmoja wa maafisa alisema kwa hila, “Tutaziangalia kwenye kituo, na ikiwa ni zako, tutakurudishia.” Lakini badala yake, jioni hiyo walikuja kumkamata mwanangu kwa ajili ya uhalifu wa “kuzuia shughuli rasmi.” Kwa bahati nzuri, alikuwa tayari ameenda mafichoni, vinginevyo angekamatwa vilevile.
Polisi walivipeleka vitabu na vitu vingine vilivyokuwa vimechukuliwa ngawira hadi kituoni, na kisha wakatuzuilia sisi sote sita tukiwa mmoja mmoja kwenye Idara ya Usalama wa Umma ya Kaunti usiku kucha. Nilipokuwa nimeketi hapo, sikuweza kupata kuwa na hali ya utulivu kwa muda mrefu. Nilikumbuka wakati nilipokamatwa mnamo mwaka wa 1987; nilidhulumiwa kimwili na kwa matusi na polisi na kuteswa hadi kuwa katika hali mahututi. Niliona pia kwa macho yangu mwenyewe mwanamume kijana aliyekuwa na umri wa miaka takribani 20 akipigwa na polisi hadi kufa kwa muda wa chini ya masaa mawili, na mwanamke mmoja alisema kuwa alikuwa amebakwa na maafisa wawili kwa zamu wakati wa kuhojiwa. Maafisa pia wangewaweka watu kwenye benchi za mateso, kuwachoma kwa nyundo ya kulehemia, na kutia umeme katika ndimi zao kwa kutumia virungu vya umeme hadi kufikia kiwango ambacho hapakuwepo na damu iliyosalia. Walitumia kila aina ya mbinu za kudharaulika, na za kikatili ili kuwatesa watu—ni kitendo kiovu mno cha ukatili. Kwa kukamatwa kwangu mara nyingi nilipitia mimi mwenyewe mateso haya ya kikatili na yasiyokuwa na huruma kutoka kwa upande wa polisi. Wanaweza kutenda ukatili wowote. Kuwa tena kwenye “lango hili la kuzimu” na kuwasikia polisi wakisema kwamba “nitateswa kinyama” kuliniacha nikiwa nimetishika sana. Walikuwa wamechukua vitu vingi sana nyumbani kwangu siku hiyo na pia walikuwa wamewakamata ndugu wengine kadhaa. Hawangeniruhusu kabisa niondoke kwa urahisi. Na kwa hivyo nilimwomba Mungu moyoni mwangu. “Ee Mungu! Najua kuwa tumeanguka mikononi mwa polisi leo kwa idhini Yako. Nahisi dhaifu sana kwa sababu wote ni pepo wanaokosa kabisa ubinadamu wowote, na kwa hivyo nakuomba Unipe ujasiri na hekima, na Unipe maneno yanayofaa ya kusema. Niko tayari kuwa shahidi Kwako—kwa hakika sitakuwa Yuda na kukusaliti! Natumai hata zaidi Uweze kuwalinda wale wengine ambao walikamatwa ili waweze kusimama kidete katika hali hii. Mungu, Wewe ndiye Mfalme wa ulimwengu wote, na matukio yote, vitu vyote viko chini ya utawala na mipango Yako. Naamini kwa dhati kwamba mradi niweze kukutegemea kwa kweli, hakika Utatuongoza kushinda ushawishi mwovu wa Shetani.” Mungu alinipa nuru nilipokuwa nikisali, Akanikumbusha maneno haya Yake: “Maisha ya kuzidi uwezo wa binadamu ya Kristo tayari imeonekana, hakuna kitu chochote unachopaswa kuhofia. Shetani yuko chini ya miguu yetu na muda wao ni mdogo. … Kuwa mwaminifu Kwangu zaidi ya yote, songa mbele kwa ujasiri; Mimi ni mwamba wako wa nguvu, Nitegemee Mimi!” (“Sura ya 10” ya Matamko ya Kristo Mwanzoni katika Neno Laonekana katika Mwili). Maneno ya Mungu yalinijaza imani. Ni kweli—Mungu ni mwenye uweza na Shetani atashindwa daima mikononi mwa Mungu. Bila ruhusa ya Mungu hawezi kugusa hata unywele kichwani mwangu. Niliwaza kuhusu jinsi nilivyokuwa nimekamatwa mara nyingi na serikali ya CCP tangu kupata imani kwangu; si nilikuwa nimeshinda changamoto hizi mara kwa mara chini ya ulinzi wa Mungu? Niliwaza pia kuhusu nabii Danieli, jinsi yeye na marafiki zake watatu walivyosingiziwa na watu wabaya, kisha wakatupwa katika tundu la simba na kuchomwa katika tanuri ya moto, yote kwa sababu walilitetea jina la Yehova na kumwabudu Yehova Mungu. Hata hivyo, walikuwa na ulinzi wa Mungu na hawakudhuriwa. Nilipokuwa nikiwaza kuhusu haya yote, ghafla ujasiri ulijaa ndani yangu na nilihisi kujawa na nguvu. Nilijua kuwa bila kujali jinsi Shetani alivyonitesa au kuniumiza, Mungu akiwa mlinzi wangu hodari wa nyuma, sikuwa na lolote la kuogopa. Nilikuwa tayari kutegemea imani yangu na kushirikiana na Mungu, kuwa shahidi kwa Mungu mbele ya Shetani.
Polisi walianza kunihoji asubuhi iliyofuata. Afisa ambaye alikuwa amenihoji mara kadhaa hapo awali alinikodolea macho, akazaba sehemu ya juu ya meza na kufoka, “Kwa hivyo, ni wewe tena, jike zee. Umeanguka mikononi mwangu tena. Ikiwa hutafichua unachojua wakati huu utajiingiza kwenye shida kubwa! Zungumza! Wanatoka wapi wale watu wote ambao walikuwa wakiishi nyumbani kwako? Kiongozi wa kanisa ni nani? Vitabu hivyo vilitoka wapi? Taipureta ni ya nani?” Sikuweza kujizuia kuanza kuhisi woga; afisa huyo alikuwa mkatili mno, mwenye kutisha sana, na hangesita kumpiga mtu hadi afe. Niliinamisha kichwa changu kwa woga na kunyamaza, wakati wote nikimwomba Mungu kimya kimya aulinde moyo wangu. Alipoona kwamba sikuwa nikizungumza, afisa huyo alianza kunifokea matusi. “Wewe ajuza mzee, hakuna maana ya kumtishia nguruwe aliyekufa kwa maji moto!” Alinikimbilia huku akipiga ukelele na kunipiga teke la kuruka kwenye mfupa wa kidari. Niliruka nyuma mita kadhaa na kuanguka sakafuni kwa kishindo, nikatazama juu. Niliumia sana kiasi kwamba sikuweza kupumua. Huku asitake kuniacha, alinishambulia, akaniinua kutoka kwenye sakafu kwa mavazi yangu na akasema, “Wewe jike zee pumbavu! Sitakuruhusu ufe leo, lakini nitahakikisha kwamba maisha yako hayana maana kuyaishi. Utaishi maisha ya kuteseka!” Akisema hivyo, alinipitishia shoti ya umeme kwa kutumia kirungu chake cha umeme; nilipoona kikitoa mwanga wa samawati, nilihisi hofu sana. Nilimwomba Mungu kimya kimya tena na tena, na hapo ndipo nikakumbuka maneno Yake mengine: “Ni lazima uyavumilie yote, lazima uviachilie vitu vyote ulivyo navyo, na kufanya kila kitu unachoweza kunifuata Mimi, kulipa gharama zote kwa ajili Yangu. Huu ndio wakati Nitakujaribu, je, utatoa uaminifu wako Kwangu? Je utanifuata Mimi hadi mwisho wa barabara kwa uaminifu? Usiwe na hofu; kwa msaada Wangu, ni nani angeweza daima kuzuia barabara? Kumbuka hiki! Kumbuka! Kila kitu ambacho hutokea ni kwa kusudi Langu njema na yote yako chini ya uangalifu Wangu. Je, kila neno na tendo lako linaweza kufuata neno Langu? Wakati majaribio ya moto yatakuja juu yako, utapiga magoti na kuomba msaada? Au wewe utajikunyata, bila uwezo wa kusonga mbele?” (“Sura ya 10” ya Matamko ya Kristo Mwanzoni katika Neno Laonekana katika Mwili). Kupitia maneno ya Mungu, sikuhisi tu kuwa thabiti na aliyejasirishwa, lakini pia nilipata ufahamu wa mapenzi Yake. Jaribio nililokuwa nikipitia wakati huo huo lilikuwa wakati wa Mungu wa kunijaribu. Afisa huyo alikuwa akinitesa kimwili ili kujaribu kunifanya nimsaliti Mungu, lakini mapenzi ya Mungu yalikuwa nitoe ibada na upendo wangu Kwake. Alikuwa akiweka tumaini Lake juu yangu, na kwa hivyo sikuweza tu kushindwa na mwili na kuviabudu vikosi vya Shetani. Nilijua kwamba nilipaswa kuwa mwaminifu kwa Mungu na kuwa na ushuhuda mkubwa Kwake. Afisa huyo alinipiga kwa nguvu kwa kirungu chake na wimbi baada ya wimbi la mkondo wa umeme lilipitia ndani yangu, likiulazimisha mwili wangu kushikamana na kukunjamana kwa umbo la mpira. Alipokuwa akinipitishia shoti ya umeme alinifokea, “Zungumza! Ikiwa hutazungumza nitakupitishia shoti ya umeme hadi ufe!” Nilikaza meno yangu na bado sikusema neno. Alipoona haya, alishindwa kujizuia kwa ajili ya ghadhabu. Wakati huo, nilichukia pepo huyo wazimu kwa moyo wangu wote. Mwanadamu aliumbwa na Mungu; kumwamini na kumwabudu bila shaka ni sawa na ni jambo lifaalo, lakini CCP kinampinga Mungu kabisa, kikiwatesa na kuwakandamiza waumini kikatili, bila hata kunihurumia, mwanamke mkongwe wa miaka 60. Hata walitaka kusababisha kifo changu! Kadiri walivyoniumiza zaidi ndivyo nilivyozidi kukaza meno yangu kwa chuki na niliapa moyoni mwangu: Hata nikifa, nitashuhudia kwa Mungu. Sitakuwa msaliti ambaye anaishi maisha ya aibu, na kuchochea dhihaka za Shetani. Afisa huyo alijichosha akinipiga na kunipigia kelele, kwa hivyo alipoona bado sikusema chochote, mmoja wa maafisa alijaribu kunibembeleza: “Tayari wewe ni mzee hivi—haya yote ni kwa ajili ya nini? Tuambie tu kile tunachotaka kukijua, ni nani aliyekupa vitu hivyo na watu hao wanaishi wapi kisha tutakupeleka nyumbani.” Mungu alinipa nuru ya kubaini udanganyifu huu wa Shetani, kwa hivyo bado sikusema chochote. Alipoona kwamba sikufungua kinywa changu aligeuka ghafla kuwa mkatili na kuanza kunitisha. “Sema ukweli na hutapata kifungo kibaya vile, la sivyo, utapata mateso makali zaidi. Usipozungumza utapata kifungo cha miaka 12 na utafungwa maisha yako yote!” Nilihisi mvumo kichwani mwangu nilipomsikia akisema ningefungwa kwa miaka 12 na nikawaza, “Niko katika hali duni ya mwili singeweza kustahimili mwaka mmoja, sembuse 12. Labda nitaishia kufia gerezani.” Wazo la kuishi siku zangu zote zilizosalia katika gereza lenye giza bila jua lilinifanya nihuzunike sana. Je, ningeweza kuvumilia bila maisha ya kanisa na riziki ya maneno ya Mungu? Huku nikihisi kutokuwa na matumaini, nilimwomba Mungu kimya kimya. Alinipa nuru mara moja, Akanikumbusha maneno haya kutoka Kwake: “Kwa kila kitu kinachotokea ulimwenguni, hakuna kitu Nisichokuwa na usemi wa mwisho kukihusu. Ni kitu gani kilichopo ambacho hakiko mikononi Mwangu?” (“Sura ya 1” ya Maneno ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima katika Neno Laonekana katika Mwili). Ni kweli! Kudura za wanadamu zimo mikononi mwa Mungu, na matukio yote na vitu vyote viko chini ya sheria na mipango Yake. Bila kubagua, yale ambayo Mungu anasema ni sharti yatiiwe; Mungu asiporuhusu niende gerezani, polisi hawana ushawishi wowote kuhusu jambo hilo, lakini Akifanya hivyo, basi nitakubali kwenda gerezani bila malalamiko. Petro aliweza kutii hukumu ya Mungu na kuadibu Kwake, majaribio na taabu. Hakuwa na chaguo yeye mwenyewe, na alijisalimisha kwa Mungu na kutii mpangilio wa Mungu. Mwishowe alisulubishwa kichwa kikiangalia chini kwa ajili ya Mungu—alitii hadi kufa na kuwa mtangulizi wa upendo kwa Mungu. Nilijua kuwa nilihitaji kujifunza kutokana na mfano wa Petro siku hiyo na kujiweka mikononi mwa Mungu. Hata kama ningepata kifungo cha maisha, bado nililazimika kumtii Mungu. Polisi waliishia kunipeleka kwenye kituo cha uzuiliaji.
Katika kituo cha uzuiliaji, nilihisi kama nilikuwa jahannamu. Hakukuwa na dirisha kwenye seli, hakukuwa na taa za umeme, na zaidi ya watu 20 walikuwa wamesongamana ndani ya seli moja yenye ukubwa wa mita za mraba 10 tu. Tulilazimika kula, kunywa, na kwenda haja ndani ya seli. Kulikuwa na vidimbwi vidogo vya maji pande zote sakafuni na kulikuwa na mikeka kadhaa iliyovingirishwa, lakini hapakuwa na blanketi au shuka. Sisi sote tulilazimika kujinyoosha kwenye vidimbwi hivyo vya maji ili kulala. Kulikuwa na ndoo ya choo kwenye kona, na kulikuwa na mbu na nzi kila mahali. Uvundo ulikuwa mbaya sana hadi nikashindwa kupumua; kila mtu aling’ang’ania nafasi karibu na lango la chuma ili aweze kupata hewa kupitia kipenyo cha upana wa chini ya futi mmoja. Kulikuwepo na joto jingi kweli katika msimu wa joto na kulikuwa na watu wengi waliosongamana ndani ya seli hiyo ndogo, wafungwa wengi sana wangetembea uchi, bila kuvaa chochote. Mara nyingi vita vilizuka kati ya wafungwa juu ya mambo madogo madogo na kila wakati walikuwa wakitumia lugha chafu. Lishe yetu ya kila siku ilitengenezwa kwa supu ya unga ambayo haikuwa imeiva vya kutosha pamoja na tambi nyembamba, na mboga zilizochemshwa bila mafuta au chumvi yoyote. Wakati wote kulikuwa na uchafu uliaoachwa chini ya bakuli, na wafungwa wote waliugua ugonjwa wa kuendesha. Siku moja wakati wa kuitwa majina tulipokuwa nje kupata hewa safi, niliripoti namba ya mfungwa isiyo sahihi kwa bahati mbaya. afisa wa marekebisho alikasirika, akisema kwa sauti kuu, “Jitazame, makuruhi sana! Na unamwamini Mungu!” Kisha akachukua kiatu chake cha ngozi na kunipiga nacho usoni mara kumi, akiuacha uso wangu ukiwa umejawa na mavilio ya damu. Wafungwa wenzangu wote wa seli wakati huo walijipata taabani kwa sababu yangu, na wote walipigwa mara kumi. Nyuso zao zote zilijawa na mavilio ya damu, pia; walikuwa wakifunika nyuso zao na kulia kwa maumivu. Kuanzia wakati huo afisa wa marekebisho alinilazimisha nifue sare na mashati yao, pamoja na matandiko. Mmoja wa walinzi wakuu aliendesha hosteli nyumbani kwake na angeleta matandiko yote ambayo yalikuwa yametolewa ili niyaoshe, na mara yalipokuwa safi nililazimika kuyarekebisha yote kwa mkono. Nilikuwa mchovu sana mwisho wa kila siku hadi mwili wangu wote ulikuwa wenye uchungu na maumivu; kwa kweli nilihisi kama niliyekuwa nikishindwa kuvumilia. Katika siku chache tu mikono yangu ilivimba. Wakati mwingine wakati sikuweza kwa kweli kustahimili na nilipumzika kwa muda, afisa wa marekebisho alinikaripia kwa ukali, kwa hivyo sikuwa na chaguo ila kuendelea kufanya kazi, nikilia. Ilipofika wakati wa kupumzika usiku, hata ingawa nilikuwa na usingizi na uchovu wa mwili, bado sikuweza kulala vizuri. Mikono yangu ilikuwa na uchungu na maumivu na mgongo wangu uliumia sana hata sikuweza kuunyoosha. Miguu yangu pia ilikuwa imekufa ganzi. Hata hivi leo naweza tu kunyanyua mikono yangu juu digrii arobaini au hamsini—siwezi hata kuinyoosha kuwa wazi. Nilipata shida kubwa za njia ya utumbo kutokana na kufanya kazi ngumu sana bila kupata chakula cha kutosha, na kusababisha niendeshe mara kwa mara. Aidha, majeraha yaliyoachwa kutokana na kupigwa na wale maafisa wabaya wa polisi hayajawahi kupona kabisa. Afya yangu ilizidi kuzorota zaidi na zaidi. Baadaye nilianza kupata homa kidogo ya kudumu na walinzi wa gereza walikataa kuniruhusu nipate matibabu. Bila kujijali, nilidhoofika na kuwaza, “Katika umri huu mateso ya aina hii yakiendelea naweza kufa hapa siku yoyote sasa.” Hali ya ukiwa na kutojiweza ilijaa moyoni mwangu na kwa uchungu wangu nikamwomba Mungu. “Ee Mungu, mimi ni dhaifu mno hivi sasa na sijui mapenzi Yako ni yapi. Mungu, naomba Uniongoze ili niweze kuwa shahidi Kwako katika hali hii na kukuridhisha.” Nilimwita Mungu kutoka moyoni mwangu kila mara, na bila mimi kutambua, Mungu alinipa nuru, nikakumbuka wimbo wa maneno ya Mungu. Niliimba wimbo huu kimya kimya: “Mungu amefanyika kuwa mwili wakati huu kufanya kazi hii, kukamilisha kazi ambayo bado Hajaikamilisha, kuifunga enzi hii, kuihukumu enzi hii, kuwaokoa waliozama kabisa dhambini kutoka katika ulimwengu wa bahari ya mateso na kuwabadilisha kabisa. Mungu amevumilia sana kulala bila kupata usingizi kwa ajili ya kazi ya binadamu. Kutoka vina vya juu hadi vya chini, Amepanda kwenda katika kuzimu ambapo mwanadamu anaishi kupitisha siku Zake na mwanadamu, hajawahi kulalamikia uchakavu walionao wanadamu, hajawahi kumlaumu kwa ukaidi wake, lakini Anavumilia mateso makuu kadri Anavyofanya kazi Yake. Inawezekanaje Mungu awe wa kuzimu? Inawezekanaje Aishi maisha Yake kuzimu? Lakini kwa ajili ya binadamu wote, ili binadamu wote waweze kupata pumziko mapema zaidi, Amestahimili fedheha na kupitia udhalimu kuja duniani, na Aliingia mwenyewe ‘jahanamu’ na ‘kuzimu,’ katika tundu la duma, kumwokoa mwanadamu” (“Kila Hatua ya Kazi ya Mungu ni Kwa Ajili ya Uzima wa Mwanadamu” katika Mfuateni Mwanakondoo na Kuimba Nyimbo Mpya). Nilipokuwa nikiimba kimya kimya machozi yalitiririka usoni pangu mfululizo, na nikafikiria jinsi Mungu alivyo mkuu, na bado Amejinyenyekeza mara mbili ili kuwa mwili, Akivumilia mateso na fedheha isiyo na mwisho ili Awaokoe wanadamu. Sio tu kwamba amekabiliana na ukinzani na kuhukumiwa na wanadamu wapotovu, lakini pia Amepata ukandamizwaji na kuandamwa na CCP. Mungu hana hatia na kuteswa Kwake ni ili wanadamu waweze kuishi maisha mema na ya furaha katika siku zijazo. Maumivu na fedheha Aliyovumilia yamekuwa makubwa, lakini Hajawahi kunung’unika juu yake au kumlalamikia mtu yeyote. Uchungu ambao nilikuwa napitia wakati huo ulikuwa baraka ya Mungu iliyonijia, chanzo cha hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Ilikuwa hivyo ili kwamba niweze kubaini kiini kiovu cha pepo hao na kisha kuasi dhidi ya Shetani, kuepukana na ushawishi muovu wa Shetani na kupata wokovu kamili. Hata hivyo, sikuwa nimeelewa nia njema ya Mungu, nikawa hasi na dhaifu baada ya mateso madogo tu. Nilipolinganisha hii na upendo wa Mungu, niliona kwamba nilikuwa mbinafsi na mwasi kupindukia. Na kwa hivyo niliweka azimio langu kuwa bila kujali hali ni ya kuleta huzuni au ngumu jinsi gani, ningemridhisha Mungu na singefanya tena lolote kumsononesha. Niliapa juu ya maisha yangu kuwa nitakuwa shahidi kwa Mungu. Mara nilipojitiisha, niliona matendo ya Mungu. Baada ya polisi kunifungia, Mungu alimwinua dada yangu, ambaye hakuwa muumini, kulipa polisi faini ya yuani 16,000 na yuani nyingine 1,000 kwa ajili ya chumba na malazi yangu, na nikaachiliwa.
Ijapokuwa nilipitia mateso ya mwili kwa muda wa miezi mitatu gerezani, nilikuwa nimeona tabia ya kweli ya kundi la pepo wa CCP na ukinzani wao kwa Mungu. Kufungwa mara nyingi na serikali ya CCP pia kulinipa ufahamu fulani halisi wa kazi ya Mungu, uweza na hekima Yake, na upendo Wake. Niliona kwamba Mungu ananilinda na kunitunza wakati wote, na Yeye kamwe haniachi, hata kwa muda mfupi. Nilipokuwa nikipitia mateso ya kila aina ya pepo hao na nilikuwa na maumivu makali, ni maneno ya Mungu ambayo yaliniongoza muda baada ya muda kushinda madhara na uharibifu wa Shetani, yakinipa imani na ujasiri wa kushinda ushawishi mbaya wa giza. Nilipokuwa dhaifu na asiyejiweza, yalikuwa ni maneno ya Mungu ambayo yalinipa nuru na kuniongoza mara moja, yakiwa kama nguzo ya kweli kwangu na kuandamana nami kupitia siku moja isiyovumilika baada ya nyingine. Kupitia ukandamizaji na shida kama hii kumeniruhusu nipate hazina ya maisha ambayo haiwezi kupatikana wakati wa amani na faraja. Kupitia uzoefu huu, azimio langu katika imani yangu limeimarika na bila kujali ni aina gani ya vitu vya ukatili nitakavyovikabili wakati ujao, nitafuatilia ukweli na nitafuatilia uzima. Nampa Mungu moyo wangu kwa sababu Yeye ndiye Bwana wa uumbaji, na Yeye ndiye Mwokozi wangu wa pekee.
Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu
Masomo yanayohusiana: Uzoefu wa Kina Zaidi wa Upendo wa Mungu Kupitia Kuingia Katika Pango la Pepo
submitted by MsifuniMungu to u/MsifuniMungu [link] [comments]


2020.05.02 19:34 chocoboyc Good for Music Making?

I love making music (in a DAW not on instrument). Would it be an ideal thing to be doing while microdosing Mema? Will the Digital Audio Workstation interface appear tedious or will I be fully immersed in music making process?
submitted by chocoboyc to MemantineHCl [link] [comments]


2020.04.23 13:08 chimmychongus My Grandmother passed, we weren’t able to be with her.

Hello all, hope you are well. Early this morning, my grandmother passed. This is the first death in my family that I’ve been old enough to process. We weren’t able to see her during the entire quarantine. She was in the hospital scheduled for surgery today after having a very mild heart attack a few days ago. That was it, just like that she is gone. She was 89.
It almost doesn’t seem real. It’s a very foreign feeling to me right now. Luckily, she was very religious. That gives me the comfort to know she was ready when the Lord was. It hurts to know I couldn’t see her one last time. I suppose the time is never right. As someone who is not religious but has been in the past, it’s going to be difficult for me to grasp the fact that she is only a memory. I love you forever, Mema.
submitted by chimmychongus to GriefSupport [link] [comments]